Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Infoga bild som epostas


NerdTompa

Recommended Posts

Om jag istället för en <input type="file"...> väljer att ha <select....> eftersp, jag trots allt har ett begränsat antal bilder, ca 20 stycken?! Förenklar det något?

 

 

MVH

 

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 57
 • Created
 • Last Reply
Förenklar det något?
Kanske för dig, ur användarsynpunkt men grundprincipen är densamma. Du "måste" få upp bilden på servern som skickar mailet.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

När man tänker efter så verkar det ju dessutom lite onödigt med en webbbaserad lösning om du är den enda avsändaren och du bara skickar till en annan person. Varför inte använda din vanliga mail-klient?

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

För att mätvärdena som ska skrivas in i formuläret ska kunna administreras på ett speciellt sätt. Vi hade kunnat göra ett program i VB eller liknande men då hade det blivit betydligt dyrare och mer invecklat än om jag gör ett enkelt html-formulär som skickas internt i huset.

 

Mvh

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, om det är möjligt kan du väl lägga upp den kod du har idag så kan vi se om det går att utvidga med bild-funktionaliteten.

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

OK, jag griper efter halmstrån, så...

 

<HTML>
<HEAD>
<webbot bot="Validation" b-value-required="TRUE" i-minimum-length="1">
<meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1252">
<meta http-equiv="Content-Language" content="sv">
<TITLE>Mätning</TITLE>
</HEAD>
<BODY OnLoad="document.Avsyningsrapport.Datum.focus();">
<table border="0" width="48%" id="table3" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
<tr>
	<td width="204">
	<img border="0" src="images/Logga.gif" width="204" height="53"></td>
	<td width="164">
	<p align="center">&nbsp;</td>
	<td>
	<b><font face="Arial" size="5">Ankomstavsyning</font></b></td>
</tr>
</table>
<HR>
<P>
&nbsp;</P>
<FORM METHOD="POST" action="_vti_bin/shtml.dll/index.htm" name="Avsyningsrapport" onSubmit="" webbot-action="--WEBBOT-SELF--">
<!--WEBBOT BOT=SaveResults S-Email-Format="HTML/BR" S-Email-Address="min.epost@foretaget.com" B-Email-Label-Fields="TRUE" S-Date-Format="%Y-%m-%d" S-Time-Format="%H:%M:%S" S-Builtin-Fields="Date Time" U-Confirmation-Url="skickat.htm" startspan B-Email-Subject-From-Field="TRUE" S-Email-Subject="Rapport" S-Form-Fields="Datum Signatur Ritningsnummer Ordernummer Avser - A1 A2 A3 A4 A5 - B1 B2 B3 B4 B5 - C1 C2 C3 C4 C5 - D1 D2 D3 D4 D5 - E1 E2 E3 E4 E5 - F1 F2 F3 F4 F5 - G1 G2 G3 G4 G5 - H1 H2 H3 H4 H5 - Noteringar "
--><input TYPE="hidden" NAME="VTI-GROUP" VALUE="0"><!--webbot bot="SaveResults" endspan i-checksum="43374" -->
<table border="0" width="100%" id="table1" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse">
<tr>
	<td width="104" height="50">&nbsp;</td>
	<td width="308" height="50"><b><font face="Arial">Datum: 
</font></b> 
<INPUT NAME="Datum" SIZE=15 MAXLENGTH=10 tabindex="1">
</td>
	<td width="354" height="50"><b><font face="Arial">Signatur: </font></b> </font></b><font size="3" face="Verdana">
<webbot bot="Validation" b-value-required="TRUE" i-minimum-length="1">
<select name="Signatur" size="2" multiple="" style="font-family: Arial" tabindex="2">
<option>| Anders Eriksson |</option>
<option>| Nerd Tompa |</option>
<option>| Annan |</option>
<option>| Nicke Nyfiken |</option>
<option>| Bosse Batong |</option>
<option>| Kajsa Kavat |</option></select></webbot></font><webbot bot="Validation" b-value-required="TRUE" i-minimum-length="1"></td>
	<td rowspan="7">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
	<td width="104" height="50">&nbsp;</td>
	<td width="308" height="50"><b><font face="Arial">Ritningsnr: </font>
	</b>
<INPUT NAME="Ritningsnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=30 tabindex="3">
</td>
	<td width="354" height="50"><font face="Arial"><b>Ordernr:</b></font>
<INPUT NAME="Ordernummer" SIZE=30 MAXLENGTH=30 tabindex="4">
</td>
</tr>
<tr>
	<td width="104" height="50">&nbsp;</td>
	<td width="662" height="50" colspan="2"><b><font face="Arial">Infoga 
	ritning: <font size="2">(Här ska man bläddra efter bildfil som sen 
	infogas till höger om formuläret.)</font></font></b></td>
</tr>
<tr>
	<td width="104" height="50">&nbsp;</td>
	<td width="662" colspan="2" height="50"><b><font face="Arial">Avser: </font></b><INPUT NAME="Avser" SIZE=85 MAXLENGTH=80 tabindex="5">
</td>
</tr>
<tr>
	<td width="104" height="160">&nbsp;</td>
	<td width="662" colspan="2" height="160"><div align="left">
<TABLE width="343" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse" id="table2"><tbody><TR>
<TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">&nbsp;</TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">A</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">B</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">C</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">D</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">E</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">F</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">G</font></b></TD>
<TD width="55" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0">
<b><font face="Arial">H</font></b></TD></TR>
<TR><TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><b>1</b></font></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="A1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="6" /></TD>
<TD width="64"><INPUT NAME="B1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="7" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="C1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="8" /></TD><TD width="64">
<INPUT NAME="D1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="9" /></TD><TD width="64">
<INPUT NAME="E1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="F1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="G1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="H1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD></TR>
<TR><TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><b>2</b></font></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="A2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="11" /></TD>
<TD width="64"><INPUT NAME="B2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="12" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="C2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="13" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="D2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="14" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="E2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="15" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="F2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="G2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="H2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD></TR>
<TR><TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><b>3</b></font></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="A3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="16" /></TD>
<TD width="64"><INPUT NAME="B3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="17" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="C3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="18" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="D3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="19" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="E3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="20" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="F3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="G3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="H3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD></TR>
<TR><TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><b>4</b></font></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="A4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="21" /></TD>
<TD width="64"><INPUT NAME="B4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="22" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="C4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="23" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="D4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="24" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="E4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="25" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="F4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="G4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="H4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD></TR>
<TR><TD width="9" align="center" bgcolor="#C0C0C0" style="border-style: solid; border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px" bordercolor="#C0C0C0"><font face="Arial"><b>5</b></font></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="A5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="26" /></TD>
<TD width="64"><INPUT NAME="B5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="27" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="C5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="28" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="D5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="29" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="E5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="30" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="F5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="G5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
<TD width="64">
<INPUT NAME="H5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD></TR></tbody></TABLE></div>
</td>
</tr>
<tr>
	<td width="104" height="150">&nbsp;</td>
	<td width="662" colspan="2" height="150"><b><font face="Arial">Noteringar:</font></b><font face="Arial"><TEXTAREA NAME="Noteringar" ROWS="5" COLS="72" style="float: left" tabindex="31"></TEXTAREA></font></b></td>
</tr>
<tr>
	<td width="104">&nbsp;</td>
	<td width="662" colspan="2">

