Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Danny654

BVC Journaler

Rekommendera Poster

Danny654

Hej. Av olika anledningar så vill jag inte att mina barn går på barnavårdscentralen och har därför pratat med min husläkare som sa att han kunde ta hand om alla kontroller osv.

 

När jag åkte till bvc för att hämta mina barns journaler så ville dom inte ge ut dom, konstigt eftersomdet är välj mina journaler?, efter mycket om om men så fick jag dom men hon insisterade på att ta kopior av dessa, Detta gjorde hon endå mot min vilja, ( övergrepp ?), hon fick dock skriva på ett papper om att hon hade lämna ifrån sig alla journaler.

 

Hur är det igentligen har bvc rätt till detta? Enligt henne så skall dom ha kopior för statistiken...?!

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Mr Andersson

Kanske står något vettigt här, eller på andra sidor hos sos?

 

http://www.sos.se/sosfs/1993_20/1993_20.htm

 

Delvis håller jag med bvc, hur skulle det se ut om alla bar omkring på sina journaler? Men jag håller också med dig, ditt syfte är ju enbart att flytta dem från en instans till en annan.

 

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Peddler

Din husläkare kan begära journalerna eller kopior på dessa om du skriver under begäran. Då är BVC eller annat sjukhus skyldiga att skicka journaler eller som det är idag och med datoriserade journaler, en journalkopia.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

Jo, det är sant men även om jag inte skulle flytta den till min husläkare så borde jag endå få välja vart mina journaler skall hamna! Så varför skulle man inte kunna hantera sina egna journaler?

 

Allt det här med bvc känns ju lite som "storebror ser dig"

Det är ju trots allt också "friviligt" att gå på bvc.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

Då borde dom lika väll vara skyldiga att ge/skicka mig journalerna?!

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ClaesT

 

Det är emellanåt bra att kolla lite efter en lagtext när man vill veta vad som gäller. I det här fallet t ex Patientjournallagen 1985:562.

 

Enligt den lagen ska journal bevaras i minst tre år - i vissa fall 10 år - efter sista uppgifts införande.

 

16§ En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

 

17 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs för ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstöras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

 

 

Såvitt jag kan förstå var det fel att lämna ut journalen i original, du skulle ha fått kopian - med reservation för att jag inte kollat upp 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

 

Om du av något skäl anser att journalen inte ska finnas kvar på bvc bör du kanske inge en motiverad ansökan om det till Socialstyrelsen, om inte nyssnämnda lagrum ger dig rätten att få journalkopian förstörd (vilket jag betvivlar att de gör).

 

En frågeställning i sammanhanget kan *möjligen* vara om det finns ytterligare en vårdnadshavare, och dennes inställning - men knappast så att det skulle *öka* din rätt.

 

Och jag tycker inte det är så klockrent att det är *din* journal, man skulle kunna se det som ditt barns journal. Då ska bvc möjligen väga in ditt barns intresse av att journalen finns bevarad alt. inte finns kvar. Men som sagt, jag tror inte att någon annan än Socialstyrelsen kan få en journal utplånad hos en viss vårdnadsgivare.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Anjuna Moon
Och jag tycker inte det är så klockrent att det är *din* journal, man skulle kunna se det som ditt barns journal.

Håller med. Jag kommer att tänka på vissa frireligiösa grupper och/eller sekter som förvägrar sina barn vård i sin (observera ej sitt barns) religions namn. Jag tycker det är en självklar rättsäkerhet för ett barn att sådana situationer, så långt det är möjligt, lagstadgas emot.

 

(Å andra sidan tycks relgionsfriheten stå över samhällets lagar nu iochmed den friande domen mot Åke Green)

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

Självklart så skall det finnas lagar där man skyddar barnen. Ingen skall kunna förvägra sitt barn vård, men det är inte det det handlar om, utan att vi som föräldrar skall kunna välja vart vi skall ha denna vård.

