Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sätta max-storlek i tabell


Jeppson75

Recommended Posts

Jag undrar om någon har något bra tips på hur man sätter max storlek i en tabell.

 

Jag har alltså en tabell som jag skall fylla med data (i detta fall lista användare ifrån Access databas) genom en loop funktion.

 

Jag vill ange en maxhöjd på denna tabell och även ange att om listan blir längre än denna höjd så vill jag ha in en scroll...

 

Hur gör jag detta på bästa sätt?

 

/Jeppson75

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan ju alltid lägga in tabellen i en "div" och om tabellen blir högre än diven så sätter du en scroll på diven.

 

Sen beror det på Vad du ska hämta ut.

Är det bara ett namn så skriv ut namnen i diven direkt.

Är det fler saker så kan du använda en tabell(se ovan).

 

Rak i diven:

 

<div [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"visa_anvandare"[/GRÅ]>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Do[/color] until rs.EOF
[b]Response[/b].Write rs([GRÅ]"anvandare"[/GRÅ])&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ]
rs.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</div>

 

Div med tabell:

 

<div [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"visa_anvandare"[/GRÅ]>
<table>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#0000ff"]Do[/color] Until rs.EOF
[MÄRK]%>[/MÄRK]
<tr><td>[MÄRK]<%[/MÄRK]=rs([GRÅ]"anvandare"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td></tr>
<tr><td>[MÄRK]<%[/MÄRK]=rs([GRÅ]"blabla"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</td></tr>
<tr><td> </td></tr>
[MÄRK]<%[/MÄRK]
rs.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
</table
</div>

 

I sista exemplet valde jag att lägga till ett fält till under användare men det är ju bara att ändra så det passar dig.

Såklart har du en scroll på diven oavsett vilket du använder.

 

[inlägget ändrat 2005-12-19 11:25:33 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Jag har provat att lägga in en DIV på min tabell enligt tidigare exempel... men får det inte att funka...

 

Min tabell ser ut så här:[log]

<table width=[GRÅ]"480"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ] align=[GRÅ]"center"[/GRÅ] cellpadding=[GRÅ]"3"[/GRÅ] cellspacing=[GRÅ]"1"[/GRÅ]>
                    <tr>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p><font face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ] size=[GRÅ]"1"[/GRÅ]><b>Namn</b></font></p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p><font face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ] size=[GRÅ]"1"[/GRÅ]><b>Status</b></font></p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p><font face=[GRÅ]"Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"[/GRÅ] size=[GRÅ]"1"[/GRÅ]><b>Senast 
                        p&aring;loggad</b></font></p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p>&nbsp;</p></td>
                    </tr>
                    <tr>
                      [MÄRK]<%[/MÄRK] [b]Session[/b].LCID = 1053 [MÄRK]%>[/MÄRK]
                      [MÄRK]<%[/MÄRK]
[b]Response[/b].Expires=-1
[color="#0000ff"]Set[/color] Connect = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
Connect.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../DB/members.mdb"[/GRÅ])&[GRÅ]";pwd=losen"[/GRÅ]

[color="#0000ff"]Set[/color] RecSet = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Recordset"[/GRÅ])

Addera = [GRÅ]"Select * From db ORDER BY lastname & firstname"[/GRÅ]
RecSet.Open Addera, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

[color="#0000ff"]Do[/color] Until RecSet.EOF

id = RecSet([GRÅ]"id"[/GRÅ])
[MÄRK]%>[/MÄRK]
                    <tr>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p><a href=[GRÅ]"edit_user.asp?id=<%=id%>"[/GRÅ]>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"FirstName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]&nbsp;[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"LastName"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</a></p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"status"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p>[MÄRK]<%[/MÄRK]=RecSet([GRÅ]"datum"[/GRÅ])[MÄRK]%>[/MÄRK]</p></td>
                      <td [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"undertext"[/GRÅ]><p><a href=[GRÅ]"../../scripts/news/do_delete_user.asp?delid=<%=id%>"[/GRÅ]><img src=[GRÅ]"../../images/default/thrash.jpg"[/GRÅ] alt=[GRÅ]"Ta bort"[/GRÅ] border=[GRÅ]"0"[/GRÅ]></a></p></td>
                    </tr>
                    [MÄRK]<%[/MÄRK]


RecSet.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]

[MÄRK]%>[/MÄRK]
                </table>

[/log]

 

Hur skall jag göra för att få det att funka?

 

/Jeppson75

 

Link to comment
Share on other sites

Var i dina kod har du provat att lägga in en div?

 

Du har två <tr> efter varandra!

En innan <% Session.LCID = 1053 %>

och en efter id = RecSet("id") %>.

 

Då kommer det att bli <tr><tr> efter varandra när sidan körs.

 

EDIT:

Vill du att rubrikerna Namn, Staus, Påloggad alltid ska synas och sen under dem ska värdena skrivas ut i en scrollbar yta?

Så att man Bara kan scrolla det man hämtar ut ur databasen.

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-19 12:49:43 av Micke_skane]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...