Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Länk till emailadress


Martin Persson

Recommended Posts

Martin Persson

På min sida http://www.costodia.com/mailisar/show.asp

vill jag att e emailadresser som lagts in i databasen ska vara länkar så att man inte behöver kopiera adressen och klicka in den i sitt mailprogram.

 

Koden för själv eposten ser ut så här:

Response.Write("<TD><B>E-post:</B> "&RS("epost")&"</TD><TR><TD COLSPAN = 3><HR></TD><TR>")

 

vad är det jag beöver ändra?

Link to comment
Share on other sites

Martin Persson

 

eller kan felet ligga i enter.asp som matar in datan där har jag skrivit:

set rEpost = Request("epost") ' e-postadress...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Niclas Pehrsson

Skriv.....

<%

Asp koden innan

%>

<a href="<%=RS("epost")%>"><%=RS("epost")%></A>

<%

Asp koden efter

%>

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Niclas Pehrsson

 

 

 

Opps såg nte det andra meddelandet.... däe skriver du....

epost = Request.Form("epost")

 

Link to comment
Share on other sites

Martin Persson

Jag vte inte om jag fattat det rätt, när jag la upp det stog det att det var fel på scriptet

vad ska jag ersätta

<a href="<%=RS("epost")%>"><%=RS("epost")%></A>

 

med?

 

Visa gärna här är tråden igen:

Response.Write("<TD><B>E-post:</B> "&RS("epost")&"</TD><TR><TD COLSPAN = 3><HR></TD><TR>")

 

Link to comment
Share on other sites

Martin Persson

finns det något bra ställe att lärar sig mer om just detta?

[inlägget ändrat 2000-07-31 11:28:04 av Martin Persson]

[inlägget ändrat 2000-07-31 11:28:43 av Martin Persson]

Link to comment
Share on other sites

Gunnar Liljas

Response.Write("<TD><B>E-post:</B><a href='mailto:" & RS("epost") & "'>" & RS("epost") & "</a></TD><TR><TD COLSPAN = 3><HR></TD><TR>")

 

[inlägget ändrat 2000-07-30 20:59:43 av Gunnar Liljas]

Link to comment
Share on other sites

Martin Persson

så här ser hela koden ut:

<!--#include file="functions.asp"-->

<%

 

set rKategori = Request("kategori") ' Hämta annonskategorin

set rDagar = Request("dagar") ' Hur gamla får annonserna vara?

 

if rKategori = "" then

rKategori = "Säljes"

end if

 

if rDagar = "" then

rDagar="20"

end if

 

%>

<html>

 

<head>

<title>Costodia Mailisar</title>

<link REL="STYLESHEET" TYPE="TEXT/CSS" HREF="../godzilla/costodiamin.css">

</head>

 

<body topmargin="9" leftmargin="9">

 

<h3><img src="Image3.gif" width="285" height="79" alt="Image3.gif (4370 bytes)"></h3>

 

<h3>Titta på annonser i "<%=rKategori%>"</h3>

 

<form ACTION="show.asp" METHOD="POST">

<b><p>Välj Kategori <select NAME="kategori" size="1">

<option>Man </option>

<option>Kvinna </option>

<option>Tjej </option>

<option>Kille </option>

</select> </p>

<p>Hur gamla får annonserna vara <select NAME="dagar" size="1">

<option value="1">1 dag</option>

<option value="10">10 dagar </option>

<option selected value="30">30 dagar</option>

</select> </p>

<p><input TYPE="SUBMIT" VALUE="Visa annonserna" class="text"> </p>

</form>

</b>

 

<p><a HREF="enter.htm">Lägg in en ny annons</a></p>

 

<p> <%

MinstaDatum = DateSerial(year(date), month(date), day(date) - rDagar)

 

'Skapa ett databasobjekt

set DBConnection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

 

'Anslut till databasen med en fil-dsn

DBConnection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=d:\clients\costodia\scripts\mailisar.mdb"

 

'skapa SQL-satsen vi använder för att infoga data

SQLstring = "SELECT * FROM radannonser WHERE kategori = '"&rKategori&"' and datum > "&MinstaDatum&" ORDER By datum DESC"

 

'Utför SQL-satsen och skapa ett recordset RS

set RS=DBConnection.Execute(SQLstring)

 

if RS.EOF then

Response.Write("<H3>Inga annonser</H3>Det fanns inga annonser som passade in på din sökning.")

end if

Response.Write("<TABLE BORDER=0>")

do while not RS.EOF

 

'Skapa ett svenskt datum oavsett systemets inställningar

SvensktDatum=year(RS("datum"))&"-"&right("0"&month(RS("datum")),2)&"-"&right("0"&day(RS("datum")),2)

