Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med en sida


Make

Recommended Posts

Hej

 

Jag skulle behöva lite hjälp med en admin sida till mitt nyhetscript.

Hade tänkt mig följande fält Rubrik, Skribent, Email, Text, bild samt ID.

Man ska kunna lägga till nyhet, uppdatera och ta bort.

Tabellen heter nyheter, databasen Databas.

 

Sidan som ska visa nyheten har jag klarat själv :D

 

Skulle vara tacksam för all hjälp jag kan få

 

Link to comment
Share on other sites

Du menar att fylla på databasen med nyheter för att sedan kunna visa dem för användare?

Vad använder du för databas?

 

Här kommer en kod för mySQL-databas

 

<html>
<head>
<title>Admin</title>
</head>

<body>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Set[/color] Conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Conn.Open [GRÅ]"DRIVER={MySql}; SERVER=min.mysqlserver.se; DATABASE=mydatabase ; UID=kalle ; PWD=pelle "[/GRÅ]

SQL=[GRÅ]"INSERT INTO nyheter (Rubrik, Skribent, Email, Text, bild, Datum ) VALUES( "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]&[b]Request[/b].Form([GRÅ]"rubrik"[/GRÅ])&[GRÅ]" , "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]&[b]Request[/b].Form([GRÅ]"skribent"[/GRÅ])&[GRÅ]" , "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]&[b]Request[/b].Form([GRÅ]"email"[/GRÅ])&[GRÅ]" , "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]&[b]Request[/b].Form([GRÅ]"text"[/GRÅ])&[GRÅ]" , "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]&[b]Request[/b].Form([GRÅ]"bild"[/GRÅ])&[GRÅ]" , "[/GRÅ]
SQL=SQL& [GRÅ]" "[/GRÅ]& [color="#0000ff"]Date[/color]() &[GRÅ]")"[/GRÅ]
Conn.[color="#0000ff"]Execute[/color] SQL
Conn.Close
[color="#0000ff"]Set[/color] Conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

<Form name=[GRÅ]"form1"[/GRÅ] action=[GRÅ]"spara.asp"[/GRÅ] method=[GRÅ]"post"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"rubrik"[/GRÅ] size=[GRÅ]"30"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"skribent"[/GRÅ] size=[GRÅ]"20"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"email"[/GRÅ] size=[GRÅ]"40"[/GRÅ]>
<input type=[GRÅ]"text"[/GRÅ] name=[GRÅ]"bild"[/GRÅ] size=[GRÅ]"30"[/GRÅ]>
<textarea name=[GRÅ]"text"[/GRÅ] cols=[GRÅ]"50"[/GRÅ] rows=[GRÅ]"15"[/GRÅ]></textarea>
<input type=[GRÅ]"submit"[/GRÅ] name=[GRÅ]"skicka"[/GRÅ] value=[GRÅ]"spara"[/GRÅ]>
</FORM>
</body>
</html>

 

Filen måste heta spara.asp i det här fallet.

 

Jag la till ett datumfält också, det lär du behöva.

 

 

[inlägget ändrat 2006-03-10 11:01:00 av Admini]

Link to comment
Share on other sites

jo, visst.

 

Håller på med en adminsida så hittade jag Breathofair Login Manager V1 som jag har gjort om till en admin sida.

 

har då en liten fråga om hur man ska lägga in koden så att bara inloggade admins/mods får tillgån till sidorna??

 

I texten står det:

 

To add restrictions to your webpage you require the follow code

<!--#include virtual="Relative path to /Site_Common.asp" -->

 

There are 2 Places that require changing for the paths to the pages in the above file, the lines that will require editing are:

- Closed.asp

- Member_Suspended.asp

 

 

Here are some examples that are added below the include file for rescrictions

Don't forget to set up your Return Page system by opening the returns.asp file

 

Administrators & Moderators Only

 

<%

if blnModerator = False then

 

' close all connections to the database

adoCon.Close

SET adoCon = Nothing

SET strCon = Nothing

 

' use a relative path below to make it work from the root folder ..

' you don't have to but it makes it better coded

response.redirect "/loginManager/access_denied.asp<%= strReturnPageProperties %>"

End if

%>

 

 

 

Är det bara att länka till Site_Common och sen lägga in if blnModerator... överst ??

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte hur Breathofair fungerar men det finns flera sätt att göra det du vill göra.

Jag brukar göra så här:

När admin loggar in så ger jag honom en session med 30 minuters livslängd. Dessutom lägger jag en kookie i hans dator om han kräver autoinloggning.

 

Sedan i början av varje adminsida lägger jag följande:

 

<%If session("anvSession")="admin" Then%>

 

Här kommer sidan

 

<%End If%>

 

På sättet kommer ingen annan åt sidorna.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
På sättet kommer ingen annan åt sidorna.

