Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Oekonomiskt att anställa kvinnor?


Carelius

Recommended Posts

En stor del av den svenska ekonomin idag utgörs av små företag med förankring i sitt humankapital eller i den tjänsteproducerande sektorn. För dessa företag är en nyanställning av en person i regel en oerhört stor investering, inte bara eftersom verksamheten vilar på personalen utan också eftersom det i Sverige är *fruktansvärt* dyrt att nyanställa.

 

Alla företag väger avkastning mot risk. För ovanstående företag är nyrekrytering förknippat med synnerligen stora risker, och även de mest riskaversa investerare förstår vikten av att få in rätt person.

 

I val mellan kvinna och man förefaller då den senare vara att föredra, ceteris paribus, just eftersom personalstyrkan är av så stor vikt för dessa företag, och eftersom kvinnor sjukskriver sig betydligt mer än vad män gör.

 

Med detta sagt borde man kunna klubba att det i dagsläget är oekonomiskt att anställa kvinnor i företag som är av mindre storlek och står i starkt beroende av sitt humankapital.

 

Tilläggas ska dock att det finns rättvise-aspekter på det hela, åtminstone sett hur samhället som stort. Frågan är om detta moraltvång från samhället är ok i en fri ekonomi, eller om investerare själva ska få välja vilka de vill anställa (och ur ett ekonomiskt perspektiv väljer de då det manliga könet framför det kvinnliga). En annan aspekt är de eventuella synnergieffekter som uppstår av att ha en arbetsplats med båda könen representerade, men även i det teoretiska resonemanget ovan kommer detta att uppstå så länge de sökande inte är helt identiska med undantag för kön. Att enbart anställa en kvinna för att få en "jämn balans", som är fallet med den kvoterings-diskriminering som förekommer idag, vore dock oerhört orationellt ur ekonomisk synpunkt.

 

Nu har jag sagt vad jag tycker och utövat mina demokratiska rättigheter, nu får du säga vad du tycker.

 

Statistiken talar i övrigt för sig själv så den tycker jag inte behöver ifrågasättas:

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____20533.asp

http://www.forsakringskassan.se/filer/publikationer/pdf/red0105.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 80
  • Created
  • Last Reply

Du har inte tänkt på att hur ofta och länge man är sjukskriven kan ha något att göra med var man jobbar och med vad man jobbar. Det är lättare att bli sjuk om man jobbar på dagis med snoriga ungar runt sig jämnt än om man sitter på ett kontor. Likaså om man har ett tungt jobb som många städjobb eller vända patienter inom sjukvården och blir utsliten i förtid. Så om din tolkning av statistiken kan man väl säga det vanliga om att det finns 3 sorters lögner.

 

Link to comment
Share on other sites

Inlägget är ju egentilgen för dumt för att kommenteras. :thumbsdown:

 

Vad vill du egentligen med ditt inlägg? Att ingen ska anställa kvinnor, eller vad är meningen? Vad ska i så fall kvinnorna göra? Samhällsekonomiskt måste faktiskt både män och kvinnor yrkesarbeta.

 

Har du någonsin hört citatet "Lögn, förbannad lögn och statistik"?

 

 

--

[Esc]

 

Link to comment
Share on other sites

DanielForPresident

Du har inte funderat på varför kvinnor sjukskriver sig oftare? Det finns inget biologisk som gör att kvinnor skulle vara sjukare än män. Det kan inte vara så att vi människor ofta själva skapar förutsättningarna för sjukskrivningar genom dåliga arbetsplatser ev. ojämn fördelning av arbetet hemma osv? Arbetsgivarna kan också göra mycket själva för att minska sjukskrivningarna och värna om hur de anställda mår (både män och kvinnor).

 

Link to comment
Share on other sites

Du har inte tänkt på att hur ofta och länge man är sjukskriven kan ha något att göra med var man jobbar och med vad man jobbar. Det är lättare att bli sjuk om man jobbar på dagis med snoriga ungar runt sig jämnt än om man sitter på ett kontor. Likaså om man har ett tungt jobb som många städjobb eller vända patienter inom sjukvården och blir utsliten i förtid. Så om din tolkning av statistiken kan man väl säga det vanliga om att det finns 3 sorters lögner.

 

Förvisso kan det vara så, men statistiken säger olyckligt nog inget om detta. Men självklart kan det spela in.