<INPUT TYPE=submit VALUE="Skicka" INPUT ACCESSKEY=S tabindex="32">
<INPUT TYPE=reset VALUE="Rensa" tabindex="33">
</td>
</tr>
</table>
</FORM>
<HR /><H5><font face="Arial" size="1">Copyright © 2005 Företaget. Med ensamrätt. </font></H5>
</BODY>
</HTML>

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, här är ett sätt att lösa det på (om jag förstått dig rätt.)

 

formMailer.asp I denna fil har jag nu gjort så att de ändringarna du behöver göra är i formulärdelarna, se kommentarerna i koden.

[log]

<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="1252"%>
<% IF Request("action")<>"sendMail" THEN %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Mätning</title>
<style type="text/css">
<!--
body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 10px;
 color: #000000;
 background-color: #FFFFFF;
 }

.style4 {
 font-size: 14px;
 font-weight:bold;
 }
-->
</style>
</head>
<BODY bgcolor="#FFFFFF">
<img src="images/Logga.gif" width="204" height="53" border="0" align="absmiddle" style="margin-right:10px;"><span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:22px;font-weight:bold;">Ankomstavsyning</span>
<HR>
<% IF Request("imgSrc")="" AND Request("mail")<>"sent" THEN %>
 <form action="formMailerUpload.asp" enctype="multipart/form-data" method="post" name="f" id="f">
   <span class="style4">Infoga ritning:</span> <input type="file" name="test" size="50" /><br><br>
   <input type="radio" name="filename" value="original" checked /> Använd orginalnamn<br>
   <input type="radio" name="filename" value="userSpecified" />Ange ett nytt namn:
   <input type="text" name="userSpecifiedName" value="" /><br><br>
   <!-- OM DU VILL ANGE EN SPECIFIK (UNDER-)MAPP SOM BILDEN SKALL HAMNA I GÖR DU DET I VALUE NEDAN -->
   <input type="hidden" name="userSpecifiedFolder" value="images">
   <input type="submit" value="Fortsätt &raquo;"/>
 </form>
<%
ELSE
 IF Request("mail")="sent" THEN
   Response.Write("<br><br><SPAN class=""style4"">Meddelandet har skickats!</span>")
 ELSE
%>
 <form action="?action=sendMail" method="post">
 <!-- [sTART] - ÄNDRA DESSA VÄRDEN ATT PASSA DIG -->
   <input type="hidden" name="domainURL" value="http://www.mindoman_eller-server.nu">
   <input type="hidden" name="mailSender" value="sandare@mindoman.nu">
   <input type="hidden" name="mailRecipient" value="mottagare@annandoman.nu">
   <input type="hidden" name="mailSubject" value="Ditt ärende">
   <input type="hidden" name="myMailserver" value="mail.mindoman.nu">
   <input type="hidden" name="myUsername" value="anvandarnamn">
   <input type="hidden" name="myPassword" value="losenord">
 <!-- [sLUT] - ÄNDRA DESSA VÄRDEN ATT PASSA DIG -->  

   <input type="hidden" name="imgSrc" value="<%=Request("imgSrc")%>">
   <input type="hidden" name="imgHeight" value="<%=Request("imgHeight")%>">
   <input type="hidden" name="imgWidth" value="<%=Request("imgWidth")%>">
   <input type="hidden" name="userSpecifiedFolder" value="<%=Request("userSpecifiedFolder")%>">
  <table border="0" width="100%" id="table1" cellpadding="0">
   <tr>
    <td width="104" height="50">&nbsp;</td>
    <td width="662" height="50" class="style4">Datum:
    <INPUT NAME="Datum" SIZE=15 MAXLENGTH=10 tabindex="1"></td>
    <td width="662" height="50" valign="middle" class="style4">Signatur:
    <select name="Signatur" size="2" multiple="MULTIPLE" style="font-family: Arial" tabindex="2">
    <option value=" Anders Eriksson">| Anders Eriksson |</option>
    <option value="Nerd Tompa ">| Nerd Tompa   |</option>
    <option value="Annan">| Annan      |</option>
    <option value="Nicke Nyfiken">| Nicke Nyfiken  |</option>
    <option value="Bosse Batong">| Bosse Batong  |</option>
    <option value="Kajsa Kavat">| Kajsa Kavat   |</option>
    </select>
    </td>
    <td rowspan="6">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="104" height="50">&nbsp;</td>
    <td width="662" height="50" class="style4">Ritningsnr:
    <INPUT NAME="Ritningsnummer" SIZE=30 MAXLENGTH=30 tabindex="3">
    </td>
    <td width="662" height="50" class="style4">Ordernr:
    <INPUT NAME="Ordernummer" SIZE=30 MAXLENGTH=30 tabindex="4">
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="104" height="50">&nbsp;</td>
    <td width="662" height="50" colspan="2" class="style4">Avser:
    <INPUT NAME="Avser" SIZE=85 MAXLENGTH=80 tabindex="5">
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="104" height="160">&nbsp;</td>
    <td width="662" colspan="2" height="160"><TABLE align="left" cellpadding="0" id="table2">
     <tbody>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">&nbsp;</TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">A</span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">B</span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">C</span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">D </span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">E </span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">F </span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">G </span></TD>
       <TD align="center" bgcolor="#C0C0C0" bordercolor="#C0C0C0"><span class="style4">H </span></TD>
      </TR>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">1</TD>
