Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Nybörjarfråga - ASP


Tommy Ledberg2

Recommended Posts

Tommy Ledberg2

Varför suns inte posterna i dokumentet, det är bara tomt mellan PROGRAM och Gör en ny sökning.

Databasen heter program.mdb och tabellen Produkter:

 

<% Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "Program"

Set Visa = Connect.Execute("SELECT * FROM Produkter")

%>

<html>

<head>

</head>

<body>

<table cellpadding="3" cellspacing="3">

<tr>

<td><b>Program</b></td>

</tr>

<%Do Until Visa.EOF%>

<tr>

<td>

<%=Visa("program")%></font>

</td>

<%

Visa.MoveNext

Loop

Visa.Close

Connect.Close

%>

</tr>

</table>

<p> </p>

<p><a href="testa.asp">Gör

en ny sökning</a></p>

</body>

</html>

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...