 

Sedan så förstår jag inte varför barnen skall "loggas" och jämföras t ex mot en kurva som gjorden i mitten av 70 talet? Ska alla barnen vara lika tjocka/smala, långa/korta? och varför skall jag behöva ha någon på bvc som berättar för mig vad som är bäst för mitt barn? Borde inte jag som förälder känna mina barn bäst?

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
fhe
Ska alla barnen vara lika tjocka/smala, långa/korta?

Kurvorna på 70-talet (och för all del senare) syftade inte till det, de syftade till att se om utvecklingen gick i normal takt, om den inte gör det är det läge att misstänka att något är fel. Det kan t.ex handla om att någon hormonproducerande körtel är över- eller underaktiv, låter man det fortgå utan behandling för att man inte vet bättre kan konsekvenserna bli ett livslångt lidande.

 

och varför skall jag behöva ha någon på bvc som berättar för mig vad som är bäst för mitt barn? Borde inte jag som förälder känna mina barn bäst?

Du kanske känner ditt barn bäst men det finns väl inget som säger att du med den erfarenhet du har med ditt första, andra eller kanske tredje barn är bättre än de som både är utbildade och har erfarenhet på att se sånt som avviker från vad som är normalt och avgöra om det är något man ska försöka åtgärda eller korrigera innan det blir för svårt att göra det.

 

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

Stämmer det du säger, men allt som du nämner borde ju lätt kunna hanteras av en "riktig" läkare. Det inte så att jag vägrar mina barn vård dom kommer ju fortfarande gå på läkarkontroll, syn-hörsel kontroll.

 

...både är utbildade och har erfarenhet...
Utbildningen är bra men det finns ingen som kan ha bättre erfarenhet om min tre barns behov än jag och min fru. Det är ju trots allt vi som spenderar mest tid med dom.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
fhe
Stämmer det du säger, men allt som du nämner borde ju lätt kunna hanteras av en "riktig" läkare.

Så länge det är samhället som står för kulorna så är det väl rätt rimligt att det är de som får välja vad du har för möjligheter att ta pengarna och gå, samt till vem.

 

Utbildningen är bra men det finns ingen som kan ha bättre erfarenhet om min tre barns behov än jag och min fru.

Nu slet du en halv mening ur sitt sammanhang.

Precis som utbildningen inte är en utbildning specifikt om just dina barn så är inte erfarenheten i fråga begränsad till just dina barn (på det sätt som du och din frus erfarenhet mycket väl kan vara). Istället är erfarenheten baserad på hundratals, kanske tusentals barn. När det gäller vård och hantering av en art är kunskap om individen ofta relativt ointressant jämfört med kunskapen om arten, så mycket skiljer sig inte biologin åt från människa till människa.

Däremot är det enormt intressant att ha erfarenhet från många fler individer den dag någon av era tre barn avviker från vad som är normalt, om man viftar bort den avvikelsen med ett "jaja, alla barn är olika, så ska det vara" kan man säkert förbanna sig själv rätt mycket resten av livet om det visar sig vara en indikation på att sköldkörteln gick på överväxel och förmodligen kommer att sluta fungera om man inte i tid sätter in hjälpbehandling.

 

Det är naturligtvis så att du och din fru känner dina barn bäst, men när du går på BVC är det inte för att undersöka dina barns sociala förmågor bland sådana de känner utan för att se till att barnets (i huvudsak biologiska) utveckling är som den är, där hjälper din kunskap om dina barn nästan inte alls.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Borde inte jag som förälder känna mina barn bäst?

Även om du gör det så är det ju tyvärr så att inte alla föräldrar klarar av det, och då ligger det ju i barnens och samhällets intresse att det finns ett samhälle som fångar upp de barn som inte sköts på ett bra sätt. Samhället/BVC kan ju inte veta på förhand hur du kommer att sköta dina barn, t ex BVC kan ju inte veta säkert att du verkligen kommer att välja en annan vård för dina barn.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654
Så länge det är samhället som står för kulorna så är det väl rätt rimligt att det är de som får välja vad du har för möjligheter att ta pengarna och gå, samt till vem
Är det inte så att barn har gratis sjukvård oavsett vart man går? I och med att jag jobbar och betalar skatt så borde jag kunna välja vem jag går till och är det så att jag behöver betala mera så gör jag gärna det om jag vet att jag kommer till någon som vi trivs med.

