Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bekräfta Databas post


sww

Recommended Posts

Hej!

Har en enkel fråga.

Jag vill bekräfta om det finns ett visst värde en kolumm och rad. Alltså...

 

"Om Request.QueryString("who") finns i RecSet("Mail") gör så här..."

"Om Inte Request.QueryString("who") fins i RecSet("Mail") gör så här..."

 

Har försökt som en galning med Olika If & If Not och vad det nu finns men får det inte att funka!

//Simon

 

 

Link to comment
Share on other sites

Prova detta.

 

<%
Dim who, Conn, ConnString, rs
who = Request.QueryString("who")

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db/blabla.mdb")
Conn.Open ConnString

Set rs = Conn.Execute ("SELECT mail FROM tabell WHERE mail='"& who &"'")

If rs.EOF Then
' Då finns det inget
'Gör såhär
Else
' Det finns nått
' Gör såhär
End If
%>

 

Micke

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...