Response.Write("<TD> "&SvensktDatum&"</TD><TD><B>"&RS("rubrik")&"</B></TD><TD><B>Namn:</B> "&RS("namn")&"</TD><TD><TR>")

Response.Write("<TD COLSPAN=2 ROWSPAN=2><B>Annonstext:</B><BR>"&RS("annonstext")&"</TD><TD><B>ICQ:</B>"&RS("telefon")&"</TD><TR>")

Response.Write("<TD><B>E-post:</B><a href=''mailto: " & RS("epost") & "''>" & RS("epost") & "</a></TD><TR><TD COLSPAN = 3><HR></TD><TR>")

 

RS.MoveNext

Loop

Response.Write("</TABLE>")

RS.Close

set RS = Nothing

 

' Stäng databaskopplingsfanskapet

DBConnection.Close

set DBConnection = Nothing

 

%></p>

 

<p>Om du har fråger eller kommentarer Skicka dem till<br>

Hanna Nykvist på <a href="mailto:HannaNykvist@costodia.com">HannaNykvist@costodia.com</a>

</p>

 

<p><a href="../index.htm" target="_top">Tillbaka till Costodia.coms Startsida</a></p>

 

<p><font color="#FF0000">Var med och tävla och vinn priser för för 50 000:-<br>

i Gladiatorspelen utmana <a

href="http://www.tradedoubler.com/tracker.asp?pid=197&code=8221&URL=http://challenge.toga.se/act_challenge_top.cfm?Challenge=hanna%40costodia%2Ecom"

target="_blank">Hannas Gladiator här</a></font></p>

 

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" bgcolor="#D64200">

<tr>

<td><img src="../3-1.gif" width="8" height="8" alt="3-1.gif (825 bytes)"></td>

<td></td>

<td><img src="../3-2.gif" width="8" height="8" alt="3-2.gif (824 bytes)"></td>

</tr>

<tr>

<td></td>

<td><table border="0" cellpadding="3" cellspacing="0">

<tr>

<td><form name="emailForm" onSubmit="JavaScript:sendForm();">

<b><p><font color="#FFFFFF">Vill du ha uppdateringar när siten uppdateras ? <br>

Fyll i så fall i din email här Email:</font><br>

</b><input type="text" size="32" name="email" class="text"><input type="submit"

value="Skicka" class="text"></p>

</form>

</td>

</tr>

</table>

</td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td><img src="../3-3.gif" width="8" height="8" alt="3-3.gif (824 bytes)"></td>

<td></td>

<td><img src="../3-4.gif" width="8" height="8" alt="3-4.gif (825 bytes)"></td>

</tr>

</table>

</body>

</html>

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 8 months later...
Martin Persson

Om koden ser ut så här istället:

<form BOTID="0" METHOD="POST" ACTION="search-8.asp">

<table BORDER="0">

<tr>

<td><b>kategori</b></td>

<td><select size="1" NAME="kategori" TYPE="TEXT" NAME="kategori" VALUE="<%=Request("kategori")%>" size="20">

<option>tjej</option>

<option>kille</option>

<option>man</option>

<option>kvinna</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td><b>annonstext</b></td>

<td><input TYPE="TEXT" NAME="annonstext" VALUE="<%=Request("annonstext")%>" size="20"></td>

</tr>

</table>

<br>

<input TYPE="Submit"><input TYPE="Reset"><!--webbot bot="SaveAsASP" CLIENTSIDE

SuggestedExt="asp" PREVIEW=" " -->

&nbsp;<br>

</form>

<!--webbot bot="DatabaseRegionStart" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-columntypes="3,135,202,202,203,202,202,202" s-dataconnection="Databas13"

b-tableformat="FALSE" b-menuformat="FALSE" s-menuchoice="ID" s-menuvalue="ID"

b-tableborder="TRUE" b-tableexpand="TRUE" b-tableheader="TRUE"

b-listlabels="TRUE" b-listseparator="TRUE" i-ListFormat="0" b-makeform="TRUE"

s-recordsource="Radannonser"

s-displaycolumns="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-criteria="[kategori] EQ {kategori} + [annonstext] CNT {annonstext} +" s-order

s-sql="SELECT * FROM Radannonser WHERE (kategori = '::kategori::' AND annonstext LIKE '%::annonstext::%')"

b-procedure="FALSE" clientside SuggestedExt="asp"

s-DefaultFields="kategori=&amp;annonstext="

s-NoRecordsFound="Inga poster returnerades." i-MaxRecords="256" i-GroupSize="5"