 

När det gäller vård och hantering av en art är kunskap om individen ofta relativt ointressant jämfört med kunskapen om arten
Ja, tyvärr så är det så. Ta det här med vaccinationer t ex, Man vill ju vaccinera alla barnen, att det sedan innebär en viss risk för några utav barn men bland annat ADHD (för att nämna något) som resultat det bryr man sig inte om. Jag vill i alla fall inte utsätta mina barn för detta och riskera att dom får en följdsjukdom bara för att alla andra barnen inte skall få typ mässlingen.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
I och med att jag jobbar och betalar skatt så borde jag kunna välja vem jag går till

Är det någon som har nekat dig att gå med dina barn till den läkare etc du vill?

 

Man vill ju vaccinera alla barnen, att det sedan innebär en viss risk för några utav barn men bland annat ADHD

Det har inte kunnat påvisats i någon forskning, och när det diskuterades för några år sedan så gällde det inte ADHD utan autism.

 

Jag vill i alla fall inte utsätta mina barn för detta och riskera att dom får en följdsjukdom bara för att alla andra barnen inte skall få typ mässlingen.

Men du bryr dig inte om att du utsätter dem för risken för att få hjärnhinneinflammation eller andra allvarliga sjukdomar när de blir sjuka i mässling?

 

Det har dessutom inget att göra med om de går till BVC eller inte, ingen på BVC tvingar barnen att bli vaccinerade!

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
fhe
I och med att jag jobbar och betalar skatt så borde jag kunna välja vem jag går till

För det första är det där inte alls en självklarthet, snarare tvärt om, genom att du betalar skatt så överlåter du rätten att bestämma vilken valfrihet du ska ha på den som fördelar skatten. Hade vi haft ett system där t.ex en privat sjukförsäkring stod för de kulorna hade du överlåtit rätten till den att avgöra vart du fick gå.

Jag tycker förvisso att det är rimligt att man får välja själv var man vill placera sina skattekronor, både när det gäller val av mödravård, skola, bvc eller för all del barnomsorg men det är bara min åsikt och den blir inte alls en självklar sanning bara för att jag betalar mer skatt än de flesta.

 

Men nu kan din läkare faktiskt också begära journalerna och ta över vården av ditt barn (möjligtvis beroende på landsting), det du inte kan göra är att säga "jag vill inte vara med, ge mig mitt barns journaler så sköter jag det själv!".

 

Ja, tyvärr så är det så

Ett utmärkt exempel på att du nog inte är så lämplig att hantera det där, du verkar tro att varje individ är så unik att kunskap om människan/arten som helhet är av underordnad betydelse när det gäller vård. Det kanske är dags att inse att det inte skulle funnits fungerande vård mot någon sjukdom om man inte hade studerat tidigare fall, oavsett om det gäller människor eller djur.

Du är säkert jätte-erfaren med dina barn men lika lite som du blir bäst på att reparera din bil för att du kör den till jobbet varje dag blir du automatiskt bäst på att diagnostisera dina barn bara för att du känner dem bäst.

 

som resultat det bryr man sig inte om

Det gör man visst, men man sätter den risken i relation till den katastrof den skulle innebära om vi kom tillbaka till där vi var för hundra år sedan, en situation som i dagens läge mycket väl skulle kunna innebära att en dagisgrupp lite här och där utplånas i mässling. Även om den inte får dödlig utgång är risken betydligt större för allvarliga senkomplikationer efter mässling än risken att barnet får något som en följd av vaccinationen.

