Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sparas inte i databasen :(


Make

Recommended Posts

Micke_skane

Jag kan inte se nåt mer nu som är fel men jag ska göra något extrem nu och det är att försöka göra samma sidor/funktioner som du så ska jag se.

Det kommer att bli på dessa funktioner med If-satserna.

Känner mig riktigt snäll idag :)

 

Återkommer när jag är klar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Puh! :)

Det var en himla rörig kod med en massa "extra" koder.

Har tagit bort en del font-taggar och andra små-tecken som ställde till det.

Då jag inte orkade sortera/koda om hela din sida så gjorde jag en separat sida, andra_varde.asp, för alla INSERT-UPDATE-DELETE-kommandona.

 

Men nu fungerar Asp-koden på dem sakerna.

 

Kolla på dessa filerna:

 

admin-asp

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK] 
[color="#0000ff"]Option Explicit[/color]
[color="#0000ff"]Dim[/color] x, strColor
[MÄRK]%>[/MÄRK]

<!--#Include file=[GRÅ]"settings2.asp"[/GRÅ]-->
<html>

<head>
<script type=[GRÅ]"text/javascript"[/GRÅ]>
<!--
[color="#0000ff"]Function[/color] Tabort(go){
[color="#0000ff"]If[/color] (confirm([GRÅ]"Vill du verkligen ta bort den?\n\nHelt säker?"[/GRÅ])){
self.location=(go)
}[color="#0000ff"]Else[/color]{
}
}

//-->
</script>

</head>

<body>
<b><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"4"[/GRÅ]>Royal League Grupp 1</font></b></p>
<form method=[GRÅ]"post"[/GRÅ] action=[GRÅ]"admin.asp?visa=login"[/GRÅ] name=[GRÅ]"login"[/GRÅ]>
<div style=[GRÅ]"position: absolute; width: 100px; height: 52px; z-index: 1; left: 744px; top: 80px; visibility: hidden"[/GRÅ] id=[GRÅ]"lager1"[/GRÅ]>
<table border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] width=[GRÅ]"500"[/GRÅ] id=[GRÅ]"table2"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
<tr>
<td width=[GRÅ]"105"[/GRÅ]><b><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>Användarnamn:</font></b></td>
<td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"password"[/GRÅ] name=[GRÅ]"Username"[/GRÅ] size=[GRÅ]"20"[/GRÅ] value=[GRÅ]"admin"[/GRÅ]></font></td>
</tr>
<tr>
<td width=[GRÅ]"105"[/GRÅ]><b><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>Lösenord:</font></b></td>

<td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"password"[/GRÅ] name=[GRÅ]"Password"[/GRÅ] size=[GRÅ]"20"[/GRÅ] value=[GRÅ]"admin"[/GRÅ]></font><br>
<input type=[GRÅ]"submit"[/GRÅ] value=[GRÅ]"Login"[/GRÅ]>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</form>
<font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#006400"]' Kollar om inloggningen stämmer[/color]
[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"visa"[/GRÅ])= [GRÅ]"login"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]

[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Username"[/GRÅ]) = strUsername [color="#0000ff"]And[/color] [b]Request[/b].Form([GRÅ]"Password"[/GRÅ]) = strPassword [color="#0000ff"]Then[/color]
[b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Redirect [GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Else[/color]
[b]Session[/b]([GRÅ]"Mess"[/GRÅ]) = [GRÅ]"Ditt användarnamn eller lösenord är fel!"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Redirect [GRÅ]"admin.asp?visa="[/GRÅ]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#006400"]' Loggar ut dig[/color]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"visa"[/GRÅ])= [GRÅ]"logut"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]

[b]Session[/b].Abandon
[b]Response[/b].Redirect [GRÅ]"../../../Login/Admin/admin_menu.asp"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]

[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"visa"[/GRÅ])= [GRÅ]"nyhet"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] Then%>
</font>
<table border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] width=[GRÅ]"376"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ]>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"rubrik"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>Skytteligan i Royal League</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b><a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=nyhetadd"[/GRÅ]>Lägg till</a> | <a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=logut"[/GRÅ]>Tillbaka till ADMIN panelen</a></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] colspan=[GRÅ]"3"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"dot"[/GRÅ]></td>
  </tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = objConn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM grupp1 ORDER BY poang ASC"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]Do[/color] Until objRS.EOF

