Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Norton stängs av!


Snurbe

Recommended Posts

Hoppas någon kan hjälpa mig!

Då och då under senaste två veckorna har Norton antivirus programmet

varnat att autoskyddet inte är på. Det slår av av sig själv!

När jag startar om datorn så är allt på norton påslaget och ok.

Har kört virusscan m Norton, F.secure virusscan online, Ad-Aware men dom har inte hinnat ngt.

Det har börjat skapats en systemfil, "ddxgb" i tempmappen, som inte går att vare sig virusscanna eller ta bort-om man inte startar om datorn, då går den att ta bort. Har inte sett denna fil tidigare, så jag är lite "orolig/nyfiken" vad det är.

Jag är nybörjare på detta forum, men har sett att man kan skicka in logfiler från "HijackThis"...så nu gör jag det! :)

Hoppas verkligen någon orkar titta igenom denna och svara mig så snart det går, ska nämligen resa bort snart!

Supertack på förhand!!

Hoppas det blir rätt nu, det här med Hijack logfilen...:)

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:13:45, on 2005-12-12

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Documents and Settings\Gål\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.telia.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe[/log]

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-12-12 19:35:19 av Anp]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...