Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Snälla hjälp någon med DHTML meny! Sitter fast!


Marina Nyman

Recommended Posts

Marina Nyman

Jag har en DHTML meny i INDEX sida och tanken är att länkade sidor ska öppnas i IFRAME, men de öppnas som en ny hel sida. Letade överalt på nätet efter felet som jag gjort, även i olika inlägg i det här forumet, men tyvärr, så funkar det inte i alla fal.

 

Snälla hjälp! Vad gör jag för fel?

 

 

 /***********************************************
*	(c) Ger Versluis 2000 version 13.10 August 1, 2004    *
*	You may use this script on non commercial sites.	     *
*	www.burmees.nl/menu			     *
*	You may remove all comments for faster loading	     *		
************************************************/
var NoOffFirstLineMenus=6;	// Antal menyval i huvudmeny
// Färgvariabler: använd fördefinierade namn på färger eller hexadecimala färger som tex: "#rrggbb"
//För transparens anger du bara "" utan färgkod
//Egenskaper för huvudmeny gäller även undermenyer (om ej annat anges längre ned)
var LowBgColor="#99CC99";		// Bakgrundsfärg huvudneny
var HighBgColor="#cccccc";		// Bakgrundsfärg huvudmeny vid mouseover
var FontLowColor="#000000";		// Textfärg huvudmeny
var FontHighColor="#000000";	// Textfärg vid mouseover
var BorderColor="#006666";		// Kantlinjefärg huvudmeny
var BorderWidthMain=1;			// Kantlinjebredd huvudmeny
var BorderWidthSub=2;			// Kantlinjebredd undermenyer
	var BorderBtwnMain=1;			// Kantlinjebredd mellan huvudmenyer
var BorderBtwnSub=1;			// kantlinjebredd mellan undermenyer
var FontFamily="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif";	// Teckensnitt huvudmeny
var FontSize=11;				// Textstorlek huvudmeny
var FontBold=0;					// Fet stil huvudmeny (1 eller 0)
var FontItalic=0;				// Kursiv stil (1 eller 0)
var MenuTextCentered="left";	// Textjustering (left, center, right)
var MenuCentered="left";		// Horisontell placering av menyn (left, center, right)
var MenuVerticalCentered="top";	// Vertikal placering av menyn (top, middle, bottom or static)
var ChildOverlap=.01;			// Horisontell överlappning meny/undermeny
var ChildVerticalOverlap=.1;	// Vertikal överlappning meny/undermeny
var StartTop=0;					// Avstånd överkant för meny
var StartLeft=0;				// Avstånd vänster för meny
var VerCorrect=0;				// Vertikalt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var HorCorrect=0;				// Horisontellt avstånd undermeny till ramkant (i frameset)
var DistFrmFrameBrdr=0;			// Vertikalt avstånd huvudmeny till ramkant (i frameset)
var LeftPaddng=5;				// Avstånd menytext till vänster kant i menylager
var TopPaddng=3;				// Avstånd menytext till överkant i menylager (värdet -1 ger vertikal centrering men fungerar inte alltid)
var FirstLineHorizontal=0;		// Anger om menyn ska visas horisontellt eller vertikalt (1 eller 0)
var MenuFramesVertical=1;		// Frameset i kolumner eller rader (1 eller 0)
var DissapearDelay=500;			// Fördröjning innan undermeny visas (millisekunder)
var UnfoldDelay=200;			// Fördröjning innan undermeny döljs (millisekunder)	
var TakeOverBgColor=1;			// Ramen som huvudmeny ligger i får samma bakgrundfärg som den ram undermenyn visas i. Bra om du har olika bakgrundsfärg på sidorna som öppnas och vill att menyn också ska byta färg.
var FirstLineFrame="navig";		// Ramen som huvudmeny ska visas i (OBS! Måste ha namnet "navig")
var SecLineFrame="";		// Ramen som undermenyn ska visas i (valfritt namn)
var DocTargetFrame="IFRAME1";		// Målram där länkade sidor ska öppnas
var TargetLoc="MenuPos";		// Används vid relativ positionering när meny placeras i tex en tabell. (för mer information se "installmenus.htm")
var MenuWrap=1;					// Ompositionering av menylager om fönstret är för litet för att visa menyn korrekt (1 eller o)
var RightToLeft=0;				// Visar undermenyer till vänster eller höger (1 eller 0)
var BottomUp=0;					// Visar undermenyer nedifrån och uppåt(1 eller 0)
var UnfoldsOnClick=1;			// Visar undermenyer vid klickning eller mouseover (1 eller 0)
var BaseHref="";				// Rootmappen för användning av relativa länkar.
								// exempel: BaseHref= "http://www.dindoman.se/" 
								// om länken leder till "mappnamn/dokument.htm" anger scriptet hela sökvägen: "http://www.dindoman.se/mappnamn/dokument.htm"
								// kan även användas till bilder i menyn:
								// "MenuX=new Array("<img src=../mina_bilder/>"
								// När du testar scriptet lokalt kan du ange sökvägen till din webplats på hårddisken som tex: BaseHref="file:///C|/mina_dokument/webplats/"