 

Link to comment
Share on other sites

Inlägget är ju egentilgen för dumt för att kommenteras. Tumme ner

 

Vad vill du egentligen med ditt inlägg? Att ingen ska anställa kvinnor, eller vad är meningen? Vad ska i så fall kvinnorna göra? Samhällsekonomiskt måste faktiskt både män och kvinnor yrkesarbeta.

 

Har du någonsin hört citatet "Lögn, förbannad lögn och statistik"?

 

Givetvis vore det samhällsekonomiskt ineffektivt om halva befolkningen gick utan yrke, och någon sådan lösning förespråkar jag självklart inte.

 

Inlägget gällde små, kunskapsbaserade företag som i en teoretisk situation ska nyanställda och valet står mellan en identisk manlig och en identisk kvinnlig kandidat. Situationen uppkommer förmodligen inte speciellt ofta i verkligheten, och det kan därmed fastslås att skillnader i individer gör att det i många fall kan vara en kvinna som är den lämpliga kandidaten före en man.

 

Sen är det ju också så att stora företag, eller företag med mindre bas i just humankapitalet, förknippar en nyanställning med betydligt mindre risk än ovannämnda företag. Dessa företag utgör givetvis en betydande del av ekonomin även de.

 

Ett argument ni dessutom inte nämner är att kvinnor tjänar sämre än män och därmed skulle nog vissa kretsar påstå att detta kompenserar för den generellt sett högre sjukvaron. Sett i samhället stort går det kanske då plus minus noll, men denna "orättvisa" kan givetvis slå hårt mot individer som inte passar in i stereotypen statistiken framlägger.

 

Intressant studie vore att jämföra dessa två faktorer (högre frånvaro, lägre löner) med en tredje.

 

 

Inlägget är ju egentilgen för dumt för att kommenteras. Tumme ner

 

Givetvis är det en rent teoretisk aspekt jag tar upp, något som du uppenbarligen inte snappade upp. Statistiken återspeglar inte på något vis mina personliga åsikter, och som tidigare nämnt bör man alltid jämföra individer och inte minsta möjliga grad kön. Tyvärr förekommer det dock både positiv och negativ särbehandling av detta slag, och kanske är just den positiva värst eftersom den görs i syfte att skapa en "politiskt korrekt" organisation snarare än att tillfredsställa rekryterarnas subjektivitet (som i fallet med negativ särbehandling).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du har inte funderat på varför kvinnor sjukskriver sig oftare? Det finns inget biologisk som gör att kvinnor skulle vara sjukare än män. Det kan inte vara så att vi människor ofta själva skapar förutsättningarna för sjukskrivningar genom dåliga arbetsplatser ev. ojämn fördelning av arbetet hemma osv? Arbetsgivarna kan också göra mycket själva för att minska sjukskrivningarna och värna om hur de anställda mår (både män och kvinnor).

 

Givetvis en lösning, och detta är såklart något man måste motarbeta, dock tror jag positiv särbehandling är fel väg. Arbetsgivarna har självklart ett ansvar för sina anställda, likaså är familjesituationen viktigt, frågan är hur vi påverkar den senare med politiska maktmedel.

 

Link to comment
Share on other sites

DanielForPresident

På vilket sätt är att skapa en bra miljö och lika vilkor för båda könen både hemma och på arbetet positiv särbehandling?

 

Jag och min sambo umgås ofta med ett par som vi känt i många år. Hon jobbar som barnskötare och han jobbar som byggnadssnickare ingen av dem har högre utbildning än gymnasiet. Båda är nästan lika gamla och har jobbat lika länge. När han behöver arbetskläder får han det utan några större problem, alla kläder han använder i sitt yrke står jobbet för. Hon får jobba i sina egna kläder och fick knappt ett regnställ som hon använder när de är ute med barnen(det var en lång kamp), skor och andra kläder/hjälpmedel är inte att tala om. Både hon och han sliter fysiskt i arbetet. Han får friskvårdsbidrag, det får inte hon. Han tjänar mer än 4000 mer än henne i månaden. Var finns rättvisan? Jag är inte ute efter att skapa någon jättestor debatt om jämställdhet här utan bara påvisa att det finns vissa statusskillnader i manliga och kvinnliga yrken som gör att de får olika förutsättningar och bemöts på olika sätt vilket i sin tur kan leda till bla. olika antal/mångd sjukskrivningar som i sin tur påverkar statistiken och ger ett sken att kvinnor är mer naturligt sjukare. Det är sant att statistiken säger en sak och att om man bara tittar på den kan man dra vissa slutsatser- men om det är en arbetsgivare som behandlar alla lika och med samma respekt är det inte säkert att statistiken är applicerbar på den arbetsplatsen.

