Just nu i M3-nätverket
Jump to content

vad är vad i msconfig?


Lovisa Jojo

Recommended Posts

jag tänkte rensa lite för min dator är seg i starten.

 

men vilka grejer kan man ta bort i autostart?

 

nu står det:

 

LaunApp

igfxtray

hkcmd

AGRSMMSG

SynTPLpr

SynTPEnh

LaunchAp

PowerKey

HotkeyApp

OSD

CtrlVol

Wbutton

almxptray

jusched

daemon

ccApp

SNSMon

qttask

ctfmon

(>9

Skype

Microsoft Office

Adware Filter Background Protection

 

ganska lång lista huh?

Jag är mest oroad för den konstiga nian. Har INGEN koll vad det andra är. Utom Skype.

 

L

 

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan ta bort alla om du vill, den enda som jag kan se är onödig att ta bort är väl ctfmon vilket är ljudpanelen nere till höger vid klockan, resten är bara sådant du har installerat.

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väl inte så lämpligt att ta bort allt, då tar man ju bort delar av Norton också.

 

Om du använder det här programmet så ser vi lite bättre vad som startas automatiskt.

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar bifogar du HijackThis-loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

[log]

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\fxssvc.exe

C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe

C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe

C:\Program\Launch Manager\CtrlVol.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe

C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Launch Manager\OSD.exe

C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Plaxo\2.6.2.7\PlaxoHelper.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php'>http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dn.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://global.acer.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerKey] "C:\Program\Launch Manager\PowerKey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] LaunApp

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchAp] C:\Program\Launch Manager\LaunchAp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CtrlVol] C:\Program\Launch Manager\CtrlVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AcerNotebookManager] C:\Program\Acer\Notebook Manager\almxptray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wbutton] "C:\Program\Launch Manager\Wbutton.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LMgrOSD] C:\Program\Launch Manager\OSD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\Launch Manager\HotkeyApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ChkMail] (>9

O4 - HKCU\..\Run: [PlaxoUpdate] C:\Program\Plaxo\2.6.2.7\PlaxoHelper.exe -a

O4 - HKCU\..\RunOnce: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: AdwareFilter Background Protection.lnk = C:\Program\AdwareFilter\adwarefilter.exe

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: Coral Eurobet Poker - {050AC5CD-E1E1-41ab-8CE0-61B56EFA7FA1} - C:\Program\CoralEurobetPoker\coraleurobetpoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Coral Eurobet Poker - {050AC5CD-E1E1-41ab-8CE0-61B56EFA7FA1} - C:\Program\CoralEurobetPoker\coraleurobetpoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program\EmpirePoker\EmpirePoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: EmpirePoker - {77E68763-4284-41d6-B7E7-B6E1F053A9E7} - C:\Program\EmpirePoker\EmpirePoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: Share in Hello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - C:\Program\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Share in H&ello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - C:\Program\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {08BEF711-06DA-48B2-9534-802ECAA2E4F9} (PlxInstall Class) - https://www.plaxo.com/down/release/PlaxoInstall.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040427/qtinstall.info.apple.com/saba/us/win/QuickTimeInstaller.exe

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

vad betyder allt. Jag får jätteofta göra inkonsekvenskontroll, då säger datorn alltid något om att systemet av typen FAT32. När inkonsekvenskontrollerar datorer sig?

 

Link to comment
Share on other sites

Raderna i loggen som börjar med O4 motsvarar väl din förra lista men nu så kan man se lite mer information. Man kan se att (>9 hör ihop med något som kallas ChkMail. Är detta något som du känner till? Hittar annars rekommendationer om att ta bort det.

 

Adware Filter är inget bra program, det står med på listan över olämpliga antispionprogram här:

http://www.spywarewarrior.com/rogue_anti-spyware.htm

Så avinstallera det från Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program.

 

Jag hittade en rekommendation om att köra mwav-skanningen när man har en sådan ChkMail-rad. Ladda ner detta program:

http://www.spywareinfo.dk/download/mwav.exe

Välj Memory, Startup folders, drive, Registry, System folders och Services.

Samt välj All local drives och Scan all files.

Tryck på Scan.

Det kan ta några timmar innan den är klar.

 

Skanna sedan med HijackThis.

I ditt svar så skriver du hur det har gått och klistrar in den nya loggen (hela loggen denna gång tack), så får vi se hur det ser ut och vad mer som ska fixas.

 

Om datorn ofta vill göra en inkonsekvenskontroll så mår nog inte hårddisken så bra. Antingen stänger du av datorn innan alla program har avslutats ordentligt eller så håller hårddisken på att gå sönder.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...