Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hur får jag fram alla frågor?


hejahv

Recommended Posts

Har ett omröstningsscript. Frågorna ligger i tabellen "fraga" och svarsalternativen i "alt". Jag vill kunna få fram alla tidigare frågor med svarsalternativ. Hur ska jag då tänka? Har testat att köra en loop på olika ställen i koden, men det funkar inte.

 

Som det är i nedanstående kod hämtas den senaste frågan med alla svarsalternativ.

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<%
Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open Application("users")

SQL = "SELECT * FROM fraga ORDER BY ID DESC"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL) 

pollID = RecSet("ID")
fraga = RecSet("Fraga")
totalaroster = RecSet("TotalaRoster")

RecSet.Close 

SQL = "SELECT * FROM alt WHERE PollID = "&pollID&""
Set RecSet = Connect.Execute(SQL) 

Response.Write fraga&"<p>" 
Do Until RecSet.EOF 


pct = "0"
If RecSet("Roster") => "1" Then
pct = Round(RecSet("Roster") / totalaroster * 100)
End If 

pctkvar = 100 - pct 

Response.Write "<b>"&RecSet("Alt")&"</b> ["&RecSet("Roster")&"]<br>"
Response.Write "<table border='0' width='100%' style='border: 1 #000000 solid'><tr><td bgcolor='#F0F0F0' width='"&pct&"%' height='5'><td></td></tr></table><br>" 

RecSet.MoveNext
Loop 

RecSet.Close
Connect.Close
%>
</body>
</html>

 

 

Tacksam för tips!

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Man kan göra en loop till, man istället använda FOR, istället för DO

Och eftersom det kommer vara två kopplingar öppna samtidigt måste vi döpa om den ena så de inte krockar.

 

'Ändra först övre delen :

'hämta alla frågor

SQL = "SELECT * FROM fraga ORDER BY ID DESC"

Set RS= Connect.Execute(SQL)

 

'Loopa igenom alla frågor

FOR I=1 TO RS.Recordcount

pollID = RS("ID")

fraga = RS("Fraga")

totalaroster = RS("TotalaRoster")

 

'RS.Close - Ta bort denna rad så länge

 

'detta gör som vanligt

SQL = "SELECT * FROM alt WHERE PollID = "&pollID&""

Set RecSet = Connect.Execute(SQL)

 

Response.Write fraga&"<p>"

Do Until RecSet.EOF

 

pct = "0"

If RecSet("Roster") => "1" Then

pct = Round(RecSet("Roster") / totalaroster * 100)

End If

 

pctkvar = 100 - pct

 

Response.Write "<b>"&RecSet("Alt")&"</b> ["&RecSet("Roster")&"]<br>"

Response.Write "<table border='0' width='100%' style='border: 1 #000000 solid'><tr><td bgcolor='#F0F0F0' width='"&pct&"%' height='5'><td></td></tr></table>

<br>"

 

RecSet.MoveNext

Loop

RecSet.Close 'stäng alternativen

 

Next 'gå till nästa fråga

RS.Close 'stäng frågorna

Connect.Close

 

Link to comment
Share on other sites

Får detta felmeddelandet:

 

Feltyp:

Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0409)

Oavslutad strängkonstant

/Sole Distributors Supportcenter/Poll/tidigarefragor2.asp, line 39, column 155

Response.Write "<table border='0' width='100%' style='border: 1 #000000 solid'><tr><td bgcolor='#F0F0F0' width='"&pct&"%' height='5'><td></td></tr></table>

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^

 

Vad har glömts?

 

Link to comment
Share on other sites

Eftersom strängkonstanten är oavslutad så är det en dubbelfnutt som saknas någonstans... Dvs. en "

 

Ser ut som...

[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<table border="[/GRÅ][GRÅ]"0"[/GRÅ][GRÅ]" width="[/GRÅ][GRÅ]"100%"[/GRÅ][GRÅ]" style="[/GRÅ][GRÅ]"border: 1 #000000 solid"[/GRÅ][GRÅ]"><tr><td bgcolor="[/GRÅ][GRÅ]"#F0F0F0"[/GRÅ][GRÅ]" width="[/GRÅ][GRÅ]""[/GRÅ]&pct&[GRÅ]"%"[/GRÅ][GRÅ]" height="[/GRÅ][GRÅ]"5"[/GRÅ][GRÅ]"><td></td></tr></table><br>"[/GRÅ]

 

/Cluster

------------------------------------------------------------

Ditt vetande är värdelöst om inte andra vet att du vet

-----------> http://eforum.kicks-ass.net <------------

 

[inlägget ändrat 2006-03-15 11:58:55 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...