BOTID="0" u-dblib="../_fpclass/fpdblib.inc" u-dbrgn1="../_fpclass/fpdbrgn1.inc"

u-dbrgn2="../_fpclass/fpdbrgn2.inc" tag="BODY"

local_preview="&lt;table border=0 width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det går inte att förhandsgranska databasresultatsområden om inte sidan hämtats från en webbserver med en webbläsare. Avsnittet av sidan härifrån till slutet av databasresultatsområdet upprepas en gång för varje post som returneras av frågan.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;"

preview="&lt;table border=0 width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;tr&gt;&lt;td bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Det här är början av ett databasresultatsområde.&lt;/font&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;" b-WasTableFormat="FALSE" --><!--#include file="../_fpclass/fpdblib.inc"-->

<%

fp_sQry="SELECT * FROM Radannonser WHERE (kategori = '::kategori::' AND annonstext LIKE '%::annonstext::%')"

fp_sDefault="kategori=&annonstext="

fp_sNoRecords="Inga poster returnerades."

fp_sDataConn="Databas13"

fp_iMaxRecords=256

fp_iCommandType=1

fp_iPageSize=5

fp_fTableFormat=False

fp_fMenuFormat=False

fp_sMenuChoice="ID"

fp_sMenuValue="ID"

fp_iDisplayCols=8

fp_fCustomQuery=False

BOTID=0

fp_iRegion=BOTID

%>

<!--#include file="../_fpclass/fpdbrgn1.inc"-->

<!--webbot bot="DatabaseRegionStart" i-CheckSum="57613" endspan -->

<b>ID:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="ID" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;ID&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;ID&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"ID")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="62813" endspan -->

<br>

<b>datum:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="datum" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;datum&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"datum")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="8823" endspan -->

<br>

<b>kategori:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="kategori" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;kategori&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;kategori&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"kategori")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="16792" endspan -->

<br>

<b>rubrik:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="rubrik" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;rubrik&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;rubrik&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"rubrik")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="19175" endspan -->

<br>

<b>annonstext:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="annonstext" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;annonstext&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;annonstext&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"annonstext")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="33497" endspan -->

<br>

<b>namn:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="namn" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;namn&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;namn&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"namn")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="5966" endspan -->

<br>

<b>telefon:</b>&nbsp;<!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="telefon" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;telefon&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;telefon&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"telefon")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="15369" endspan -->

<br>

<b>E-post:</b>&nbsp;<a href="mailto:<%=RS("epost")%>%22%3e"><!--webbot bot="DatabaseResultColumn" startspan

s-columnnames="ID,datum,kategori,rubrik,annonstext,namn,telefon,epost"

s-column="epost" b-tableformat="FALSE" b-hasHTML="FALSE" clientside

local_preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;epost&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;"

preview="&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;lt;&amp;lt;&lt;/font&gt;epost&lt;font size=&quot;-1&quot;&gt;&amp;gt;&amp;gt;&lt;/font&gt;" --><%=FP_FieldVal(fp_rs,"epost")%><!--webbot

bot="DatabaseResultColumn" i-CheckSum="10826" endspan -->

</a>

<br>

<hr class="bluebar" noshade size="1">

<!--webbot bot="DatabaseRegionEnd" startspan b-tableformat="FALSE"

b-menuformat="FALSE" u-dbrgn2="../_fpclass/fpdbrgn2.inc" i-groupsize="5"

clientside tag="BODY"

local_preview="<table border=0 width=&quot;100%&quot;><tr><td bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;center&quot;><font color=&quot;#000000&quot;>Slut på databasresultatsområde.</font></td></tr><TR><TD ALIGN=LEFT VALIGN=MIDDLE><FORM><NOBR><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; |< &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; < &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; > &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; >| &quot;> [1/5]</NOBR></FORM></td></tr></table>"

preview="<table border=0 width=&quot;100%&quot;><tr><td bgcolor=&quot;#FFFF00&quot; align=&quot;left&quot;><font color=&quot;#000000&quot;>Det här är slutet av ett databasresultatsområde.</font></td></tr><TR><TD ALIGN=LEFT VALIGN=MIDDLE><NOBR><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; |< &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; < &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; > &quot;><INPUT TYPE=Button VALUE=&quot; >| &quot;> [1/5]</NOBR><BR></td></tr></table>" --><!--#include file="../_fpclass/fpdbrgn2.inc"-->

<!--webbot bot="DatabaseRegionEnd" i-CheckSum="56926" endspan -->

&nbsp;

så hittar jag inget rs eller något i närheten, vad skulle mankunna skriva istället för RS då?

 

Mvh Martin Persson

martin@costodia.com

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...