 

Här kan du läsa om sjukdomen i fråga: http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article.aspx?id=2326

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Som komplettering till vad man utsätter ovaccinerade barn för så var det under åren 1999-2000 3 barn som avled och 7 som fick hjärninflammation i Holland, visst en liten risk eftersom det var 3300 som fick mässlingen, men ändå.

2001 i Irland 1200 fall, 2 barn avled.

2002 i Italien minst 24000 fall, 3 barn avled, 368 sjukhusvårdades varav 13 för hjärninflammation.

Källa: http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2277.aspx

 

Annat intressant från samma sida:

"En dansk 9-åring som förra året fick med sig mässling hem från en semesterresa smittade 12 andra danskar."

"Detta ska jämföras med hur många som vi vet får hjärninflammation efter en mässlingsinfektion, det vill säga i storleksordningen 1 per 1 000 barn. Efter påssjukeinfektion får åtminstone ett barn av hundra en hjärnhinneinflammation."

"Däremot räknade man tidigare med att cirka 25 procent av patienterna med hjärninflammation som orsakats av naturlig mässling fick bestående men."

"I Storbritannien, Danmark och Finland har det gjorts stora epidemiologiska studier där man har jämfört förekomsten av autism före och efter införandet av MPR-vaccination i respektive land. Inte i någon studie har man hittat något samband mellan vaccinationen och utveckling av autism."

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

"Harris Coulter Ph D förklarade att hans forskning om barnimmunisering visade att den"orsakade en låggradig encephalit (hjärninflammation) hos barn i mycket större skala än hälsovårdande myndigheter var beredda att medge, ca 15-20% av alla vaccinerade barn." Han pekar också på att följdsjukdomarna av encephalit - autism, inlärningssvårigheter, minimal och icke-så-minimal hjärnskada, kramper, epilepsi, sov- och ätstörningar, sexuella störningar, astma, spädbarnsdöd, diabetes, fetma och impulsivt våld är precis det som det nutida samhället kämpar med. Många av dessa tillstånd var tidigare ovanliga, men har ökat i samband med att vaccinationsprogrammen slagit igenom. Coulter pekar också på att kikhoste-toxin laboratoriemässigt används just för att skapa encephalit hos försökdjur." (Utdrag ur Alan Phillips "Myter om Vaccinering")

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
fhe

Det går att hitta enstaka tomtar som hävdar att spöken med stor sannolikhet finns (även tomtar med en Ph.D), vanligtvis beror det inte på att så är fallet (speciellt inte när världens expertis i övrigt bara lyckas motbevisa tesen) utan på att det är bra att ha sin egen nisch när man bedriver forskning, speciellt om man ska få något ekonomiskt stöd.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Danny654

Vad jag vet så finns det inga vetenskapliga stuier som bevisar att vaccination inte är skadlig!

 

 

"Vaccinering orsakade väsentliga ökningar av polio efter många års spontan tillbakagång, och vaccinering är numera enda orsaken till polio i USA"

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Ja du, jag har nog haft kontakt med många barn som har vaccinerats, det är då inga 15-20% av dem som har drabbats av vad du räknar upp.

 

Inte kan jag märka heller att det skulle vara vanligare i mitt barns generation än i min egen (utan vaccinationer) förutom fetma då, men det har ju definitivt en starkare koppling till mat- och rörelsevanor är till vaccination i alla fall.

 

Astma är ju vanligare i storstäder än på landbygden fast det är fler barn på landsbygden som vaccineras än i storstäderna.

 

Man kan ju inte korrelera saker som inträffar samtidigt hur som helst, då skulle det ju bli färre trafikolyckor ju fler bilar det finns (det är ju färre trafikolyckor i dag än under första hälften av 60-talet). Fast det är kanske så att ju fler som vaccinerats ju färre trafikolyckor blir det. Vem vet?

 

Efter att ha sett min syster ligga och yra med över 40 graders feber i mässling och mamma i ständig telefonkontakt med sjukhuset så vet jag ju vad jag väljer. Jag väljer hellre ett levande barn med en lättare skada (om nu det skule vara fallet, vilket jag inte tror) än ett dött barn.

