Just nu i M3-nätverket
Jump to content

WeatherBug 6.06 crapsoftware


NordicOne

Recommended Posts

Vet nån hur jag får bort WeatherBug 6.06 ? Tydligen går det inte att avinstallera programmet helt WeatherBug Browser Bar stannar kvar i IE.

http://www.weatherbug.com/

Jag har Ad-Aware SE Personal 1.06r1

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:24:00, on 2006-03-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

F:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

F:\Program Files\PCI Latency Tool 3\LtcyCfgSvc.exe

F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

F:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe

F:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe

F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

F:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

F:\Program Files\RAM Def XT\ramdef.exe

F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

F:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.exe

F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\soffice.BIN

F:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

F:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

F:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\totalcmd\TOTALCMD.EXE

E:\Install\AntiVirus\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: My Web Search Bar BHO - {8EAB99C1-F9EC-4b64-A4BA-D9BCAE8779C2} - F:\Program Files\MyWebSearchWB\bar\1.bin\W6BAR.DLL

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - F:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "F:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "F:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] F:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RAMDef] F:\Program Files\RAM Def XT\ramdef.exe -tray

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "F:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [setDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "F:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.0.lnk = F:\Program Files\OpenOffice.org 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: EPSON Status Monitor 3 Environment Check 2.lnk = F:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\E_SRCV02.EXE

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://F:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - F:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - F:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {12F7F128-B36C-4843-8AA4-A5F71A969331} (Launcher Control) - https://horizons.eu.istaria.com/controls/launcher.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1139598863575

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1124122887640

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "F:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - F:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - F:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - F:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - F:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - F:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: PCI Latency Tool Service (LtcyCfgSvc) - Unknown owner - F:\Program Files\PCI Latency Tool 3\LtcyCfgSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - F:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR3\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - F:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Professional 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - F:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Virtual CD v7 Management Service (VC7SecS) - H+H Software GmbH - F:\Program Files\HHVcdV7Sys\VC7SecS.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

lite ovan vid HijackThis bara - tog bort denna från registret och den är borta.

 

O2 - BHO: My Web Search Bar BHO - {8EAB99C1-F9EC-4b64-A4BA-D9BCAE8779C2} - F:\Program Files\MyWebSearchWB\bar\1.bin\W6BAR.DLL

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har Ad-Aware SE Personal 1.06r1

Varför inte den släppta versionen i stället för en releasekandidat?

 

Även detta bör fixas i HijackThis:

R3 - Default URLSearchHook is missing

 

Kom ihåg att ha Internet Explorer, Outlook Express avstängda när du trycker på Fix checked.

 

Ta bort mappen F:\Program Files\MyWebSearchWB

 

Link to comment
Share on other sites

Ad-Aware SE Personal 1.06 verkar inte finnas i annat än r1 följde nerladdningslänken från Lavasofts hemsida ;)

 

Tack för tipset om Default URLSearchHook is missing

 

Rekomenderas SpywareBlaster behöver inte köras i bakgrunden - freeware - http://www.javacoolsoftware.com

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...