Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Monopolpengar vs fri marknad.


Uno

Rekommendera Poster

Kapitalismen beskylls för den snedfördelning som centralbankens monopolpengar ställer till med. Kapitalismen är sedan länge oöverträffad när det gäller produktivitet, innovationer och värdeskapande.

 

Kapitalismen är enbart en metod för en fri och öppen marknadsekonomi med individuella frihetsrättigheter; bl.a. ägarrätten och att i full frihet ingå avtal. Den rimligen främsta orsaken till att kapitalismen som metod inte direkt medför en ”klockren” fördelning av resurser, är att det tyvärr är samma sorts (reversibelt växlingsbara) pengavaluta som används på varu-, tjänste- och penningmarknaden.

 

Om jag bor och verkar inom en region där jag trivs gott och umgås väl med mina grannar, så bör jag ha valfri access till ”egna” smarta cirkulationsmedel. Alla vill ju inte att deras inarbetade pengar snabbt skall minska i värde och miljön försämras, i takt med att centralbankerna medverkar till att via lånekarusellerna öka penningmängden. När bubblorna sedan spricker så snurrar ju resterna kvar som spelmarker på globala kasinon. Den globala kriminaliteten har redan samlat på sig så där en 1000 miljarder dollar och har miljoner människor som fast ”anställda”.

 

I en kapitalistisk nattväktarstat bör det precis som nu, finnas en nationell valuta som är helt växlingsbar med andra staters och federationers valutor. Varje självständig region inom staten bör då som alternativ ha en egen medlemsbaserad valuta, som kan användas parallellt med den nationella men då enbart på varu- och arbetsmarknaden. Den nationella valutan bör fritt kunna växlas till den regionala, men den regionala valutan bör inte utan restriktioner kunna växlas tillbaka till den nationella eller till andra valutor.

 

En rimlig restriktion hos den regionala valutan är att den bör vara helt kontobaserad. Pengar – även småsummor – bör alltså mycket snabbt och enkelt kunna föras över från ett konto till ett annat, men det är onödigt dyrt, krångligt och osäkert att de regionala pengarna även skall behöva finns i form av sedlar och mynt. Varje medlemskonto reduceras varje natt med en viss procent (t.ex. 0,1 – 1 %). På de konton som inte alls används, och där inga nya pengar har kommer in, så tar pengarna alltså slut efter några år. Det är alltså ingen idé att försöka spara pengarna någon längre tid på någons konto. Företagen är inte individer och därmed inga medlemmar. De tjänar alltså inte alls på att samla på den regionala valutan, utan bör dagligen dela ut den till löntagarna och ägarna och att genast betala sina leverantörer.

 

De pengar som dras från ett medlemskonto varje natt flyttas direkt över till denne medlems medborgarkonto. Pengarna som förs över till medborgarkontot kan före pensionsåldern bara användas för sjukvård, utbildning, vid arbetslöshet osv. På lång sikt kan därmed alla skatter och avgifter som finns inom nuvarande välfärdsamhällen slopas helt. Finansieringen av den gemensamma ”välfärden” sker istället via medborgarkonton. När skatterna inte längre behövs så är det ju många statliga och kommunala organ och institutioner som kan avvecklas helt. Några svartjobb kan t.ex. inte finnas när alla inkomstskatter och all moms försvinner.

 

Nästan alla samhällsmedborgarna kommer sannolikt att använda mer eller mindre av både den nationella och den regionala valutan, och var och en bedömer då vilken valuta som är fördelaktigast att använda vid olika transaktioner. Dem som däremot nöjer sig med att enbart använda den nationella valutan behöver förstås inte bli kommun- eller regionmedlemmar. Sjukvård, utbildning och allt annat kan naturligtvis även betalas med privata försäkringar och med den nationella valutan. Då den nuvarande offentligsektorn gör upphandlingar för ca 400 miljarder/år så bör detta ganska snart leda till att företag inom alla branscher vill ha mesta möjliga andelar av denna marknad. Detta kan kanske i ett inledningsskede komma att påskynda acceptansen för de regionala valutorna.

