Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojan.Zlob


medlem1981

Recommended Posts

 

Hej!

 

jag hade en Trojan.Zlob förut och fick bort den

med hjälp av smitrem.exe

 

Men skulle gärna ha hjälp av nån att kolla att det är som det ska nu.

Det är 5 st svhost.exe igång nu tex. vet ej om det ska vara så kanske?

 

Bifogar en hijack This-log:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:50:48, on 2005-12-30

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

C:\WINDOWS\System32\devldr32.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Bra Program (Setup Files)\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AWMON] "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\flyttad\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: ZoneAlarm.lnk = C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O18 - Filter: text/plain - (no CLSID) - (no file)

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

[/log]

 

mvh /niclas

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Stäng av Ad-Watch.exe

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

O18 - Filter: text/html - (no CLSID) - (no file)

O18 - Filter: text/plain - (no CLSID) - (no file)

 

sen är loggen ok och helt normalt med 5 st svhost.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...