[color="#006400"]' Gör så att varannan rad får bakgrundsfärgen #F7F7F7 och varannan #EAEAEA[/color]
x = x + 1
strColor = [GRÅ]"#F7F7F7"[/GRÅ] 
[color="#0000ff"]If[/color] x Mod 2 = 0 [color="#0000ff"]Then[/color] strColor = [GRÅ]"#EAEAEA"[/GRÅ] [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
  <tr bgcolor=[GRÅ]"<%=strColor%>"[/GRÅ] onMouseover=[GRÅ]"this.bgColor='#C0C0C0'"[/GRÅ] onMouseout=[GRÅ]"this.bgColor='<%=strColor%>'"[/GRÅ]>
    <td width=[GRÅ]"152"[/GRÅ]><a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=nyhetchange&id=<%=objRS("[/GRÅ]ID[GRÅ]")%>"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK][color="#006400"]' Om rubriken är längre än 29 täcken så kommer det att skrivas ut 20 tecken och ... efter (rubrik...)[/color]
    [color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Len[/color](objRS([GRÅ]"klubb"[/GRÅ])) > 29 [color="#0000ff"]Then[/color] [b]Response[/b].Write [color="#0000ff"]Left[/color](objRS([GRÅ]"klubb"[/GRÅ]),20) & [GRÅ]"..."[/GRÅ] [color="#0000ff"]Else[/color] [b]Response[/b].Write objRS([GRÅ]"klubb"[/GRÅ]) [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
    [MÄRK]%>[/MÄRK]
    </font></a>
    </td>
    <td width=[GRÅ]"61"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=objRS([GRÅ]"mal"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</font></td>
  </tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
objRS.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"nyhetadd"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<form method=[GRÅ]"post"[/GRÅ] action=[GRÅ]"andra_varde.asp?visa=nyhetspara"[/GRÅ] name=[GRÅ]"nyhetsadd"[/GRÅ]>
<table cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ] width=[GRÅ]"547"[/GRÅ]>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"rubrik"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>Lägg till spelare</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b><a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]>Tillbaka</a> | <a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=logut"[/GRÅ]>Tillbaka till ADMIN panelen</a></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"dot"[/GRÅ]></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Klubb:</b></font><br><input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"klubb"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ]>	</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><b><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>Resultat:</font></b><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ]>(spelade matcher, Vinster, oavgjorda, förluster)</font><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><br></font>
      <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"resultat"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ]></font>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Mål:</b><br></font>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"mal"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ]></font>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Poäng:</b><br></font>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"poang"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ]></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><input type=[GRÅ]"Submit"[/GRÅ] value=[GRÅ]"Lägg till"[/GRÅ]></font></td>
  </tr>
</table>
</FORM>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"nyhetchange"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = objConn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT * FROM grupp1 WHERE id="[/GRÅ]& SafeSQL([b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"id"[/GRÅ])))
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<form method=[GRÅ]"post"[/GRÅ] action=[GRÅ]"andra_varde.asp?visa=nyhetandrat&id=<%=Request.Querystring("[/GRÅ]id[GRÅ]")%>"[/GRÅ] name=[GRÅ]"change"[/GRÅ]>
<table cellspacing=[GRÅ]"0"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"0"[/GRÅ] width=[GRÅ]"500"[/GRÅ]>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"rubrik"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>Uppdatera Spelare</font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ]><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b><a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]>Tillbaka</a> | <a href=[GRÅ]"admin.asp?visa=logut"[/GRÅ]>Tillbaka till ADMIN panelen</a></b></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width=[GRÅ]"444"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"dot"[/GRÅ]></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Klubb:</b></font><br><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"klubb"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=objRS("[/GRÅ]klubb[GRÅ]")%>"[/GRÅ]></font><b><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><br>
    Resultat: </font></b><font size=[GRÅ]"1"[/GRÅ] face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]>(spelade matcher, Vinster, oavgjorda, förluster)</font><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><br></font>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"resultat"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=objRS("[/GRÅ]resultat[GRÅ]")%>"[/GRÅ]></font>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Mål:</b><br></font>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"mal"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=objRS("[/GRÅ]mal[GRÅ]")%>"[/GRÅ]></font>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ]><font size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]><b>Poäng:</b><br></font>
    <input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"poang"[/GRÅ] size=[GRÅ]"45"[/GRÅ] value=[GRÅ]"<%=objRS("[/GRÅ]poang[GRÅ]")%>"[/GRÅ]></font>
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td><font face=[GRÅ]"Verdana"[/GRÅ] size=[GRÅ]"2"[/GRÅ]>
    <input type=[GRÅ]"Submit"[/GRÅ] value=[GRÅ]"Uppdatera"[/GRÅ]><input type=[GRÅ]"Button"[/GRÅ] value=[GRÅ]"Ta bort"[/GRÅ] onclick=[GRÅ]"javascript:Tabort('andra_varde.asp?visa=tabort&id=<%=objRS("[/GRÅ]id[GRÅ]")%>');"[/GRÅ]></font>
    </td>
  </tr>
</table>
</form>
</font>
</body>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
objRS.Close : [color="#0000ff"]Set[/color] objRS = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
objConn.Close : [color="#0000ff"]Set[/color] objConn = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[color="#0000ff"]End[/color] If%>
</html>

[/log]

 

andra_varden.asp

[log]

<!--#Include file=[GRÅ]"settings2.asp"[/GRÅ]-->
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Dim[/color] sida, strDatum, strResultat, strMal, strKlubb, strPoang
strDatum = [color="#0000ff"]Now[/color]()
strResultat = SafeSQL([b]Request[/b].Form([GRÅ]"resultat"[/GRÅ]))
strMal = SafeSQL([b]Request[/b].Form([GRÅ]"mal"[/GRÅ]))
strKlubb = SafeSQL([b]Request[/b].Form([GRÅ]"klubb"[/GRÅ]))
strPoang = SafeSQL([b]Request[/b].Form([GRÅ]"poang"[/GRÅ]))