var Arrws=[];
								// Bilder som visas som pilar i meny med undermeny, ange bildens rätta bredd och höjd.
								// om du inte använder pilar i menyvalen anger du bara "" istället för bildnamn.
var MenuUsesFrames=1;			// Ange 1 om menyn används i ett frameset. Ange 0 endast om meny och sidor som länkas är i samma ram eller om menyn inte används i ramar. 

var RememberStatus=1;			// (0, 1 eller 2) Använd 1 om du vill att en fördefinierad undermeny skall visas. 
								// Använd 2 om aktiv länk ska vara i onmouseover-läge för att visa menyval för aktiv sida
								// Om du använder 1 eller 2 måste du ange vilken meny som är aktiv inom <head> i måldokumentet enlig nedan:
								// <head><script type="text/javascript">var SetMenu="2_2_1";</script></head>

var BuildOnDemand=1;			// (1 eller 0) Om du använder 1 initieras undermeny-lager vid onmouseover i huvudmenyn (för mer information se "installmenus.htm").
var BgImgLeftOffset=5;			// Anger förskjutning av bakgrundsbild i onmoseover-läge (om bakgrunds-rollover används).
var ScaleMenu=0;				// Om användaren ändrat textstorlek i webläsaren. Ange 1 för att ändra storlek på lager för att passa textstorlek (1 eller 0).
var HooverBold=0;				// Fet stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverItalic=0;				// Kursiv stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverUnderLine=0;			// Understruken stil vid onmouseover (1 eller 0).
var HooverTextSize=0;			// Storlek på text vid onmouseover (0=av, ange andra värden för skillnad i storlek)
var HooverVariant=0;			// Kapitäler vid onmouseover (1 eller 0)

// Valen nedan avser effekter som bara visas i IE6+: MenuSlide, MenuShadow och MenuOpacity
// Om du tex inte använder MenuSlide-effekterna anger du: var MenuSlide=""; och raderar de övriga raderna
// Du kan ange andra effekter för MenuSlide - se mer i guiden "http://webdesignskolan.se/blandat/revealtrans/revealtrans.htm".
// Även MenuShadow och MenuOpacity kan ändras och andra effekter kan läggas till.

var MenuSlide="";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.RevealTrans(duration=.5, transition=19)";
var MenuSlide="progid:DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe(duration=.5, wipeStyle=1)";

var MenuShadow="";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.DropShadow(color=#999999, offX=2, offY=2, positive=1)";
var MenuShadow="progid:DXImageTransform.Microsoft.Shadow(color=#999999, direction=135, strength=3)";

// Fungerar i IE 6+ och FF
var MenuOpacity="";
var MenuOpacity="progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(opacity=90)";

// Funktionerna nedan kan användas för att anpassa menyn med javascript (för mer information se "installmenus.htm"). 
function BeforeStart(){return}
function AfterBuild(){return}
function BeforeFirstOpen(){return}
function AfterCloseAll(){return}