 

 

[inlägget ändrat 2006-05-11 10:04:45 av DanielForPresident]

Link to comment
Share on other sites

Inlägget gällde små, kunskapsbaserade företag som i en teoretisk situation ska nyanställda och valet står mellan en identisk manlig och en identisk kvinnlig kandidat.

Jag jobbar på ett 5-personers konsultföretag så det tycker jag passar in på din beskrivning. Vi var 3 personer som grundade företaget och har sedan dess anställt 3 personer, vi har inte vid något av dessa tillfällen funderat över lämpligt kön på personen och detta beror väl på att vi med den erfarenhet vi har efter många år i branschen inte har sett någon som helst skillnad i sjukskrivningar som skulle bero på kön.

 

Link to comment
Share on other sites

Så om din tolkning av statistiken kan man väl säga det vanliga om att det finns 3 sorters

 

Jag förmodar att du här menar att man kan tolka statistik på olika sätt, och att du inte i själva verket säger att SCB:s statistik skulle vara otrovärdig? Det brukar annars vara samma åbäke som betvivlar statistik som förnekar tex förintelsen.

 

Själv finner jag SCB mycket trovärdiga och har ingen anledning att betvivla deras siffror.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag jobbar på ett 5-personers konsultföretag så det tycker jag passar in på din beskrivning. Vi var 3 personer som grundade företaget och har sedan dess anställt 3 personer, vi har inte vid något av dessa tillfällen funderat över lämpligt kön på personen och detta beror väl på att vi med den erfarenhet vi har efter många år i branschen inte har sett någon som helst skillnad i sjukskrivningar som skulle bero på kön.

 

Så ser det alldeles säkert ut på väldigt många arbetsplatser. Dock inte på de flesta, enligt statistiken.

 

Link to comment
Share on other sites

På vilket sätt är att skapa en bra miljö och lika vilkor för båda könen både hemma och på arbetet positiv särbehandling?

 

Jag och min sambo umgås ofta med ett par som vi känt i många år. Hon jobbar som barnskötare och han jobbar som byggnadssnickare ingen av dem har högre utbildning än gymnasiet. Båda är nästan lika gamla och har jobbat lika länge. När han behöver arbetskläder får han det utan några större problem, alla kläder han använder i sitt yrke står jobbet för. Hon får jobba i sina egna kläder och fick knappt ett regnställ som hon använder när de är ute med barnen(det var en lång kamp), skor och andra kläder/hjälpmedel är inte att tala om. Både hon och han sliter fysiskt i arbetet. Han får friskvårdsbidrag, det får inte hon. Han tjänar mer än 4000 mer än henne i månaden. Var finns rättvisan? Jag är inte ute efter att skapa någon jättestor debatt om jämställdhet här utan bara påvisa att det finns vissa statusskillnader i manliga och kvinnliga yrken som gör att de får olika förutsättningar och bemöts på olika sätt vilket i sin tur kan leda till bla. olika antal/mångd sjukskrivningar som i sin tur påverkar statistiken och ger ett sken att kvinnor är mer naturligt sjukare. Det är sant att statistiken säger en sak och att om man bara tittar på den kan man dra vissa slutsatser- men om det är en arbetsgivare som behandlar alla lika och med samma respekt är det inte säkert att statistiken är applicerbar på den arbetsplatsen.

 

Mycket bra och konstruktivt inlägg.

 

Frågan är; får kvinnliga byggnadssnickare sämre kläder än sina manliga kollegor? En sådan jämförelse vore befogad. Att jämföra sjukvårdsbranschen med byggnadssnickare är inte rättvisande eftersom den förstnämnda i de allra flesta fall (jag antar att här så är fallet) är i kommunal regi. Och kassan är i regel mycket mer begränsad hos kommunala inrättelser än privata företag (tyvärr).

 

Jag anser dock att du har rätt i att manliga yrken har mer status än kvinnliga, och detta spelar säkert in. Det är dock mer rättvisande att jämföra två privata branscher.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag tror säkert att SCB statistik är så korrekt det kan bli, däremot helt omöjlig att använda i det sammanhang som du försöker använda den. Detta eftersom du försöker applicera den på en viss arbetsplats och skriver att för just den arbetsplatsen så skulle samma statiska förhållande mellan mäns och kvinnors sjukskrivningar gälla.