 

När olika valutor med olika villkor används valfritt, så kommer inte bytesmarkanden för varor och tjänster att ständigt dräneras på pengar. Spelet på penningmarknaden blir då ett rent nollsummespel mellan vinnare och förlorare. Dem som inte alls har något intresse av att delta på spelmarknaden kan då med fördel låta bli att använda den nationella valutan mer än nödvändigt. Pensionssparandet med den regionala valutan behöver då inte baseras på börsaktier, men kan ändå vara med för att finansiera olika aktiebolag och därmed ta del av deras utdelningar mm.

 

På bl.a. följande webbadress beskrivs varför en valuta som både används på arbetsmarknaden och penningmarknaden inte kan bli ”klockrent” fördelad, utan tyvärr blir fördelningen istället alltid att de 20 % rikaste kommer att äga 80 % av pengarna. Med en separat valuta som enbart används på varu- och tjänstemarknaden så uppträder rimligen inte detta fenomen:

http://home.swipnet.se/~w-69487/kapitalismen.html

 

Medborgarkonto beskrivs på:

http://www.dsv.su.se/~torgny/egen.doc

 

På följande webbadresser finns förslag till ett alternativt penningsystem:

http://www.nordspar.se/nyttsyst.html

http://www.nordspar.se/slutajag.html

http://www.solidar.lir.be/tiki-index.php

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tråden flyttad till Ekonomi.

 

Vänligen ägna några sekunder extra åt val av kanal nästa gång du skapar en tråd - på så sätt får vi moderatorer mindre arbet och det blir mer ordning på forumet.

 

[sH] - moderator för Öppet forum

 

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
  • 2 veckor senare...
Den rimligen främsta orsaken till att kapitalismen som metod inte direkt medför en ”klockren” fördelning av resurser, är att det tyvärr är samma sorts (reversibelt växlingsbara) pengavaluta som används på varu-, tjänste- och penningmarknaden.

 

ujuj... vad medför en klockren fördelning av resurser? Tomtens julklappsutdelning på julafton där bara de snälla barnen får något?

 

jag skulle kunna kommentera mycket, men jag nöjar mig med att citera detta från din text:

 

 

Varje medlemskonto reduceras varje natt med en viss procent (t.ex. 0,1 – 1 %)

ska det bli olagligt att spara för att köpa något? 1& per dag motsvarar 0,99^360=3% vilket innebär att en insatt 100-lapp är värd 3 kronor efter ett år. Jag vet inte hur man kan tro att detta skulle fungera i praktiken... Att ha regionala valutor där det "fritt" kan växlas kräver att man växlar med någon. Vem är denna någon?

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Med "klockren" menar jag en normalfördelningskurva eller en s.k. Gausskurva, vars siluett antar en form som är ju snarlik en gjuten kyrkklocka.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Gausskurva

Jag hänvisar ju till webbadressen:

http://home.swipnet.se/~w-69487/kapitalismen.html

citat: "... Rika och fattiga har alltid funnits. Den förste som analyserade fenomenet vetenskapligt var den italienske ekonomen Vilfredo Pareto, verksam på 1890-talet. Han upptäckte att fördelningen av ekonomiska tillgångar inte följer de vanliga statistiska lagarna. Ritar man upp ett diagram över hur kroppslängder fördelar sig i en befolkning får man en typisk klockformad kurva: några få mycket korta, några få mycket långa, de flesta av medellängd. Liknande klockkurvor figurerar i ett otal andra sammanhang. Man skulle vänta sig en kurva av samma slag för människors förmögenhet: ett fåtal mycket fattiga, ett fåtal mycket rika, de flesta däremellan. Vilfredo Pareto upptäckte att detta inte alls stämde. Kurvan över förmögenheter har en helt annan form. Det finns, relativt sett, många fler extremt rika personer än det finns extremt långa. I själva verket är snedfördelningen så markant att en stor andel av den totala förmögenheten är samlad på ett litet antal individer. En vanlig variant är att 20 procent av befolkningen äger 80 procent av de samlade rikedomarna. Siffrorna kan variera en smula, men inte mycket..."