Tja, tills någon ändrar sina egna cookies för att kapa admins session ;)

 

Link to comment
Share on other sites

Har kollat på de sidor som var med Login programmet. På de sidor så står det

<!--#include file="common.asp" -->

<%

IF blnEdit_Groups = False Then

 

'Release server varaibles

adoCon.Close

SET adoCon = Nothing

SET strCon = Nothing

 

response.redirect "../access_denied.asp"

 

END IF

 

så jag provade:

 

 

<!--#include file="../../../Login/Site_Common.asp" -->

 

<%

If blnModerator = False Then

 

'Release server varaibles

adoCon.Close

SET adoCon = Nothing

SET strCon = Nothing

 

response.redirect "../../../Login/access_denied.asp"

END IF

%>

 

 

men får felmeddelandet:

 

Feltyp:

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80004005)

[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Allmänt fel Det går inte att öppna registernyckeln 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x988 Thread 0x110c DBC 0x7e41bc Jet'.

Site_Common.asp, line 157

 

på linje 157 står det:

 

'Set an active connection to the Connection object

adoCon.Open strCon

 

 

vad kan jag göra för att få det att fungera??

 

Link to comment
Share on other sites

adoCon.Open strCon finns även med common.asp som är inkluderad på alla sidor som var med på loginscriptet och de sidorna fungerar

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Men till dess, Vilket är det ett bättre alternativ för inloggning enligt dig?

Är det inga känsliga saker så nöjer jag mig med metoder liknande de du tagit upp. Dock med sessionsnvariabelamn och värden på dessa som är lite mer svårgissade än ex. "admin" =)

 

För känsliga saker blir det SSL.

 

Link to comment
Share on other sites

'---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

'------------- If you are having problems with the script then try using a diffrent driver or DSN by editing the lines below --------------

 

'Database connection info and driver (if this driver does not work then comment it out and use one of the alternative drivers)

strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & strDbPathAndName

 

'Alternative drivers faster than the basic one above

'strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; Data Source=" & strDbPathAndName 'This one is if you convert the database to Access 97

'strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & " & strDbPathAndName 'This one is for Access 2000/2002

 

'If you wish to use DSN then comment out the driver above and uncomment the line below (DSN is slower than the above drivers)

'strCon = "DSN=DSN_NAME" 'Place the DSN where you see DSN_NAME

 

'if the database is passworded set the password in the connection string

'strCon = strCon & " Password=" & strDatabasePassword &""

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dock med sessionsnvariabelamn och värden på dessa som är lite mer svårgissade än ex. "admin" =)

 

Jaha, nej det var bara som vägledning förstås.

 

Jag brukar använda användarnamnet som session. Vad säger du om det?

 

Link to comment
Share on other sites

Du ska förstås använda den som fungerar i dina andra filer och ha dem alla i en och samma mapp.

Både databasen och filerna.

Är detta en applikation du har hemma i din dator?

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Jag brukar använda användarnamnet som session. Vad säger du om det?

Tja, med tanke på hur lättgissade användarnamn kreti och pleti skapar till sig sjäva så =) Men skapar du automatiskt säkra anv.namn/lösenord åt medlemmarna så är det ju bättre.

 

Link to comment
Share on other sites

Måste sidan och Site_Common.asp ligga i samma mapp??

 

Ja , detta för att undanröja risken för olika sökvägar. Bara till en början.

 

Har du fortfaranade problem då?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag låter användare skapa sina användarnamn, men lösenordet skapas och skickas till deras Email.

Sedan , efter att de loggat in så kan de ändra lösenordet.

 

Link to comment
Share on other sites

japp, det e likadant.

Det har inget att göra med denna kod??

Jag använder inte ../ till databasen utan C:/localhost/db/databas.mdb

 

 

 

'-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

----------------------

 

'------------- If you are having problems with the script then try using a diffrent driver or DSN by editing the lines below --------------

 

'Database connection info and driver (if this driver does not work then comment it out and use one of the alternative drivers)

strCon = "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & strDbPathAndName

 

'Alternative drivers faster than the basic one above

'strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; Data Source=" & strDbPathAndName 'This one is if you convert the database to Access 97

'strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & " & strDbPathAndName 'This one is for Access 2000/2002

 

'If you wish to use DSN then comment out the driver above and uncomment the line below (DSN is slower than the above drivers)

'strCon = "DSN=DSN_NAME" 'Place the DSN where you see DSN_NAME

 

'if the database is passworded set the password in the connection string

'strCon = strCon & " Password=" & strDatabasePassword &""

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...