Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Oj. Hjälp.


Lim

Recommended Posts

Hej!

Jag är inte så duktig på datorer. Var in och kollade här eftersom jag får konstiga popups (endel är tomma, endel står det errorsaftey osv. på) ideligen på min dator samtidigt som den är trög.

 

Körde "koti.mbnet.fi/pattaya1/HijackThis.exe" på min dator och fick en jättelång lista, en lista som jag inte har en aning om vad jag ska göra med, vad den innehåller vidare vad på den som orsakar problem för mig.

 

 

Vad göra? Är oerhört tacksam för förslag!!!!

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
Körde "koti.mbnet.fi/pattaya1/HijackThis.exe" på min dator och fick en jättelång lista, en lista som jag inte har en aning om vad jag ska göra med, vad den innehåller vidare vad på den som orsakar problem för mig.

 

Kopiera loggen och klistra in den i inläggsfönstret.

Markera och klicka på LOG-knappen bredvid den blå rutan uppe till höger.

Posta inlägget, så kan vara loggexperter hjälpa dig vidare med analys.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Om allt verkar gå bra, måste du ha missat något."

 

- Steven Wright

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:12:33, on 2006-04-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\NavNT\defwatch.exe

C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NavNT\vptray.exe

C:\Program\Winamp3\winampa.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtOEAddOn.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

c:\program\intern~1\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtSrv.exe

C:\Documents and Settings\Flod\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\CLCVO7GZ\HijackThis[1].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.glocalnet.se

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: HbTools - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: (no name) - {9563988B-75AF-808A-E394-F7952A34FF35} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CEA06D2D-E871-84D2-B5AD-EC73EEE167F9} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: H&otbar - {74CC49F7-EB32-4A08-B204-948962A6E3DB} - C:\Program\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtHostIE.dll

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HbTools] C:\Program\HbTools\Bin\4.7.1.0\HbtOEAddOn.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zkhntnmv] C:\WINDOWS\System32\zeholemt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Daledraweqchic] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\time find dale draw\fourgrid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\Program\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [Trust Open View Wave] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bone date trust open\program copy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sP2 Connection Patcher] "C:\Program\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200

O4 - HKCU\..\Run: [bINANTI] C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ForkOkaySite.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Search - http://kn.bar.need2find.com/KN/menusearch.html?p=KN

O8 - Extra context menu item: Blockera alla bilder från samma sida - C:\Program\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lägg till i AD Svartlistan - C:\Program\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Markera - C:\Program\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Sök - C:\Program\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna alla länkar på sidan... - C:\Program\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.glocalnet.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Flod\LOKALA~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Avinstallera via Kontrollpanelen

 

New.Net eller NewDotNet

Need2Find Bar

Hotbar

 

Starta om datorn efter det och sen ny Hijack logg.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack så himla mycket! Har gjort som du sa. Bifogar log:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:26:46, on 2006-04-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\NavNT\defwatch.exe

C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\NavNT\vptray.exe

C:\Program\Winamp3\winampa.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

c:\program\intern~1\iexplore.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Flod\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\CLCVO7GZ\HijackThis[1].exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.glocalnet.se

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: (no name) - {9563988B-75AF-808A-E394-F7952A34FF35} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O2 - BHO: (no name) - {CEA06D2D-E871-84D2-B5AD-EC73EEE167F9} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Daledraweqchic] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\time find dale draw\fourgrid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Trust Open View Wave] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bone date trust open\program copy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sP2 Connection Patcher] "C:\Program\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200

O4 - HKCU\..\Run: [bINANTI] C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ForkOkaySite.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Blockera alla bilder från samma sida - C:\Program\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lägg till i AD Svartlistan - C:\Program\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Markera - C:\Program\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Sök - C:\Program\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna alla länkar på sidan... - C:\Program\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.glocalnet.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Flod\LOKALA~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

Skapa en ny mapp på C:\ och placera HijackThis.exe dit så C:\HjT\HijackThis.exe

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

[log]O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {9563988B-75AF-808A-E394-F7952A34FF35} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O2 - BHO: (no name) - {CEA06D2D-E871-84D2-B5AD-EC73EEE167F9} - C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\Stupidmore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Daledraweqchic] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\time find dale draw\fourgrid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Trust Open View Wave] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bone date trust open\program copy.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bINANTI] C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ForkOkaySite.exe

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

 

 

Starta sen i felsäkert läge och med dolda filer synliga ta bort om hittas

 

C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\INTERF~1\ < mappen

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\time find dale draw\ < mappen

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bone date trust open\ < mappen

C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ < mappen

 

använd inte Sök funktionen utan följ sökvägar istället.

