Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Spyware: Spy Falcon och Pest Trap, hur får man bort dem?


Denis Hamzic

Recommended Posts

Denis Hamzic

Jag har fått två extremt jobbiga spyware på min dator, Pest Trap och Spy Falcon... Jag är dock inte så kunnig på datorer, men jag förstår det grundläggande så ni får gärna skriva på lite enklare språk

 

Hur gör man för att få bort dessa?

 

Jag har kört programmet "Spyboot, search and destroy" och tagit bort dem, men de ä kvar när man startar om datorn ändå!! väldigt irriterande..

 

Jag är tacksam om någon kan hjälpa mig

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

Sen så står det så här när jag startar explorer.

 

Startsidan som kommer upp är inte det jag har valt, utan någon sida som försöker få mig att köpa massa anti-spywareprodutker. Desutom komemr det upp en varningsruta (kanske från Windows, den kanske är bra??) där det står att filen med namnet : w32.myzor.fk@yp finns på datorn och är farlig.....

 

Vet inte om det har med någon av de två ovannämnda spyware att göra

 

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se vad som finns i datorn med hjälp av det här programmet:

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

Så får vi se vad för verktyg som är bäst i just detta fall.

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:44:56, on 2006-05-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 2 för hijackthis[1].zip\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Nothing - {f79fd28e-36ee-4989-aa61-9dd8e30a82fa} - C:\WINDOWS\system32\hp5D61.tmp

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Program\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Program\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Ladda ner filen och installera den så att den inte körs från en temporär mapp, för då kan HijackThis inte spara några säkerhetskopior.

 

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.zip

Högerklicka och packa upp allt innehåll till Skrivbordet. En mapp SmitfraudFix kommer att skapas.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd.

Välj alternativ #1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

 

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

Kom ihåg att markera (måla) loggen och trycka på LOG-knappen.

 

Gör inget annat med SmitfraudFix-mappen eller smitfraudfix.cmd.

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

[log]SmitFraudFix v2.45

 

Scan done at 12:54:36,35, 2006-05-22

Run from C:\Documents and Settings\Administrat”r\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

 

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\hp????.tmp FOUND !

C:\WINDOWS\system32\ot.ico FOUND !

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe FOUND !

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb FOUND !

C:\WINDOWS\system32\1024\ FOUND !

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Administrat”r\Application Data

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\ADMINI~1\FAVORI~1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Min aktuella startsida"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{70fbd528-2d3c-4a00-9b8c-bbf441e534be}"="AutoDisc Ware"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{70fbd528-2d3c-4a00-9b8c-bbf441e534be}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iqzv.dll"

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{70fbd528-2d3c-4a00-9b8c-bbf441e534be}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\iqzv.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning wininet.dll infection

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Öppna SmitfraudFix-mappen och dubbelklicka på smitfraudfix.cmd för att starta programmet.

Välj alternativ #2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

 

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

 

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Sedan på fliken Program, välj Återställ webbinställningar.

Verkställ - OK

 

Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

 

Starta om datorn i normalt läge.

 

I ditt svar så klistra in C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg, samt skriv hur datorn uppför sig nu.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Eftersom du har Symantecs virusskydd....

 

Varför följer du inte removal instruktionen på Symantecs webbplats:

 

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/spyfalcon.html

 

:0)

 

/Thomas

Ladda ner professionella väl genomtänkta installationsanvisningar som ger hög säkerhet mot virus & angrepp, stabil drift samt optimal prestanda på: http://www.winguider.se Finns för Win2000 Pro & för XP Pro (3 olika versioner) Ej för XP home

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

Tack för hjälpen...

 

Datorn fungerar bra nu, inga spyware här inte :D

 

Ska jag köra en ny scan med HT och smifraud och skriva in loggfilerna här?

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

som sagt så ä inte jag så haj på detta med datorer...

 

har precis skaffat med norton internet security och visste inte om att man kunde göra så... trodde att om man kör en full scan så tar den bort allt,,,,,

 

=)

 

Link to comment
Share on other sites

Datorn fungerar bra nu

Det var bra!

 

Jag vill se den C:\rapport.txt som skapades nyss när du valde alternativ 2 samt en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

[log]SmitFraudFix v2.45

 

Scan done at 13:25:58,67, 2006-05-22

Run from C:\Documents and Settings\Administrat”r\Skrivbord\SmitfraudFix\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\hp????.tmp Deleted

C:\WINDOWS\system32\ot.ico Deleted

C:\WINDOWS\system32\regperf.exe Deleted

C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb Deleted

C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb Deleted

C:\WINDOWS\system32\1024\ Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End[/log]

 

 

 

 

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:03:20, on 2006-05-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\tabortvirus\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wimedarbetare.nu/cfc

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton Internet Security 2006 - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] soundman.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Program\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: CDPoker - {A68FC757-51CF-4f3c-B13A-BFB8CA69BB99} - C:\Program\CDPoker\casino.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Internet Security Password Validation (ccISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\comHost.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Om den här filen C:\WINDOWS\system32\iqzv.dll finns i datorn så ta bort den.

 

Du har en enda Panda-fil som startar automatiskt. Se efter om Panda har något avinstallationsprogram att ladda ner för att ta bort det sista.

 

Här kommer mina vanliga råd för en säkrare dator, men det är såklart viktigt att man använder sitt förnuft också.

 

Uppdatera från Windows Update och kör antispionprogrammen Ewido, Spybot S&D och/eller Ad-aware regelbundet.

http://www.ewido.net/en/

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

http://www.lavasoft.com

 

Komplettera antivirusprogrammet med några online-skanningar då och då:

http://housecall.trendmicro.com/ eller http://se.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_launch.php

http://www.bitdefender.com/scan8/ie.html

http://www.pandasoftware.com/products/activescan/

 

Använd en brandvägg (bättre än den inbyggda i XP), finns gratis från t ex ZoneLabs.

http://www.zonelabs.com/store/content/home.jsp

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

http://www.spywarewarrior.com/uiuc/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.org

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Denis Hamzic

Tack så hemskt mycket för hjälpen...:)

Enkelt förklarat dessutom så t.o.m. jag kan förstå :thumbsup:

 

Men allt detta du förklara nu med en säkrare dator, har jag inte täckt allt detta när jag köper norton internet security?

 

 

Men va skumt, panda software finnsj u inte med i programmappen som det sår i loggfilen .... hm.m.m...

[inlägget ändrat 2006-05-22 14:23:35 av Denis Hamzic]

Link to comment
Share on other sites

Tack själv för alla poäng! :):)

 

Men allt detta du förklara nu med en säkrare dator, har jag inte täckt allt detta när jag köper norton internet security?

Nej, brandvägg ingår ju men Norton bör kompletteras med något antispionprogram, SpywareBlaster och IE-SpyAd (alternativt annan webbläsare än Internet Explorer), samt att Norton inte skyddar från otrevliga webbsidor om Internet Explorer är inställt på att tillåta för mycket.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

Har oxå råkat ut för spyfalcon och pest trap. Hur gör jag för att bli av med det? Är väldigt dålig på datorer. ..

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...