Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Internet kopplar ner


Carbone

Recommended Posts

Om jag sitter en stund så kopplar mitt internet ner.

Routern får jag ej att fungerar längre

När jag virussöker med Panda så hittar den alltid 5 filer som den tar hand om.

Sen vid uppstart finns dom där igen

Det är inte Spy falcon det fick jag väck tack vare att jag läste här på forumet

 

Link to comment
Share on other sites

Så här ser hi Jack loggen ut

 

 

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:28:47, on 2006-03-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\apvxdwin.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\carpserv.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\BitTornado\btdownloadgui.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\IFACE.EXE

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.owc.nu/'>http://www.owc.nu/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.network.se

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.owc.nu/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.network.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\regedit /s C:\pav.reg,C:\WINDOWS\system32\pavdr.exe,C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SB Live! 24-bit\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb10.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_3

O4 - Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mpeg: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin3.dll

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.network.se

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://webkc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1104831293140

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} (GSDACtl Class) - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://195.67.71.130/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://195.67.71.132/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {DF261D01-7E99-11D4-B2C7-009027A1F18A} (DDI Print Control Class v2.1 [sVE]) - https://eredovisning2.plusgirot.se/ddrint/content/iejpwsve.cab

O16 - DPF: {DF261D07-7E99-11D4-B2C7-009027A1F18A} (DDI Print Control Class v1.3 [ENU]) - https://eredovisning.postgirot.se/ddrint/work/iedpwenu.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Oki

Hur bifogar jag rapporten i pandan

Som nu kopplade den bara bort för en stund sen

Nån skit har jag men vad :-)

Jag kör bara med ADSL modemet utan router nu

Verkar som viruset stökar till ipnumret

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...