Starta sen normalt.

 

Ladda ner findlop på skrivbordet

 

http://metallica.geekstogo.com/findlop.zip

 

unzippa och dubbelklicka på findlop.bat

skicka loggen C:\findlop.txt och en ny Hijack logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Ps. När jag tagit bort det du sa och startat om datorn och sedermera startar webbläsaren, så kommer en sådan där tom popup-ruta igen... Förstår inte vad det är för något... Nån aning?

 

(Snälla ni är som hjälper mig!)

 

Link to comment
Share on other sites

Ok. Här kommer findlop-loggen:

 

[log][TRACE] Enumerating jobs and queues

[TRACE] Activating job 'Symantec NetDetect.job'

[TRACE] Printing all job properties

 

ApplicationName: 'C:\Program\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE'

Parameters: ''

WorkingDirectory: 'C:\Program\Symantec\LiveUpdate'

Comment: 'Symantec NetDetect'

Creator: 'Flod'

Priority: NORMAL

MaxRunTime: 259200000 (3d 0:00:00)

IdleWait: 10

IdleDeadline: 60

MostRecentRun: 04/03/2006 19:08:00

NextRun: 04/03/2006 23:09:00

StartError: S_OK

ExitCode: 0

Status: SCHED_S_TASK_READY

ScheduledWorkItem Flags:

DeleteWhenDone = 0

Suspend = 0

StartOnlyIfIdle = 0

KillOnIdleEnd = 0

RestartOnIdleResume = 0

DontStartIfOnBatteries = 0

KillIfGoingOnBatteries = 0

RunOnlyIfLoggedOn = 1

SystemRequired = 0

Hidden = 0

TaskFlags: 0

 

1 Trigger

 

Trigger 0:

Type: Daily

DaysInterval: 1

StartDate: 04/03/2006

EndDate: 00/00/0000

StartTime: 23:09

MinutesDuration: 1440

MinutesInterval: 240

Flags:

HasEndDate = 0

KillAtDuration = 0

Disabled = 0[/log]

 

Här kommer Hijack-loggen:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:59:07, on 2006-04-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\NavNT\defwatch.exe

C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NavNT\vptray.exe

C:\Program\Winamp3\winampa.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

c:\program\intern~1\iexplore.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.glocalnet.se

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sP2 Connection Patcher] "C:\Program\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200

O4 - HKCU\..\Run: [bINANTI] C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ForkOkaySite.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Blockera alla bilder från samma sida - C:\Program\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lägg till i AD Svartlistan - C:\Program\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Markera - C:\Program\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Sök - C:\Program\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna alla länkar på sidan... - C:\Program\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.glocalnet.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Flod\LOKALA~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

[log]O4 - HKCU\..\Run: [Windows Compliant] gnckuj.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bINANTI] C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ForkOkaySite.exe

 

Starta sen i felsäkert läge och med dolda filer synliga ta bort om hittas

 

gnckuj.exe

 

C:\DOCUME~1\Flod\APPLIC~1\JUNKWI~1\ < mappen

 

Starta sen normalt och ny Hijack logg.[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Tack! Har gjort som du sa och här kommer Hijack-loggen:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:08:39, on 2006-04-04

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NavNT\vptray.exe

C:\Program\Winamp3\winampa.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program\NavNT\defwatch.exe

C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsgSys.EXE

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\MICROS~2\Office10\OUTLOOK.EXE

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://start.glocalnet.se

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Norton Personal Firewall - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton Personal Firewall - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [vptray] C:\Program\NavNT\vptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program\Winamp3\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sP2 Connection Patcher] "C:\Program\SP2 Connection Patcher\SP2ConnPatcher.exe" -n=200

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: Blockera alla bilder från samma sida - C:\Program\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lägg till i AD Svartlistan - C:\Program\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Markera - C:\Program\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Sök - C:\Program\Avant Browser\Search.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna alla länkar på sidan... - C:\Program\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://start.glocalnet.se

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: DefWatch - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\defwatch.exe

O23 - Service: hpdj - HP - C:\DOCUME~1\Flod\LOKALA~1\Temp\hpdj.exe

O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Personal Firewall\ISSVC.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Symantec Corporation - C:\Program\NavNT\rtvscan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...