// Menyträdet med huvudmenyer och undermenyer. Variablerna är i denna ordning:
// "Menytext","Länk","Bakgrundsbild",Antal undermenyer,Höjd,Bredd,"Bakgrundfärg","Bakgrundsfärg onmouseover",
// "Textfärg","Textfärg onmouseover","Kantlinjefärg","Teckensnitt",Textstorlek,Fet stil,Kursiv stil,"Textjustering","Statustext");
// Exempel:
// Menu1_1=new Array("Meny 1_1","dhtml-meny.htm","bakgrund.gif",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","arial",14,1,1,"center","Till informationssidan");
// Färger och teckenformatering som anges nedan gäller före valen för huvumenyn högst upp. Vill du inte ha annan formatering i en undermeny anger du bara "".
// (1, 0 eller -1) Om du angivit formatering av text i huvudmenyn nedan kan du ignorera detta i undermenyer genom att ange -1.
// Onmouseover-bilder som ersätter menytext anges så här: "rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg"
// Exempel:
//Menu1=new Array("rollover?"+BaseHref+"bild1.jpg?"+BaseHref+"bild2.jpg","dhtml-meny.htm","",2,20,100,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Din statustext här");

Menu1=new Array("Startsida","startsida.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Startsida");
Menu1_1=new Array("Meny 1_1","dhtml-meny.htm","",0,20,180,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2=new Array("Meny 1_2","dhtml-meny.htm","",2,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2_1=new Array("Meny 1_2_1","dhtml-meny.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu1_2_2=new Array("Meny 1_2_2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2=new Array("Om mig","om_mig.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Om mig");
Menu2_1=new Array("Meny 2.1","dhtml-meny.htm","",3,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");	
	Menu2_1_1=new Array("Meny 2.1.1","","",1,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
		Menu2_1_1_1=new Array("Meny 2.1.1.1","dhtml-meny.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_1_2=new Array("Meny 2.1.2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_1_3=new Array("Meny 2.1.3","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu2_2=new Array("Meny 2.2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_1=new Array("Meny 2.2.1","dhtml-meny.htm","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_2=new Array("Meny 2.2.2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_3=new Array("Meny 2.2.3","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_4=new Array("Meny 2.2.4","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_5=new Array("Meny 2.2.5","dhtml-meny.htm","",2,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
		Menu2_2_5_1=new Array("Meny 2.2.5.1","dhtml-meny.htm","",0,20,200,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
			Menu2_2_5_2=new Array("Meny 2.2.5.2","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
				Menu2_2_6=new Array("Meny 2.2.6","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_7=new Array("Meny 2.2.7","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
	Menu2_2_8=new Array("Meny 2.2.8","dhtml-meny.htm","",0,0,0,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu3=new Array("Goda råd till dina naglar","goda_rad.htm","",2,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Goda råd till dina naglar");
Menu3_1=new Array("Naturliga naglar","dhtml-meny.htm","",0,20,160,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","Naturliga naglar");
Menu3_2=new Array("Naglar med konstmaterial","dhtml-meny.htm","",0,20,160,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","Naglar med konstmaterial");

Menu4=new Array("Nageldekorationer","nageldekorationer.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Nageldekorationer");
Menu5=new Array("Smycken som jag gör","smycken.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Smycken som jag gör");
Menu5_1=new Array("Meny 5.1 ","javascript:top.location.href=\"dhtml-meny.htm\"","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu5_2=new Array("Meny 5.2 ","javascript:top.location.href=\"dhtml-meny.htm\"","",0,20,100,"#cce6cc","#cccccc","#000000","#ff0000","#ffffff","",-1,-1,-1,"","");
Menu5=new Array("Smycken som jag gör","smycken.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Smycken som jag gör");
Menu6=new Array("Kontakta mig","kontakta_mig.htm","",0,20,160,"","","","","","",-1,-1,-1,"","Kontakta mig");

 

 

Min index sida ser ut så:

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Pyssla</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<script language="JavaScript">
function right(e) {
if (navigator.appName == 'Netscape' && 
(e.which == 3 || e.which == 2))
return false;
else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && 
(event.button == 2 || event.button == 3)) {
alert("Högerklickning...");
return false;
}
return true;
}

document.onmousedown=right;
document.onmouseup=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEUP);
window.onmousedown=right;
window.onmouseup=right;
</script>

