Följande felmeddelande uppstår när pivotabellen uppdateras manuellt: (högerklickar och "uppdatera data"): Kan inte öppna Pivotabellens källfil '[filnamn.xls]filnamn' Men denna fil (filnamn.xls) finns i samma katalog/mapp som filen där pivotabellen finns. Samma resultat om jag först öppnar filen filnamn.xls   Var skall jag leta efter felet.