Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med ett forum


Ricki1

Recommended Posts

Tjena,

Jag har följande kod till ett forum:

 

--------------------------------------------------------------------------------

<%

'--------------------------------------------------

' Öppna databasen

'--------------------------------------------------

password = "xxx"

databas = "xxx.mdb"

DBPath = Server.Mappath(mid(Request.ServerVariables("PATH_INFO"),1,instrrev(Request.ServerVariables("PATH_INFO"), "\")) & databas)

Set MinCon=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

MinCon.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & DBPath & ";uid=;pwd=" & password & ";"

Function VisaBarnMeddelanden(Forelder,Niva)

 

Dim databas

Set databas = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

SQL = "SELECT * From FORUM WHERE Forelder=" & Forelder & " ORDER BY Datum DESC"

databas.Open SQL, MinCon, 1, 2

 

Do While Not databas.EOF

 

Response.Write "<tr>"

Response.Write "<td>"

 

For slinga = 1 to Niva

Response.Write "  "

Next

 

Response.Write "<a href='forum.asp?id=lasa&nr=" & databas("MeddelandeID") & "'>" & databas("Amne") & "</a>"

Response.Write "</td>"

 

Response.Write "<td nowrap>" & databas("Postare") & "</td>"

Response.Write "<td nowrap>" & FormatDateTime(databas("Datum"),2) & "</td>"

Response.Write "</tr>"

 

 

VisaBarnMeddelanden(databas("MeddelandeID"),Niva+1)

databas.MoveNext

 

Loop

 

End Function

%>

 

<table border="0" width="99%" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>

<td width="60%"><strong>Meddelanden</strong></td>

<td width="20%"><strong>Postat av</strong></td>

<td width="20%"><strong>Datum</strong></td>

</tr>

 

<%

'--------------------------------------------------

' Anropa subben

'--------------------------------------------------

VisaBarnMeddelanden 0,0

%>

 

</table>

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Jag skulle vilja dela upp sidan så att man bara ser 10 huvudmeddelande på varje sida.

 

Jag har försökt med scriptet "Dela upp recordset på flera sidor" i ASP FAQ, men har inte fått det att funka...

 

Kan man inte göra det när det ligger i en sub???

 

Tack på förhand...

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...