"... Bouchauds och Mézards modell består av ett antal ekvationer, en för varje individ. Varje ekvation innehåller tre termer, som tillsammans beskriver hur individens förmögenhet växer eller avtar:

 

En term som beskriver inkomsterna, i form av vad andra människor betalar för vederbörandes tjänster eller varor.

En term som beskriver utgifterna, i form av vad individen betalar för andras tjänster och varor.

En term som beskriver de vinster eller förluster som individen gör på att äga värdepapper, fastigheter och så vidare.

 

Det är den här tredje termen som är avgörande. Den återspeglar det faktum att man kan tjäna pengar på att äga pengar. Bouchaud och Mézard gör det rimliga antagandet att de vinster eller förluster som någon inhöstar på sina investeringar är proportionella mot individens förmögenhet: ju mer aktier man äger desto med tjänar man på kursuppgången, respektive förlorar på börsrasen. Däremot antar de ingenting alls om hur börskurser eller fastighetsvärden varierar. Det kan ske helt slumpmässigt - det spelar ingen roll. Finessen är att om man löser Bouchauds och Mézards ekvationer får man en fördelning av förmögenheten som exakt följder den kurva som Vilfredo Pareto upptäckte för hundra år sen. Rikedom och fattigdom uppstår helt automatiskt i modellen, som ett matematiskt fenomen, oberoende av individerna..."

 

Det är naturligtvis helt frivilligt att använda den MEDLEMSBASERDE regionala valuta som jag beskriver. Spara kan du ju göra i den vanliga nationella valutan. Regionens stadgar för att använda valutan har naturligtvis inget med lagstiftning att göra.

 

Växlar kan man göra på någon form av växlingsställe, precis som när man idag växlar till någon utländsk valuta!

 

Vitsen med medlemsvalutan är ja att varu-/tjänstemarknaden inte hela tiden dräneras på pengar, samtidigt som den totala penningmängden hela tiden ökar, och där ökningen ganska snart hamnar på penningmarknaden. Fanns inte den ständiga ökningen av penningmängden på varu-/tjänste-/arbetsmarknaden så skulle ju priserna på bostäder, matvaror och allt annat hela tiden sjunka i takt med produktivitetsökningen. Samtidigt skulle spelet på penningmarknaden vara ett rent nollsummespel.

 

 

[inlägget ändrat 2006-05-03 18:52:54 av Uno Hansson]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
jag skulle kunna kommentera mycket

Tror inte det skulle göra mycket nytta, det visade skribenten redan i den här tråden: //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=702217

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hur koppar du ihop detta med användandet av bankkort? Då kommer de finansiella institutionernas roll att öka då all växling sker genom ett fåtal aktörer och att de därmed kan sänka en hel valuta

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Små valutor, hur välskötta de än är, kan sänkas i en "fri marknad" av "illsiniga aktörer". Stora valutor sänks av att stora valutor oftast är kopplade till någon stormakt, stormakt typ ekonomisk, politisk eller millitär typ.

 

€uron är lite för "nyfödd" egentligen för att kunna "betygsättas"..

 

Bäst vore väl att införa en slags "världsvaluta".. Finns på sätt och vis i form av "internationella dragningsrätter". Egentligen gamla "gulddollarn".

 

(SDR nuförtiden)

http://sv.wikipedia.org/wiki/SDR

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ren kapitalism och marknadsekonomi är lika illa som ren planekonomi, därför kör dom flesta länder med blandekonomi vilket ger en något jämnare fördelning.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Små valutor, hur välskötta de än är, kan sänkas i en "fri marknad" av "illsiniga aktörer".

 

Hur då? Varför skulle det finnas något intresse? LETS har ju funnits länge.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Hur koppar du ihop detta med användandet av bankkort? Då kommer de finansiella institutionernas roll att öka då all växling sker genom ett fåtal aktörer och att de därmed kan sänka en hel valuta

 

Det behöver ju inte vara bankkort. Varje medlem kan ha en liten IrDA-dosa vars hölje läser av exempelvis fingeravtrycket på den som håller i dosan så att betalningssumman dras från dennes konto. Med mottagardosan kollas att betalningen hamnar på mottagarkontot.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Ren kapitalism och marknadsekonomi är lika illa som ren planekonomi, därför kör dom flesta länder med blandekonomi vilket ger en något jämnare fördelning.