 

Link to comment
Share on other sites

Så ser det alldeles säkert ut på väldigt många arbetsplatser. Dock inte på de flesta, enligt statistiken.

Nej, det säger inte statistiken.

 

Hypotetiskt och teoretiskt fall:

100% av alla kvinnor jobbar på arbetsplatser där man på grund av arbets natur blir mycket sjukskriven.

100% av alla män jobbar på arbetsplatser där man på grund av arbets natur inte blir särskilt sjukskriven.

Sjukskrivningstalet är 50 sjukdagar per kvinna och år resp. 1 sjukdag per man och år.

Detta innebär naturligtvis inte att om man anställde en kvinna på en av arbetsplatserna där det nu bara jobbar män så skulle hon bara för att hon är kvinna få 50 sjukdagar, lika lite som att det betyder att en man skulle hålla sig till 1 sjukdag per år om han jobbade bland massa snoriga småbarn.

 

Slutsats:

Det går inte att applicera en generell statistik över alla arbeten på ett sådant sätt som du gör, dvs på en enskild arbetsplats.

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
. Att jämföra sjukvårdsbranschen med byggnadssnickare är inte rättvisande

Det är dock mer rättvisande att jämföra två privata branscher.

Men i dina tidigare inlägg har du ju just gjort den generalisering som du nu motsätter dig =)

 

Självklart kan man inte jämföra branscher rakt av, lika lite som man kan applicera allmän statistik på enstaka urvalsmängder. Det är sådana jämförelser som av vissa politiker använts för att manipulera siffrorna om omjämlikhet i lönesättning i landet och detta är självklart helt åt skogen.

 

Statistik är ett farligt vapen som nästan alltid missbrukas och misstolkas (inte minst av politiker, i syftet att bygga falska slagträn i debatter och valkampanjer).

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nej, det säger inte statistiken.

 

Hypotetiskt och teoretiskt fall:

100% av alla kvinnor jobbar på arbetsplatser där man på grund av arbets natur blir mycket sjukskriven.

100% av alla män jobbar på arbetsplatser där man på grund av arbets natur inte blir särskilt sjukskriven.

Sjukskrivningstalet är 50 sjukdagar per kvinna och år resp. 1 sjukdag per man och år.

Detta innebär naturligtvis inte att om man anställde en kvinna på en av arbetsplatserna där det nu bara jobbar män så skulle hon bara för att hon är kvinna få 50 sjukdagar, lika lite som att det betyder att en man skulle hålla sig till 1 sjukdag per år om han jobbade bland massa snoriga småbarn.

 

Fast kvinnor jobbar väl i andra branscher än barnomsorg och sjukvård? Det är stor skillnad på att en bransch (tex sjukvården) är kvinnodominerad, mot att nästan alla kvinnor jobbar i den branschen. Givetvis jobbar de flesta kvinnor INTE i sjukvårdsbranschen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

DanielForPresident
Frågan är; får kvinnliga byggnadssnickare sämre kläder än sina manliga kollegor?

 

Förhoppningsvis får de samma förutsättningar- men jag vet inte.

 

Precis som du säger är det ibland svårt att jämföra den privata och offentliga sektorn, därför kan man inte heller jämföra antalet sjukskrivningar i de båda grupperna med varandra. Eftersom kvinnorna är överrepresenterade inom det offentliga kan det vara en orsak till att statistiken över totala antalet sjukskrivningar blir fel om man tittar på statistiken om man ska anställa någon i ett privat företag. Samma sak för olika branscher. Att fler kvinnor är sjukskrivna totalt sett är inte säkert detsamma som att fler kvinnor är sjukskrivna i byggsektorn.

 

Det är lite som att jämföra att vi här i norden lägger 1000(antagen summa) kronor / invånare på att värma upp våra bostader per år medan de i Egypen bara lägger 100(antagen summa) kronor / invånare på samma sak borde de i Egypten frysa mer än vi gör. En sådan slutsats kan man inte dra.

 

Link to comment
Share on other sites

Men i dina tidigare inlägg har du ju just gjort den generalisering som du nu motsätter dig =)

 

Jo jag såg det också :)

 

Men som sagt, alla kvinnor jobbar ju inte inom sjukvården och statistiken gällde ju inte den branschen specifikt, utan var utslaget på alla branscher.

