Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Reavinst


Johan S Stenström

Recommended Posts

Johan S Stenström

Är reavinstbeskattningen på köpeskillingen eller det som blir kvar när lånet på bostaden är löst? Har letat på RSV och överallt, men inte hittat informationen jag söker.

 

mvh johan

 

Link to comment
Share on other sites

Nedanstående information är hämtad ur

Per Isacsons BOSTADSRÄTTSBOK

 

REAVINST

Säljer Du en bostadsrätt till en högre köpeskilling än vad Du köpte den för,

innebär detta att Du måste betala reavinstskatt i proportion till vinstens

storlek. Detta oavsett under hur lång tid som Du har innehaft och ägt

bostadsrätten. Gör Du istället en förlust är denna avdragsgill i Din deklaration,

vilket innebär en skattelättnad, som plåster på såren.

 

INKÖPSKOSTNAD

Vinsten som Du har gjort består i skillnaden mellan Ditt inköps- och försäljningspris.

När skatten räknas fram börjar vi med att se hur mycket som bostadsrättten

har kostat Dig.Vi räknar fram ett omkostnadsbelopp, vilket består av:

• Inköpspris

• Eventuella anskaffningskostnader såsom inträdesavgifter till

bostadsrättsföreningen, mäklararvode, advokatkostnader.

• Förbättringskostnader.

• Eventuella kapitaltillskott som Du betalat till föreningen under innehavstiden.

• Eventuell ökning av fond för inre underhåll av lägenheten under innehavstiden.

 

Förbättringskostnader delas upp i två kategorier:

1) Värdehöjande reparationer och underhåll. Exempel på sådana åtgärder

är målning och tapetsering. Kostnaden för dessa måste ha uppgått till

minst 5.000 kr per år för att vara avdragsgilla. Eftersom värdet av ett

slipat golv eller en tapetsering är begränsad till ett par år får dessa

utförda åtgärder inte vara äldre än fem år.

 

2) Om det däremot rör sig om avdrag för s.k. om- ny- och tillbyggnader

(ombyggnad av kök, badrum etc.) får dessa i princip dras av utan tidsbegränsning.

Utmärkande för dessa åtgärder är att de skall ha ett i tiden

varaktigt värde. Det finns självklart en åldersgräns för när man kan anse

att även den här typen av åtgärder har tappat sitt värde.

Ett kapitaltillskott måste uppgå till minst 3.000 kr i genomsnitt per

medlem för att vara avdragsgillt mot Din uppkomna reavinst.

 

Schablonmässigt anskaffningsvärde: Om bostadsrätten är inköpt för mycket

länge sedan med ett lågt inköpspris får man såsom inköpspris räkna

150% av bostadsrättens andel av föreningens förmögenhet år 1974.

Från försäljningspriset får Du dra av försäljningskostnader såsom mäklararvode,

advokatkostnader, annonskostnader mm.

 

SÅ HÄR RÄKNAR VI FRAM SKATTEN

Till inköpspriset för den aktuella bostadsrätten lägger vi nu till inköpskostnader,

reparationer, ombyggnader och kapitaltillskott. Från försäljningspriset

drar vi av mäklararvode eller andra försäljningskostnader. Av den nu framräknade

nettovinsten är en tredjedel skattefri och två tredjedelar (66.66%)

skall tas upp till beskattning i ”inkomstslaget kapital” där skattesatsen är

30%. Den slutliga skatten blir således 20% av den verkliga vinsten.

 

 

Hoppas att detta gör det lite klarare

gentleknight

 

[inlägget ändrat 2006-01-28 23:15:55 av gentleknight]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...