Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Min dator hänger sig...


JSN

Recommended Posts

Hej!

 

Min dator hänger sig slumpartat ganska ofta så att muspekaren inte går att röra - måste starta om datorn. Har fått tips om Hijack för att ev kunna se vad som är fel. Har bytt fläkt så sent som idag. Jag kan tyvärr ingeting om sånt här. Är det nån som vill anta utmaningen. Mvh och tack på förhand! //Joachim Svensson

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:30:51, on 2005-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/nyheter/'>http://www.di.se/nyheter/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/nyheter/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 C:\WINDOWS\system\cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Delade filer\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = ?

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O12 - Plugin for .png: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin6.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/01231094a4e02a651214/netzip/RdxIE601.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {CC32D4D8-2A0B-4CEB-B105-C9B968379105} (CGameManagerCtrl Object) - http://www.disney.go.com/games/downloads/gamemanager/DIGGameManager.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-28 18:00:29 av JSN]

Link to comment
Share on other sites

Flytta HijackThis.exe från Skrivbordet till en ny egen mapp, så att dess säkerhetskopior inte hamnar på Skrivbordet, det är lätt att de blir borttappade.

 

Avinstallera PrecisionTime från Kontrollpanelen - Lägg till och ta bort program.

 

Det här borttagningsprogrammet borde fixa en hel del av otrevligheterna i datorn:

http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/adware.gain.html

Tryck på Download Removal Tool och kör verktyget sedan.

 

[log]Kör sedan HijackThis och bocka för dessa rader (om de finns kvar):

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\System\panels\blank.htm

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00D6A7E7-4A97-456f-848A-3B75BF7554D7} - (no file)

O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program\Delade filer\GMT\GMT.exe

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = ?

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} (RdxIE Class) - http://software-dl.real.com/01231094a4e02a651214/netzip/RdxIE601.

cab

 

Avsluta alla andra program och fönster.

Tryck på Fix checked.

 

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka på F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

 

Ta bort mappen (om den finns):

C:\Program\Delade filer\GMT

 

Starta om datorn i normalt läge och ta ut en ny HijackThis-logg.[/log]

 

Så får vi hoppas att Zipp kan titta på den och se om den är ren, för jag åker bort i morgon bitti.

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Tråden flyttad till Spionprogram (Spyware)

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder> moderator DrData|

 

"Vad händer om du blir halvt ihjälskrämd, två gånger?"

 

- Steven Wright

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tusen tack för snabb hjälp! Har gjort det du skrev. Fick dock ett felmeddelande när jag körde Fix checked på de jag bockat för: "Unexpected Error Occured! Error #52 (Bad file name or number in Sub GetLongPath(?.exe)". De förbockade raderna som du angav var ändå borta när jag kollade.

 

Bifogar en ny loggfil från Hijack. Återstår bara att se om det funkar nu. Ska man bara låta datorn stå och se om den hänger sig? Många tusen tack!! /Joachim

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:37:04, on 2005-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Hijack\HijackThis.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/nyheter/'>http://www.di.se/nyheter/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.di.se/nyheter/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 C:\WINDOWS\system\cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O12 - Plugin for .png: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin6.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {CC32D4D8-2A0B-4CEB-B105-C9B968379105} (CGameManagerCtrl Object) - http://www.disney.go.com/games/downloads/gamemanager/DIGGameManager.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartTrust Smart Card Server (Smartscaps) - SmartTrust - C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har även installerat några AntiSpywareprogram enligt dina rekommendationer till 'stranglefoot'. Dessvärre har datorn i skrivande stund hängt sig två gånger på direkten, dock den första efter några timmars felfri körning. Jag ser om det är nån mer som hakar på min fråga. Tack så länge. //Joachim

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt i loggen så det är inte sannolikt att dina hängningar beror på otrevligheter.

 

Har även installerat några AntiSpywareprogram enligt dina rekommendationer till 'stranglefoot'.

Bra!

 

Nu när datorn är rensad så kanske du ska starta upp en ny tråd om dina hängningar i Dr Data. Beskriv så mycket du kan om vad som händer, fungerar tangentbordet när musen slutar funka, Windows-tangenten, Ctrl+Alt+Del, Num Lock? Inträffar det efter någon särskild tid, oavsett om du gör något eller inte?...

 

Gott Nytt År!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...