Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Databas på hemsida


Hans Lövström

Recommended Posts

Hans Lövström

Min förening har en hemsida www.cheerelite.nu.

Jag har tänkt att lägga till en accessdatabas samt ett antal formulär för att kunna tittapå och uppdatera databasen.

 

Jag har provat med Frontpage 2003 men får det inte att fungera.

Vill lägga databasen i mappen: /clients/cheerelite.nu/db

Samt html koden i mappen /slients/cheerelite.nu/wwwroot/medlem

Databasen ska heta medlem.mdb

 

Någon som har bra råd och tips hur tusan jag ska få till detta?

Har inga problem att få till databasen i access.

 

M.v.h

/Hans Lövström

 

Link to comment
Share on other sites

Sladdeniskogen

Hej!

 

För det första måste jag säga att jag själv är en nybörjare.

 

Till att börja med måste du kolla om du kan/får köra asp-sidor

på ditt webbhotell och om webbhotellet stöder access-databaser.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Till att börja med måste du kolla om du kan/får köra asp-sidor

på ditt webbhotell och om webbhotellet stöder access-databaser.

Sedan (om ovanstående uppfylls) är det nog enklast att använda en FTP-klien för att föra över filerna (.mdb/.asp) till rätt mappar. Kolla med webhotellet hur du använder FTP till ert konto.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Hans Lövström

Ja mitt webhotell tillåter asp-sidor och accessdatabaser.

 

Och det är inga problem att ladda upp databas eller asp-script till rätt mapp.

 

Problemet är nog mer hur tusan jag skriver scripten som ska läsa och uppdatera databasen. Det är här jag har använt Frontpage 2003 utan större framgång.

 

Jag är väl ingen hejare på asp, programmerat har jag däremot gjort mellan åren 1968-1975.

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hans Lövström

Hej tror att vi kanske kan lösa problemet tillsammans.

 

Hotellet tillåter asp och access och det är inga problem att få filerna till rätt mappar på servern.

 

Problemet är mer att få till asp scripten.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Problemet är nog mer hur tusan jag skriver scripten som ska läsa och uppdatera databasen.
Ja det är ju oändligt mycket svårare att svara generellt på...

Du måste då ha lite koll både på SQL (http://www.w3schools.com/sql/) samt ASP (http://www.w3schools.com/asp/).

 

Utan att veta vad du vill läsa ut eller hur din databas är uppbyggd så kan du inte få någon färdig kod att titta på som fungerar för din databas.

 

Låt säga att du i din databas har en tabell som heter personer. Denna har tre fält: id, namn och telefon.

 

[PERSONER]

| id | namn | telefon |

 

Då skulle ett enkelt exempel se ut så här:

[log]

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[color="#006400"]'Skapa databaskopplingen[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] conn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])
connStr = [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"../../db/medlem.mdb"[/GRÅ])
conn.open connStr

[color="#006400"]'Ställer en SQL-fråga och skapar ett recordset (med alla ID, NAMN och TELEFONnummer i tabellen PERSONER)[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=conn.[color="#0000ff"]Execute[/color]([GRÅ]"SELECT id, namn, telefon FROM personer"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]If[/color] RS.EOF [color="#0000ff"]Then[/color]
      [color="#006400"]' Om tabellen är tom[/color]
      [b]Response[/b].Write([GRÅ]"Hittade inga personer i databasen"[/GRÅ])
   [color="#0000ff"]Else[/color]
      [color="#006400"]'Loopar igenom alla poster i databasen [/color]
      [color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
         [color="#006400"]'Skriver[/color]
         [b]Response[/b].Write([GRÅ]"ID: "[/GRÅ]&RS(0)&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ])
         [b]Response[/b].Write([GRÅ]"NANM: "[/GRÅ]&RS(1)&[GRÅ]"<br>"[/GRÅ])
         [b]Response[/b].Write([GRÅ]"TELE: "[/GRÅ]&RS(2)&[GRÅ]"<br><br>"[/GRÅ])
         RS.MoveNext
      [color="#0000ff"]Loop[/color]
   [color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#006400"]'Töm recordsetet[/color]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS=[color="#0000ff"]Nothing[/color]

[color="#006400"]'Stäng databaskopplingen[/color]
conn.close
[color="#0000ff"]Set[/color] conn=[color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

[/log]

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Hans Lövström

Hej :thumbsup:

 

Ja ungefär så ser databasen ut ganska så enkel

Lag, förnamn, efternamn, adress, postaderss, telefon, pnr, licensnr, slutat

 

Vad jag vill kunna göra är att visa, uppdatera och lägga till lagmedlemmarna beroende på vilket lag som har angivits.

 

Lag = SA, SB, JA, JB, MI, PY, ÖV

 

Lite kunskap har jag om SQL och ASP, men min programmeringstid låg mellan åren 1968 - 1975

 

Vad har du för e-mail adress?

 

Link to comment
Share on other sites

Sladdeniskogen

 

Man kan skriva ungefär så här:

 


[MÄRK]<%[/MÄRK]

[color="#006400"]' skapa en databas koppling[/color]

[color="#0000ff"]Set[/color] dbConn = [b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ]) 
dbconn.Open [GRÅ]"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"sökvägtilldatabasen.mdb"[/GRÅ])&[GRÅ]";pwd=Kodpådatabasen"[/GRÅ]

[color="#006400"]' hämta data från databasen (namn,telefon, ovrigt) [/color]

skrivut = [GRÅ]"SELECT namn, telefon, ovrigt FROM tabellidatabasen"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] recset  = Connect.[color="#0000ff"]Execute[/color](skrivut) [color="#006400"]'recset =  posterna i databasen[/color]

[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

vidare kan du skriva så här kanske

 

[MÄRK]<%[/MÄRK] [color="#0000ff"]Do[/color] Until recset.Eof [MÄRK]%>[/MÄRK] [color="#006400"]' kör till det inte finns fler poster i databasen[/color]
<table> <tr>
<td>namn</td><td>telefon</td><td>ovrigt</td></tr>
<tr>
<td>[MÄRK]<%[/MÄRK] = (recset(0))[MÄRK]%>[/MÄRK]</td><td>[MÄRK]<%[/MÄRK] = (recset(1))[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
<td>[MÄRK]<%[/MÄRK] = (recset(2))[MÄRK]%>[/MÄRK]</td>
</tr>

recset.MoveNext   
[color="#0000ff"]Loop[/color]

recset.Close
[color="#0000ff"]Set[/color] recset= [color="#0000ff"]Nothing[/color]

dbConn.Close 
[color="#0000ff"]Set[/color] dbConn = [color="#0000ff"]Nothing[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK] 

</table>

 

Link to comment
Share on other sites

Vad jag vill kunna göra är att visa, uppdatera och lägga till lagmedlemmarna beroende på vilket lag som har angivits.
Att skapa vilkor för urvalet är (normalt sett) enkelt och görs direkt i SQl-satsen. tex

[color="#0000ff"]Select[/color] lag, förnamn, efternamn FROM tabellen [color="#ff0000"]WHERE lag=SA[/color]

Lite kunskap har jag om SQL och ASP
Då tror jag att du lätt löser detta genom att läsa in dig lite till och prova dig fram. Kör du fast eller få problem så är det bara att fråga!

 

Vad har du för e-mail adress?
Har (tyvärr?) inte tid/lust/ork/möjlighet med "privat-support" via mail. Om du fortsätter att fråga här på eforum så kommer du säkert få hjälp från mig och annat duktigt folk!

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Man kan skriva ungefär så här:

Se mitt exempel: //eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=730357#730405

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...