 

Statistik är ett farligt vapen som nästan alltid missbrukas och misstolkas (inte minst av politiker, i syftet att bygga falska slagträn i debatter och valkampanjer).

 

Är motsatsen till att misstolka och missbruka statistik att helt se förbi den och inte använda den till något alls? Då kan vi fråga oss varför vi överhuvudtaget tar fram statistik.

 

Link to comment
Share on other sites

Givetvis jobbar de flesta kvinnor INTE i sjukvårdsbranschen.

Och inte heller så skiljer det sig så mycket åt i sjukdagar heller, i privat sektor 3 resp. 4 dagar per år (och det finns privat sjukvård, äldrevård och dagis med få män anställda men stor risk för sjukskrivningar).

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Är motsatsen till att misstolka och missbruka statistik att helt se förbi den och inte använda den till något alls?

Världen är inte svart och vit och självklart menar jag inte att man skall ignorera statistik. Jag menar att man måste vara försiktig och relativt väl skolad i både generell statistik såväl som matematisk statistik för att kunna dra sunda slutsatser (nu syftar jag inte på dina inlägg utan fenomenet i stort).

 

Framförallt är det ju viktigt att förstå vilka fördelningar som ingår i de bevakade fenomenen hos de urvalsmängder man jobbar med, såväl som fördelningen av själva urvalsmängden i sig. Det är just detta många väljer att ignorera eftersom det är lättast att då tolka siffrorna i vilken riktning det för tillfället passar en.

 

Det är alltså där farligheten kommer in och försiktigheten samtidigt bör följa med.

 

Som sagt, motsatsen är inte att ignorera statistik, lika lite som man bör sluta med hjärnkirurgiska ingrepp enbart för att en stor mängd av oss inte behärskar detta.

 

Link to comment
Share on other sites

vi har inte vid något av dessa tillfällen funderat över lämpligt kön på personen och detta beror väl på att vi med den erfarenhet vi har efter många år i branschen inte har sett någon som helst skillnad i sjukskrivningar som skulle bero på kön.

 

n är för litet för att dra någon som helst slutsats.

 

-nisse

Ambivalent?

Well, yes and no.

 

Link to comment
Share on other sites

Det kan inte vara så att vi människor ofta själva skapar förutsättningarna för sjukskrivningar genom dåliga arbetsplatser ev. ojämn fördelning av arbetet hemma osv?

Självklart så kan det vara så men trådskaparen uttrycker väl ingen åsikt om dessa förhållanden utan konstaterar bara SCB:s siffror, inte orsaken till dem.

 

-nisse

Ambivalent?

Well, yes and no.

 

Link to comment
Share on other sites

n är för litet för att dra någon som helst slutsats.

Naturligtvis, men sammanlagd erfarenhet från mer än 50 arbetsplatser av just den kunskapsbaserade typen men av olika storlek är inte helt försumbar i sammanhanget (jämfört med alla andra generaliseringar i den här tråden).;)

 

Link to comment
Share on other sites

DanielForPresident

Jag tror nog att SCBs siffror stämmer om man bara räknar på totalen. Men- jag tror också att vi/arbetsgivaren själva kan påverka resultatet/sjukskrivningarna en hel del. Därför faller resonemanget kring att siffrorna är skäl att inte anställa en kvinna.

 

 

[inlägget ändrat 2006-05-11 12:32:46 av DanielForPresident]

Link to comment
Share on other sites

Hoppas att du inte tar illa upp Anjuna Moon men vad är skillnaden mellan:

 

generell statistik såväl som matematisk statistik

 

Kan det vara deskriptiv respektiver infererande statistik som du menar?

 

Framförallt är det ju viktigt att förstå vilka fördelningar som ingår i de bevakade fenomenen hos de urvalsmängder man jobbar med, såväl som fördelningen av själva urvalsmängden i sig.

Trots en master + ganska många poäng på forskarnivå så förstår jag inte riktigt vad du menar:)

 

Syftar du på någon form av "metastatistik"? Jag förstår dig som så att du menar att vi inte "kontroll" på hur vi drar våra samples av frågeställningar ur en tänkt populationen av frågeställningar? I så fall väldigt intressant (jag skojar inte).

 

 

-nisse

Ambivalent?

Well, yes and no.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...