Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Så var det dax igen


roger_malmö

Recommended Posts

roger_malmö

Suck pust och stön , har fått ngt spyware och hacking tools IGEN

 

Sänder med en hijacklog så ni snälla kan titta och komma med tips

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:42:26, on 2006-01-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe

C:\Program\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\The Cleaner\tca.exe

C:\Program\The Cleaner\tcm.exe

C:\Program\Labtec\Mouse\2.1\moffice.exe

C:\Program\Labtec\Media Keyboard\V5.0\KbdAp32A.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Martins program\E-KOLLEN\E-kollen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Eraser\eraser.exe

C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe

C:\Program\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

C:\Program\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program\Plextor\PlexTool.exe

C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

C:\Program\Rainlendar\Rainlendar.exe

C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Labtec\Mouse\2.1\MOUSE32A.EXE

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\hijack\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eTrustPPAP] "C:\Program\CA\eTrust PestPatrol\PPActiveDetection.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norton Ghost 9.0] C:\Program\Symantec\Norton Ghost\Agent\GhostTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [tcactive] C:\Program\The Cleaner\tca.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tcmonitor] C:\Program\The Cleaner\tcm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program\Labtec\Mouse\2.1\moffice.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LWBKEYBOARD] C:\Program\Labtec\Media Keyboard\V5.0\KbdAp32A.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Easy-PrintToolBox] C:\Program\Canon\Easy-PrintToolBox\BJPSMAIN.EXE /logon

O4 - HKLM\..\Run: [E-KOLLEN] C:\Program\Martins program\E-KOLLEN\E-kollen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TClockEx] C:\Program\TClockEx\TCLOCKEX.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [Gadwin PrintScreen 3.0] C:\Program\Gadwin Systems\PrintScreen\PrintScreen.exe /nosplash

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Doctor] "C:\Program\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Startup: Rainlendar.lnk = C:\Program\Rainlendar\Rainlendar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: PlexTools Professional.lnk = C:\Program\Plextor\PlexTool.exe

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\Program\SPYWAR~3\tools\iesdpb.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PartyPoker.com - {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - C:\Program\PartyPoker\PartyPoker.exe

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1130785558390

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://us-housecall.trendmicro-europe.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {78D80081-F388-11D3-9161-00105A07EA40} (LEAD MCMP/MJPEG Decoder) - http://www.leadtools.com/cabs/LCODCCMPE.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Plug-in - 7836882) - Unknown owner - C:\Program\Telia\TELIAS~1\backweb\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\backweb\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: GEARSecurity - GEAR Software - C:\WINDOWS\System32\GEARSec.exe

O23 - Service: Norton Ghost - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\Norton Ghost\Agent\PQV2iSvc.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

Kör en scanning med Panda som säger att jag har 2 spyware och en sorts hackingtools, dessutom så regerade virusprogrammet men kunde inte ta bort , tyckte att det låg ngt i systemfilerna

 

Link to comment
Share on other sites

roger_malmö

Här är Panda rapporten

Incident Status Location

 

Adware:adware/powerstrip Not disinfected Windows Registry

Spyware:Cookie/Aftonbladet Not disinfected C:\Documents and Settings\Admin\Cookies\admin@aftonbladet[1].txt

Potentially unwanted tool:Application/Processor Not disinfected C:\Documents and Settings\Admin\Skrivbord\Säkerhet\smitRem\Process.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Adware:adware/powerstrip

 

Detta är igen hot för att det finns ingen fil med... men vill du ta bort den så gå in i registret sök och ta bort men om du har programmet Powerstrip på datan så blanda dom inte.

 

Dom andra 2 är inget att bry sig om en Cookie och smitrem och smitrem kan du ta bort om du vill.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...