       <TD><INPUT NAME="A1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="6" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="B1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="7" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="C1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="8" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="D1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="9" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="E1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="F1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="G1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="H1" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
      </TR>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">2</TD>
       <TD><INPUT NAME="A2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="11" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="B2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="12" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="C2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="13" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="D2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="14" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="E2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="15" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="F2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="G2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="H2" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
      </TR>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">3</TD>
       <TD><INPUT NAME="A3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="16" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="B3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="17" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="C3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="18" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="D3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="19" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="E3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="20" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="F3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="G3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="H3" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
      </TR>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">4</TD>
       <TD><INPUT NAME="A4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="21" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="B4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="22" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="C4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="23" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="D4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="24" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="E4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="25" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="F4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="G4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="H4" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
      </TR>
      <TR>
       <TD width="25" align="center" bordercolor="#C0C0C0" bgcolor="#C0C0C0" class="style4">5</TD>
       <TD><INPUT NAME="A5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="26" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="B5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="27" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="C5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="28" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="D5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="29" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="E5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="30" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="F5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="G5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
       <TD><INPUT NAME="H5" SIZE="8" MAXLENGTH="15" tabindex="10" /></TD>
      </TR>
     </tbody>
    </TABLE>
    <img src="<% Response.Write(Request("userSpecifiedFolder")&Request("imgSrc"))%>" height="<%=Request("imgHeight")%>" width="<%=Request("imgWidth")%>" align="right">
    </td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="104" height="150">&nbsp;</td>
    <td width="662" height="150" colspan="2" class="style4">
     Noteringar:
    <TEXTAREA NAME="Noteringar" ROWS="5" COLS="72" style="float: left" tabindex="31"></TEXTAREA></b></td>
   </tr>
   <tr>
    <td width="104">&nbsp;</td>
    <td width="662" colspan="2"><INPUT TYPE=submit VALUE="Skicka" INPUT ACCESSKEY=S tabindex="32">
    <INPUT TYPE=reset VALUE="Rensa" tabindex="33">
    </td>
   </tr>
  </table>
 </FORM>
<%
 END IF
END IF
%>
</body>
</html>
<%
ELSE
 ' TA EMOT VÄRDEN FRÅN FORMULÄRET
 myMailserver=Request("myMailserver")
 myUsername=Request("myUsername")
 myPassword=Request("myPassword")
 mailSender=Request("mailSender")
 mailRecipient=Request("mailRecipient")
 mailSubject=Request("mailSubject")
 imgSrc="<img src="""&Request("domainURL")&"/"&Request("userSpecifiedFolder")&Request("imgSrc")&""" height="""&Request("imgHeight")&""" width="""&Request("imgWidth")&""">"
 Datum=Request("Datum")
 Signatur=Request("Signatur")
 Ritningsnummer=Request("Ritningsnummer")
 Ordernummer=Request("Ordernummer")
 Avser=Request("Avser")
 Noteringar=Replace(Request("Noteringar"), vbCrLf, "<br>")
 Noteringar=Replace(Noteringar, " ", "&nbsp;")

