Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sortera kolumner i DataGrid


Nike.NET

Recommended Posts

Vad är det smidigaste sättet att sortera efter kolumn i en DataGrid när användaren trycker på kolumnrubriken?

 

[inlägget ändrat 2005-10-25 23:41:59 av Nike.NET]

Link to comment
Share on other sites

Se till att lagra datat i en DataView. Den har en inbyggd sort funktion och du slipper round-trip till databasen.

 

<html>
<script language="C#" runat="server">

  string SortField;

  ICollection CreateDataSource() {
    DataTable dt = new DataTable();
    DataRow dr;

    dt.Columns.Add(new DataColumn("IntegerValue", typeof(Int32)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("StringValue", typeof(string)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("DateTimeValue", typeof(DateTime)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("BoolValue", typeof(bool)));
    dt.Columns.Add(new DataColumn("CurrencyValue", typeof(double)));

    for (int i = 0; i < 9; i++) {
      dr = dt.NewRow();

      dr[0] = 9-i;
      dr[1] = "Item " + i.ToString();
      dr[2] = DateTime.Now;
      dr[3] = (i % 2 != 0) ? true : false;
      dr[4] = 1.23 * (i+1);

      dt.Rows.Add(dr);
    }

    DataView dv = new DataView(dt);
    dv.Sort = SortField;
    return dv;
  }

  void Page_Load(Object sender, EventArgs e) {
    if (!IsPostBack) {
      if (SortField == "") {
        SortField = "IntegerValue";
      }  
      BindGrid();
    }  
  }

  void MyDataGrid_Sort(Object sender, DataGridSortCommandEventArgs e) {
    SortField = (string)e.SortExpression;
    BindGrid();
  }

  void BindGrid() {
    MyDataGrid.DataSource = CreateDataSource();
    MyDataGrid.DataBind();
  }


</script>

<body>

  <h3><font face="Verdana">Basic Sorting in DataGrid</font></h3>

  <form runat=server>

   <ASP:DataGrid id="MyDataGrid" runat="server"
    AllowSorting="true"
    OnSortCommand="MyDataGrid_Sort"
    BorderColor="black"
    BorderWidth="1"
    CellPadding="3"
    Font-Name="Verdana"
    Font-Size="8pt"
    HeaderStyle-BackColor="#ccccff"
    HeaderStyle-ForeColor="black"
   />

 </form>

</body>
</html>

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...