Just nu i M3-nätverket
Jump to content

AD replikernig


mesha

Recommended Posts

Hej !

Jag har problem med replikering.När jag körde dcdiag tools får jag följande meddelande:

 

 

C:\Program\Support Tools>dcdiag.exe /test:replications

 

Domain Controller Diagnosis

 

Performing initial setup:

Done gathering initial info.

 

Doing initial required tests

 

Testing server: Namn-plats-1\NTSRV

Starting test: Connectivity

......................... NTSRV passed test Connectivity

 

Doing primary tests

 

Testing server: Namn-plats-1\NTSRV

Starting test: Replications

[Replications Check,NTSRV] A recent replication attempt f

From BDC to NTSRV

Naming Context: CN=Schema,CN=Configuration,DC=ebba,DC=

,DC=se

The replication generated an error (1722):

RPC-servern õr inte tillgõnglig.

The failure occurred at 2005-07-20 08:48.51.

The last success occurred at 2005-07-20 07:48.31.

3 failures have occurred since the last success.

The source BDC is responding now.

[Replications Check,NTSRV] A recent replication attempt f

From BDC to NTSRV

Naming Context: CN=Configuration,DC=ebba,DC=ebbapetter

The replication generated an error (1722):

RPC-servern õr inte tillgõnglig.

The failure occurred at 2005-07-20 08:48.28.

The last success occurred at 2005-07-20 08:26.11.

3 failures have occurred since the last success.

The source BDC is responding now.

[Replications Check,NTSRV] A recent replication attempt f

From BDC to NTSRV

Naming Context: DC=ebba,DC=ebbapettersson,DC=se

The replication generated an error (1722):

RPC-servern õr inte tillgõnglig.

The failure occurred at 2005-07-20 08:48.05.

The last success occurred at 2005-07-20 08:26.53.

3 failures have occurred since the last success.

The source BDC is responding now.

......................... NTSRV passed test Replications

 

RCP sever (BDC) är tilgänglig och RCP tjänst är igång.Vad kan det vara fel??

 

 

Om jag har samma primär DNS server på båda DC då funkar test utan fel.Med vad är då vitsen med två DNS.PÅ BDC har jag i Forward zone allt som på ntsrv men i Reverse zone bara några poster.Och sedan iloggon bå båda DC får jag följande fel i Filereplicerins loggo

 

Händelsetyp: Fel

Händelsens källa: NtFrs

Händelsekategori: Ingen

Händelse-ID: 13568

Datum: 2005-07-20

Tid: 08:35:03

Användare: Saknas

Dator: NTSRV

Beskrivning:

Tjänsten File Replication har upptäckt att replikuppsättningen DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) är i JRNL_WRAP_ERROR.

 

Replikuppsättning : "DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)"

Replikens rotsökväg : "c:\winnt\sysvol\domain"

Replikens rotvolym : "\\.\C:"

En replikuppsättning når JRNL_WRAP_ERROR när en post som den försöker läsa från NTFS USN-journalen inte kan hittas. Detta kan bero på något av följande skäl.

 

[1] Volymen \\.\C: har formaterats.

[2] NTFS USN-journalen på volymen \\.\C: har tagits bort.

[3] NTFS USN-journalen på volymen \\.\C: har trunkerats. Chkdsk kan trunkera journalen om skadade poster upptäcks i journalens slut.

[4] Tjänsten File Replication har inte körts på datorn på länge.

[5] Tjänsten File Replication kunde inte hålla jämn takt med disk-I/O på \\.\C:.

Om du anger värdet 1 för registerparametern "Enable Journal Wrap Automatic Restore" kommer följande återställningssteg vidtas automatiskt för att återhämta från detta feltillstånd.

[1] Vid första genomsökning, vilket sker om 5 minuter, kommer den här datorn att tas bort från replikuppsättningen. Om du inte vill vänta 5 minuter kan du köra "net stop ntfrs" följt av "net start ntfrs" för att starta om tjänsten File Replication.

[2] Vid nästa pollning efter borttagningen av den här datorn kommer datorn att läggas till igen i replikuppsättningen. Detta innebär att en fullständig trädsynkronisering sker för replikuppsättningen.

 

VARNING! Under återställningen kommer data i replikträdet att vara otillgängliga. Du bör återställa registervärdet som anges ovan till värdet 0 igen för att förhindra att automatisk återställning gör data otillgängliga igen oväntat om feltillståndet uppstår igen.

 

Du kan ändra det här registervärdet med programmet regedit.

 

Klicka på Start, Kör och skriv regedit.

 

Expandera HKEY_LOCAL_MACHINE.

Expandera nyckelsökvägen:

"System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"

Dubbelklicka på värdenamnet

"Enable Journal Wrap Automatic Restore"

och uppdatera värdet.

 

Om värdenamnet inte finns kan du lägga till det med funktionen Nytt DWORD-värde som finns i menyn Redigera. Skriv värdenamnet exakt som det anges ovan.

 

 

 

VAd kan det vara felet?

 

 

 

/mesha

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...