[color="#006400"]' Sparar nyheten[/color]
[color="#0000ff"]If[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"nyhetspara"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
objConn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"INSERT INTO grupp1 (resultat, mal, klubb, poang) VALUES ('"[/GRÅ] & strResultat & [GRÅ]"','"[/GRÅ] & strMal & [GRÅ]"','"[/GRÅ] & strKlubb & [GRÅ]"','"[/GRÅ] & strPoang & [GRÅ]"')"[/GRÅ])
sida = [GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]

[color="#006400"]' Ändrar nyheten[/color]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"nyhetandrat"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
objConn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"UPDATE grupp1 SET resultat='"[/GRÅ] & strResultat & [GRÅ]"', mal='"[/GRÅ] & strMal & [GRÅ]"', klubb='"[/GRÅ] & strKlubb & [GRÅ]"', poang='"[/GRÅ] & strPoang & [GRÅ]"' WHERE id="[/GRÅ]& SafeSQL([color="#0000ff"]CLng[/color]([b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"id"[/GRÅ]))))
sida = [GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]

[color="#006400"]' Tar bort nyheten[/color]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [b]Request[/b].QueryString([GRÅ]"visa"[/GRÅ]) = [GRÅ]"tabort"[/GRÅ] [color="#0000ff"]And[/color] [b]Session[/b]([GRÅ]"Admin"[/GRÅ]) = [GRÅ]"true"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
objConn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"DELETE FROM grupp1 WHERE id="[/GRÅ]& SafeSQL([color="#0000ff"]CLng[/color]([b]Request[/b].Querystring([GRÅ]"id"[/GRÅ]))))
sida = [GRÅ]"admin.asp?visa=nyhet"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] objRS = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
objConn.Close : [color="#0000ff"]Set[/color] objConn = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[b]Response[/b].Redirect sida
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

andra_varde.asp ska ligga i samma mapp som admin.asp!

 

Som sagt, Asp-koden fungerar men är där något som jag råkat ändra i stilväg får du ändra tillbaka det.

Har inte heller kollat upp säkerheten osv...orken tog slut :)

 

Just det, jag lade till vanliga submit-knappar istället för dina bilder.Gjorde även en vanlig knapp då man ska ta bort en klubb.

Tog även bort dina onsubmit="return ...();" i form-taggarna, bara att lägg in dem igen. Tog bort dem för att jag inte skulle få en massa meddelanden.

 

OT: Tack Anjuna för poängen! Tackar även Jonas_Bo :)

 

Tack för pinnen! Har du testat det?

 

[inlägget ändrat 2006-03-22 14:34:06 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Tack Anjuna för poängen! Tackar även Jonas_Bo

Tyckte du hade fått för få av Make i den här tråden, med tanke på att du agerat nybörjartutorial. Sånt kan vara rätt slitsamt på tålamodet (inget illa menat Make)

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane
Sånt kan vara rätt slitsamt på tålamodet

Ja, det kan vara det! Man får liksom gå igenom hela koden för att sättas sig in i det.

Just i detta fallet är var det mer "slitsamt" att lämna ifrån sig kod som skulle kunnas förbättras, bara orken hade varit där...Arbetsskada :)

Får nog söka hjälp för det...

Tackar för ditt stöd i denna "tuffa" tid i mitt liv :)

 

Make: Fungerade det efter du kopierat koden som jag gjorde vid?

Blev lite osäker på om du provat!

Tackar igen för alla poängen!

 

OT:

Hur har jag kunnat få två olika symboler i min profil?

Något om proffs och klippa? Vem har gett mig det och hur gör man då?

 

[inlägget ändrat 2006-03-22 15:40:22 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

fixade till felmeddelandet, men nu när jag är inne så ser jag ingen lägg till knapp :S

[inlägget ändrat 2006-03-22 15:44:41 av Make]

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Har du fått det rätt med ifrån forumet?

Du får kolla så att det som ska vara på samma rad är på samma rad så att det inte blivit radbrytning när du kopierade koden.

 

Kan jag maila dig filerna?

 

[inlägget ändrat 2006-03-22 15:49:19 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Ja, varsågod!

I denna "kodvärld" räcker det med att en , kommer fel för att allt ska bli skit.

 

Link to comment
Share on other sites

Micke_skane

Har ingen bok direkt att rekommendera men du kan hitta HUR mycket info som helst på nätet om detta.

 

Några länkar att börja med:

http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/script56/html/0a8270d7-7d8f-4368-b2a7-065acb52fc54.asp

http://www.w3schools.com/asp/default.asp

 

Sen ska du satsa på ASP.NET om du nu vill lära dig nått från början.

 

Sen tycker jag att den bästa skolan är: "Try and Error"

Kör du fast, så hör i olika forum för tips och råd.

 

OT: Är fortfarande nyfiken på hur jag fick två olika symboler i min profil :)

Den ena ser ut som en schäfer :) men är visst en klippa och den andra är en "proffs"-symbol

Innebär det att jag får lön som proffs :)

[inlägget ändrat 2006-03-22 16:50:26 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...