<script language="JavaScript">
<!-- Begin
function popUp() {
props=window.open('bildgaleriet.htm', 'poppage', 'toolbars=1, scrollbars=1, location=0, statusbars=0, menubars=0, resizable=0, width=440, height=600 left = 100, top = 100');
}
// End -->
</script>

<style type="text/css">
<!--
body { background: url(http://www.pyssla.nu/images/bg_01.jpg; background-repeat: repeat-x; background-attachment: fixed; bgcolor: #FFFFFF;}
a:link { text-decoration: none; color: #999999}
a:visited { text-decoration: none; color: #666666}
a:active { text-decoration: none; color: #660000}
a:hover { text-decoration: underline}
-->
</style>

</head> 

<body>
<div align="center">
 <table width="854" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
  <tr> 
   <td width="468" height="70">&nbsp;</td>
   <td width="400"> <div align="right"> 
     <p><font color="#999999"> 
      <script language="JavaScript1.1">

var mydate=new Date()
var year=mydate.getYear()

if (year<2000)
year=1900+year

var day=mydate.getDay()
var month=mydate.getMonth()
var daym=mydate.getDate()

if (daym<10)
daym=""+daym

var dayarray=new Array("Söndag","Måndag","Tisdag","Onsdag","Torsdag","Fredag","Lördag")
var montharray=new Array("januari","februari","mars","april","maj","juni","juli",
"augusti","september","oktober","november","December")
document.write(""+dayarray[day]+" "+daym+" "+montharray[month]+" "+year+"")

</script>
      <br>
      Idag gratulerar vi: <b> 
      <script language="JavaScript" src="namn.js"></script>
      </b> på namnsdagen!</font></p>
     </div></td>
   <td width="2">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr align="center" valign="top"> 
   <td colspan="3"> <table width="854" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr> 
      <td width="854" height="400" align="center"> <table width="850" border="0" align="center" cellpadding="5" cellspacing="0">
        <tr> 
         <td colspan="3"></td>
        </tr>
        <tr> 
         <td colspan="3"> </td>
        </tr>
        <tr> 
         <td width="850" height="150" cellpadding="5"></td>
        </tr>
        <tr valign="top"> 
         <td colspan="3"><table width="854" border="0" cellpadding="5" cellspacing="0">
           <tr> 
            <td height="5" colspan="3"> <div align="right"> 
              <hr>
             </div></td>
           </tr>
           <tr> 
            <td width="220" bordercolor="#CCCCCC">
<table>
<tr valign="top"> 
<td id="navig">
<div id='MenuPos' style='position:relative; width:120px; height:100px'> 
</div>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table> 
<script type='text/javascript'>function Go(){return}</script>
<script type='text/javascript' src='menu-relativecolumns_var.js'></script>
<script type='text/javascript' src='menu131.js'></script>

            </td>
            <td width="664" height="400 valign="top"> <iframe src="startsida.htm" name="IFRAME1" width="650" height="400" scrolling="auto" frameborder="1" 
					"iframe-om_mig.htm" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""iframe-goda_rad.htm" """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""iframe-kontakta_mig.htm"></iframe> 
            </td>
           </tr>
          </table>

				</td>
        </tr>
       </table></td>
     </tr>
    </table>
  <tr> 
   <td colspan="3"> <table width="867" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
     <tr> 
      <td width="498" height="29"><font color="#999999">Copyright 
       2006 © </font><a href="mailto:marinanym@gmail.com"><font color="#999999">marinanym@gmail.com</font></a></td>
      <td width="379" style="text-align: right"> <div align="right"><a href="http://www.nymax.nu" target="_blank"><font color="#999999">www.nymax.nu</font></a> 
       </div></td>
     </tr>
    </table></td>
  </tr>
  <tr> 
   <td> </td>
   <td><div align="right"></div></td>
   <td> </td>
  </tr>
 </table>
</div>

</body>
</html>

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...