Just nu i M3-nätverket
Jump to content

about:blank


Lisa D

Recommended Posts

Varje gång jag surfar in på www.thaiairways.com och går vidare till "schedule & bookings för att söka efter en flight får jag till slut upp en ny sida som heter about:blank. Detta sker först när jag startat sökningen efter en viss flight.

Min dator har dessutom varit väldigt långsam en tid. Ofta när jag surfar får jag upp ett felmeddelande där det står "internet explorer har stött på ett problem och programmet måste avslutas".

Jag har F-secure antivirus, har kört hijackthis och adaware. I hjt-loggen finns inga uppgifter om about:blank. Däremot hittar jag något som heter "searchassistent". Vet någon vad som kan tänkas vara fel och vad jag ska göra?

/Lisa D

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för ditt svar!

Jag har redan varit där och läst och det verkar som om alla där har hittat about:blank i hijackthis-loggen, det har inte jag!

Likt förfannat har jag problem med about:blank!

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har du kört vanliga antispywareprogram som Spybot och Ad-Aware också.

Om du postar loggen här så kanske några av proffsen kan hjälpa dig.

 

Milla

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag har kört adaware och swcshredder också..

Här kommer loggen.

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:16:04, on 2006-01-14

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\LAUNCH~1\QtZpAcer.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Lisa\Mina dokument\Virus\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://global.acer.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchApp] Alaunch

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LManager] C:\Program\LAUNCH~1\QtZpAcer.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link Air Utility] C:\Program\D-Link\Air Utility\AirCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sPAMfighter Agent] "C:\Program\SPAMfighter\SFAgent.exe" update delay 60

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: F-Secure 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://C:\Program\Google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Inaktivera webbsidefilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blockera den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Tillåt den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

O16 - DPF: {1538D4E0-B2C4-402D-B71A-BA6A04BC7A5D} (PictureChooser.picChooser) - http://direct.fotomenyn.com/direct/PictureChooser.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1093800976830

O16 - DPF: {65F77758-B822-45FB-8F0C-08E85705EC4A} (Upload.ctlUpload) - http://direct.fotomenyn.com/direct/upload.cab

O16 - DPF: {A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C} (VaPgCtrl Class) - http://www.lemmel.com/h263ctrl.cab

O23 - Service: F-Secure 2006 (BackWeb Client - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fshttps\fshttps.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

[/log]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte se något om "searchassistent" i din logg?

 

Jag kan inte se något annat otrevligt i din logg heller.

 

Varje gång jag surfar in på www.thaiairways.com och går vidare till "schedule & bookings för att söka efter en flight får jag till slut upp en ny sida som heter about:blank. Detta sker först när jag startat sökningen efter en viss flight.

Kan bero på mycket, men troligen inte på otrevligheter i datorn. Problem på Thai Airway eller konflikt mellan vad webbplatsen vill göra och F-secure eller...

 

Min dator har dessutom varit väldigt långsam en tid.

Kan också bero på mycket. Något som du installerade när problemet inträffade, ny version av något program t ex F-secure eller något annat?

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen.

Du har helt rätt, det var inte i loggen utan i registret jag hittade searchassistent.

HKEY_CLASSES_ROOT/HKEY_CURRENT_USER/Software/Google/Navclient/1.1/History

 

Kan det vara något fel?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Finns det bara i registret så är det inget att bry sig om, det måste vara en fil för att något ska kunna köras. Troligen är registerraden någon rest av något.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...