 

Blandekonomi hjälper ju inte mot att varu- och tjänstemarknaden hela tiden dräneras på över 60 % av pengarna (alltså mer än vad var och en betalar i skatt) genom att dessa pengar hamnar på penningmarknaden. Den samlade ränteskulden är alltid större än den aktuella penningmängden. Den ständiga tillväxten av penningmängden sker ju därför att pengarna hela tiden strömmar över till penning- och finansmarknaden. Fanns inte detta fenomen inbyggt i penningsystemet så skulle ju priserna hela tiden sjunka i takt med att produktívitetsökningen friställer arbetskraftsbehov inom tillverkningsindustrin m. fl. sektorer. Det är därför som det behövs valfria och konkurrerande penningsystem med kvalitetssäkrade användningsvillkor. Effektiviteten blir naturligtvis störst på en helt öppen, fri och genomskinlig marknad.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Ren kapitalism och marknadsekonomi är lika illa som ren planekonomi, därför kör dom flesta länder med blandekonomi vilket ger en något jämnare fördelning.

 

Frågar är om någon av de finns. I sin rena form gör de inte det så därför är de inte intressanta att diskutera som verkliga händelser

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag syftar inte på tekniken, utan växlings- och transaktionshändelserna. Ska du minska värdet på "valutafloaten" med en procent också?

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Jag syftar inte på tekniken, utan växlings- och transaktionshändelserna. Ska du minska värdet på "valutafloaten" med en procent också?

 

Jag förstår inte vad du menar med "valutafloaten".

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

floaten är en stor inkomstkälla för banker och kreditinstitut idag eftersom det är räntefria pengar. Borde inte det diskuteras om en ny valuta föreslås? Det kan alltså vara så att du ska föra pengar från en bank till en annan. Då dras pengarna direkt, men kommer först in på motkontot ett par dagar senare. Tiden däremellan är en "float" där banken får gratis finansiering i ett par dagar. Eftersom detta sker i ofantliga volymer och varje dag är det en stabil kaptalkälla för de finansiella institutionerna som sysslar med liknande verksamhet.

 

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

En kille som brukade "sänka" små (och välskötta) europeiska valutor heter George. Inte Constanza utan:

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros'>http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

 

Han sa att hans "överskott" på att "sänka" små valutor går till välgörenhet. Hoppas på det. Antagligen mest "välgörenhet" för George?

 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Soros

 

Vad är "LETS" förresten? -Låtsasvaluta på internet?? -Som kursar..

 

[inlägget ändrat 2006-05-05 19:49:05 av virtuosen2]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
floaten är en stor inkomstkälla för banker och kreditinstitut idag eftersom det är räntefria pengar. Borde inte det diskuteras om en ny valuta föreslås?

 

Den medlemsbaserade regionala valutan - som fungerar som alternativ till den nationella valutan - är specialanpassad för varu- och tjänstemarknaden, genom att användningsvillkoren utformas så att pengarna rimligen blir ointressant att använda på penning- och finansmarknaden.

Det blir ju "negativ ränta" om man sparar pengar från ena dagen till den andra. Visserligen förs de pengar - som dras varje natt istället för vanlig skatt - över till det egna "välfärds-" eller försäkringskontot, men det finns ju restriktioner om hur dessa pengar får användas.

 

[inlägget ändrat 2006-05-06 00:17:41 av Uno Hansson]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
  • 2 veckor senare...
floaten är en stor inkomstkälla för banker och kreditinstitut idag eftersom det är räntefria pengar. Borde inte det diskuteras om en ny valuta föreslås? Det kan alltså vara så att du ska föra pengar från en bank till en annan.

 

Jag kan inte se någon som helst anledning till att några banker skulle vara inblandade i den medlemsbaserade regionala valuta som jag diskuterar.

 

[inlägget ändrat 2006-05-19 01:08:00 av Uno Hansson]

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Arkiverat

Det här ämnet är nu arkiverat och är stängt för ytterligare svar.×
×
  • Skapa nytt...