Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med spybot!


Mongo2000

Recommended Posts

Tjena har också strul med att jag kommer in på http://www.yoursystemupdate.com/ när jag startar browsern. All hjälp tacksam

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:29:24, on 2005-12-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvctrl.exe

C:\WINDOWS\system32\mssearchnet.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Hijack\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/041D/bl8.asp

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/041D/bl7.asp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: HomepageBHO - {1ca480cd-c0e5-4548-874e-b85b17905b3a} - C:\WINDOWS\system32\hp5563.tmp

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setRefresh] C:\Program\Compaq\SetRefresh\SetRefresh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119277067531

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1134407671921

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner smitrem.exe på skrivbordet

 

http://noahdfear.geekstogo.com/click%20counter/click.php?id=1

 

[log]Dubbelklicka på den och klicka Start så får du smitrem mappen på skrivbordet

 

Starta sen i felsäkert läge

 

Scanna med Hijack bocka i dessa rader om dom finns och klicka Fix checked

 

O2 - BHO: HomepageBHO - {1ca480cd-c0e5-4548-874e-b85b17905b3a} - C:\WINDOWS\system32\hp5563.tmp

 

Sen öppna smitRem-mappen, dubbelklicka på RunThis.bat filen och följ anvisningarna.

Starta sen normalt och skicka smitrem logg ( C:\smitfiles.txt) och ny Hijack logg.

 

Glöm inte detta när du skickar loggar:

 

När du har klistrat in loggen så måla\markera den och klicka på LOG knappen och sen skicka."[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...