Just nu i M3-nätverket
Jump to content

EU-direktivet om trafikdatalagring - förvånande utveckling


ClaesT

Recommended Posts

 

Angående EU-diektivet om att trafikdata om all mail och telefontrafik ska lagras och kunna tillhandahållas till polisen vid bekämpning av terroristbrott (begångna och ev framtida) samt naturligvis i kampen mot upphovsrätts/patent-intrång, vårt samhälles andra stora problem...

 

Att det blir dyrt för operatörerna (dvs dess kunder) är en sak, att det innebär ingrepp i den personliga integriteten och enligt advokatsamfundets ordförande är ett trendbrott(!) är en sak - men nu säger Ulf Wallentin ämnesråd på justitiedepartementet att

"reglerna omfattar bara uppgifter som lagrats på servrar inom EU. Det innebär att mejl och telefonsamtal via internet, som hanteras av servrar utanför EU inte kommer att omfattas.

Det gäller exempelvis e-post-programmen Hotmail och Yahoo. Bara Hotmail har tre miljoner användare i Sverige, som alltså inte berörs av de nya EU-reglerna."

www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=755475

 

OK, låt mig se om jag fattar det här: EU begär att operatörer ska lagra alla trafikuppgifter om mail och telefoni/mobiltelefoni i minst 6 månader, kanske betydligt längre, för att polisen ska kunn komma åt dem i framtida brottsutredningar. Därmed kan man följa misstänktas mailtrafik och på så sätt avslöja terrorister. Åtminstone om de använder sin lokala operatörs mailtjänst och inte använder ett hotmailkonto.

 

Jag har insett att i regeringens avvägning mellan brottsbekämpning och personlig integritet så vinner brottsbekämpning närmast på w.o. - men i kampen mellan dumhet och urbota dumhet, hur tänker regeringen där?

 

(Den för Sverige mest smickrande bilden är att mannen på justitie har yttrat sig om något han inte känner till för fem öre, och att han har råfel. Jag menar, om jag ändå ska övervakas vad gäller vartenda mail och telefonsamtal så vill jag åtminstone att kränkningen av mina rättigheter ska innebära något positivt för någon annan.)

 

Link to comment
Share on other sites

Vilken operatör har inte redan loggning på mail resp telesamtal? Det enda som är en förändring är tiden det måste lagras.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Det är möjligt att alla ispar redan loggar

 

(a) data necessary to trace and identify the source of a communication;

(B) data necessary to trace and identify the destination of a communication;

© data necessary to identify the date, time and duration of a communication;

(d) data necessary to identify the type of communication;

(e) data necessary to identify the communication device or what

purports to be the communication device;

(f) data necessary to identify the location of mobile communication equipment

 

...men jag tvivlar lite på det. Och om så är, så är skillnaden mellan att spara uppgifterna så länge jag (som isp) anser nödvändigt resp att spara uppgifterna i minst 6 månader inte obetydlig.

 

Här är förresten direktivet (kommissionens förslag):

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0438en01.pdf

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...