Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Winampen funkar inte...!?


pudas666

Recommended Posts

När jag försöker starta upp den så kommer felrapport om att winamp stött på ett problem och måste avslutas, och när man kollar den tekniska informationen i felrapporten så benämns filen :

C:\DOCUME~1\David\LOKALA~1\Temp\b935_appcompat.txt

Har letat efter filen men den finns ju inte..?

Vad är knas? Jag har prova installera om winampen men det hjälper inte.

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
masterpudas skrev:

När jag försöker starta upp den så kommer felrapport om att winamp stött på ett problem och måste avslutas, och när man kollar den tekniska informationen i felrapporten så benämns filen :

C:\DOCUME~1\David\LOKALA~1\Temp\b935_appcompat.txt

Har letat efter filen men den finns ju inte..?

Vad är knas? Jag har prova installera om winampen men det hjälper inte.

 

Den textfilen du söker skickas till MS för att förbättra Windows, men dessvärre är filen inget vi "dödliga" förstår. Du får nog vara programmerare för att förstå vad som står där. :-)

 

Är det en gammal version av Winamp?

Kanske en nyare version kan hjälpa?

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda."

 

- Albert Einstein

 

-->Passerade 10.000 inlägg den 1 maj 2005 kl: 16.48<--

 

Link to comment
Share on other sites

Nu går det inte heller att spela film i windows media player, det blir ett felmeddelande på samma sätt som med winampen och filen 1fe5_appcompat.txt ...?!?!?

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har rensat bort en massa trojanska hästen-virus med www.free-av.com ...Iofs hade jag samma problem med winampen innan... :(

 

Link to comment
Share on other sites

Nu är väl inte Free-av det bästa programmet för att rensa bort trojaner, så det kan väl fortfarande ligga kvar en del. Om inte så kan väl någon trojan ha förstört Winamp för dig, har du avinstallerat Winamp ordentligt och sedan installerat det på nytt?

 

Link to comment
Share on other sites

Jo jag har testat det 3 ggr nu, avinstallerat och installerat om på nytt, men det blir samma fel..

Vilket (gratis) antivirusprogram är att föredra då? Jag tycker iaf free-av har funkat bäst hittills..

Jag gjorde en log-fil som alla här på forumet tjatar om :)

Men jag fattar inget av loggen ...

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:45:22, on 2005-07-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Philips ToUcam Camera\VProperty.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\David\Mina dokument\Mina mottagna filer\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://dpeyfjlalbkhfkjvdcmslqxx.com/_uHzuHwxTA7f8FS1Jp93fnIldbIZfbZ9arbfOQ/aB95urLJROD9kgGbI3EofdM3l.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://search.qsrch.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {2255A9A4-EB3F-868C-59B0-F2E22291F53F} - blank (file missing)

O2 - BHO: URLLink Class - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - C:\Program\NewDotNet\newdotnet6_38.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - blank (file missing)

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - blank (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AQ3HelperStartUp] C:\Program\AQUATI~1\AQ3HEL~1.EXE /partner AQ3

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\Program\NEWDOT~1\NEWDOT~1.DLL,NewDotNetStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program\LogMeIn\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ToUcamVProperty] C:\Program\Philips ToUcam Camera\VProperty.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKLM\..\Run: [shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DRVSAFECOPYFAST] C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Extra deaf drv safe\messbody.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE" /min

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WinProfile] sndcfg16.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

O4 - HKCU\..\Run: [steam] "c:\program\valve\steam\steam.exe" -silent

O4 - HKCU\..\Run: [sTYLEXP] C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [shellapi32] svcnet.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [linkspam] C:\DOCUME~1\David\APPLIC~1\OPTION~1\bind trans bore.exe

O4 - Startup: Ubisoft register.lnk = C:\Program\UBISOFT\Register\schedule.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2\bin\npjpi142.dll

O9 - Extra button: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: MultiPoker - {641F4F4E-6C91-4159-869E-9F5CE6F0F64E} - C:\Program\MultiPoker\MultiPoker.exe (file missing)

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O16 - DPF: {665585FD-2068-4C5E-A6D3-53AC3270ECD4} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/en/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O20 - Winlogon Notify: LMIinit - C:\WINDOWS\SYSTEM32\LMIinit.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

 

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Det räcker med att lägga in HijackThis-loggen en gång

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=728753#730154

Kommer att titta på loggen där så fort jag hinner.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...