Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ajax & formulär


Guest Sirsiljas

Recommended Posts

Guest Sirsiljas

Tjaba

 

Jag har lite problem med AJAX och kontrollering av formulärdata.

Det är så att jag vill att medan man skriver sitt användarnamn i formuläret så skall funktionen kolla ifall det är upptaget eller inte (självklart utan att ladda om sidan, därför AJAX).

 

Jag har en AJAX kod här, men min fråga är, hur bör username.aso se ut kodmässigt för att detta skall fungera?

 

AJAX:

var http_request = false;

function makeRequest(url) 
{
http_request = false;

if (window.XMLHttpRequest) // Mozilla, Safari,...
{ 
	http_request = new XMLHttpRequest();
	if (http_request.overrideMimeType) 
	{
		http_request.overrideMimeType('text/xml');
	}
} 
else if (window.ActiveXObject) // IE
{ 
	try 
	{
		http_request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	}
	catch (e) 
	{
		try 
		{
			http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
		} 
		catch (e) 
		{
		}
	}
}

if (!http_request) 
{
	alert('Ett fel har inträffat!');
	return false;
}

http_request.onreadystatechange = alertContents;
http_request.open('POST', url, true);
http_request.send(null);
}

function alertContents() 
{
if (http_request.readyState == 4) 
{
	if (http_request.status == 200) 
	{
		alert(http_request.responseText);
	} 
	else 
	{
		alert('Ett problem med requesten har inträffat.');
	}
}

}

 

username.asp

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<!-- #include file="../inc/inc_functions.asp" -->

<%
Dim strUsername
strUsername = strRegExp(Request.Form("strUsername"))

Call funcConnect2()
Set RecSet2 = Connect2.Execute("SELECT * intID,strUsername FROM ung_members WHERE strUsername = '" &strUsername& "'")

If RecSet.EOF Then
Response.Write("finns ej")
Else
Response.Write("finns")
End If

RecSet2.Close
Set RecSet2 = Nothing
Connect2.Close
Set Connect2 = Nothing
%>

 

Koden på fältet är följande:

Kod:

 

<input name="strUsername" type="text" size="30" maxlength="15" onchange="makeRequest('form/username.asp')" />

 

 

Fråga #1: Vad är det jag ska retunera från username.asp för att detta skall fungera?

Fråga #2: Kan det vara så att den inte hinner exekvera koden och returnera värde?

 

Tack på förhand

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...