Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Paging


Magnus Thorén1

Recommended Posts

Magnus Thorén1

Jag håller på att skapa en pagingfunktion i asp och får upp följande felmeddelande:

 

ADODB.Connection error '800a0e79'

 

The operation requested by the application is not allowed if the object is closed.

 

Och syftar då på RS.Absolutepage = CurrPage

 

Jag antar att det inte har så mycket med själva Pagingfunktionen att göra men jag har även försökt att lösa det på andra sett och då fått upp andra felmeddelanden. Jag antar att det är där RecordSetet skapas som felet ligger, men jag vet inte var...

 

<%

Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connection.Open ("databas")

 

 

 

SQLStmt = "SELECT * FROM tabell1 Order by id Desc"

Set RS= Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

RS.CursorType = adOpenStatic

 

MyPageSize=1

 

If Request.QueryString("next") = "" OR Request.QueryString("next") = 0 Then

CurrPage = 1

Else CurrPage = CInt(Request.QueryString("next"))

End If

 

RS.PageSize = MyPageSize

RS.AbsolutePage = CurrPage

Curr = 0

 

%>

 

<%

Do While Not RS.EOF And Curr < MyPageSize

%>

 

<%=RS("cell1")%>

 

<% RS.MoveNext

Curr = Curr + 1

Loop

%>

 

<% If CurrPage > 1 Then%>

<a href="index.asp"?next=<%= CurrPage - 1%>">Bakåt</a> <% End If %>

 

<% If RS.EOF Then %>

Nästa 

 

<% ElseIf CurrPage < RS.PageCount Then %>

 

<a href="index.asp"?next=<%= CurrPage + 1%>">Nästa</a> 

 

<% End If %>

 

Tacksam frö hjälp!!!

[inlägget ändrat 2000-07-13 17:18:46 av Magnus Thorén1]

Link to comment
Share on other sites

G Johansson

skapat två recordset vilket kan vara fel

 

Ändra till att:

set rs=connection.execute(SQLStmt)

 

Det kan jag tänka mig...

 

//*'Fantomen'*\cgaj@hotmail.com

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...