 

Mycket av vad du räknar upp har ju ökat i t ex Östeuropa fast vaccinationer inte alls förekommer i samma utsträckning där.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
fhe
Vad jag vet så finns det inga vetenskapliga stuier som bevisar att vaccination inte är skadlig!

Det tror jag nog att det gör men orkar inte rota i det just nu, det finns dessutom gott om studier som visar att alternativet till vaccinering (dvs att inte göra det) är ett betydligt riskablare spel med både individens och kollektivets hälsa.

 

Men hav förtröstan, du är inte ensam och det finns många föräldrar som tror sig vara bättre lämpade än den samlade läkarkåren och smittskyddsinstitut (såväl i Sverige som i andra länder) att avgöra om de utsätter sina barn för risker genom att avstå.

Ni får skylla er själva om nåt händer och har all rätt att avstå även om det är elakt att låta en ogrundad övertygelse äventyra försvarslösa barns hälsa, förhoppningsvis tar barnförsäkringar och annat hänsyn till det för jag vill inte vara med att betala (mer än de skattepengar som jag tyvärr inte har makten över) för era misstag.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Europa är numera förklarat poliofritt (2002), men så sent som år 2001 rapporterades något fall från Östeuropa. Sjukdomen håller på att utrotas med hjälp av vaccin, men förekommer fortfarande i en del länder i Afrika och Asien. I Syd- och Nordamerika, där polio är utrotat, förekommer dock förlamningar orsakade av det levande försvagade poliovaccin som används där. I USA rekommenderar man därför numera endast vaccination med inaktiverat vaccin.

...

IUSA där man vaccinerat med levande vaccin sedan 1963 inträffar årligen fem till tio förlamningsfall efter levande poliovaccin, motsvarande ett fall per 2,5 miljoner doser.

http://www.smittskyddsinstitutet.se/SMItemplates/Article____2275.aspx

 

Det är förstås viktigt att använda bästa sortens vaccin som i Europa och numera oftast i USA. Men hur många hade fått förlamningar av polio i USA om de inte hade vaccinerat alls, många många fler! För under de här åren så hade det ju säkert blivit en stor epidemi någon gång med mängder av fall som i början på 50-talet i Sverige.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Men hav förtröstan, du är inte ensam och det finns många föräldrar som tror sig vara bättre lämpade än den samlade läkarkåren och smittskyddsinstitut (såväl i Sverige som i andra länder) att avgöra om de utsätter sina barn för risker genom att avstå.

Ja, fallen i Holland som jag referade till förut inträffade just i ett område där många som inte ville vaccinera sina barn av religiösa skäl bodde, resultat blev 3 döda barn helt i onödan.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Anjuna Moon

Intressant diskussion.

 

även om det är elakt att låta en ogrundad övertygelse äventyra försvarslösa barns hälsa,

Speciellt när en del av argumentet verkar vara storebror-nojja. Men jag hoppas att detta inte var huvudargumentet för flytten av vård, för när man låter politiska eller religiösa argument stå över barnens bästa då tycker jag att man är ute på väldigt hal is.

Allt det här med bvc känns ju lite som "storebror ser dig"

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ClaesT

Danny 654 skrev:

"men det är inte det det handlar om, utan att vi som föräldrar skall kunna välja vart vi skall ha denna vård."

 

Ajdå, jag uppfattade frågan som att du åkte till bvc för att hämta dina barns journaler och då ville dom inte ge ut dom utan att behålla en kopia, du undrade om de hade rätt att behålla en kopia. Men då släpper vi den frågan och övergår till den nya frågeställningen. För att komma fram till något vettigt som inte är offtopic här vore det intressant med ett svar på följande följdfrågor:

 

Är det alltså någon som förvägrat dig att välja var ni ska få den (barna-)vård du/ni efterfrågar? Vem/hur?

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...