 ' SKAPAR HTML-INNEHÅLLET I MAILET  
 myHTMLbody=""&vbCrLf&_
 "<html>"&vbCrLf&_
 "<head>"&vbCrLf&_
 "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=iso-8859-1"">"&vbCrLf&_
 "<title>Ankomstavsyning</title>"&vbCrLf&_
 "<style type=""text/css"">"&vbCrLf&_
 "<!--"&vbCrLf&_
 "body {"&vbCrLf&_
 "  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"&vbCrLf&_
 "  font-size: 10px;"&vbCrLf&_
 "  color: #000000;"&vbCrLf&_
 "  background-color: #FFFFFF;"&vbCrLf&_
 "  }"&vbCrLf&_
 ".style4 {"&vbCrLf&_
 "  font-size: 14px;"&vbCrLf&_
 "  font-weight:bold;"&vbCrLf&_
 "  }"&vbCrLf&_
 "-->"&vbCrLf&_
 "</style>"&vbCrLf&_
 "</head>"&vbCrLf&_
 "<body>"&vbCrLf&_
 "<table width=""98%"" border=""0"" align=""center"" cellpadding=""0"">"&vbCrLf&_
 "  <tr>"&vbCrLf&_
 "   <td width=""662"" colspan=""2"" style=""padding-bottom:5px;border-bottom:1px solid #000000;"">"&vbCrLf&_
 "   <img src="""&Request("domainURL")&"/"&Request("userSpecifiedFolder")&"Logga.gif"" width=""204"" height=""53"" border=""0"" align=""absmiddle"" style=""margin-right:10px;""><span style=""font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:22px;font-weight:bold;"">Ankomstavsyning</span>"&vbCrLf&_
 "   </td>"&vbCrLf&_
 " </tr>"&vbCrLf&_
 "  <tr>"&vbCrLf&_
 "    <td width=""50%"" height=""50"" class=""style4"">Datum: "&Datum&"</td>"&vbCrLf&_
 "   <td width=""50%"" height=""50"" valign=""middle"" class=""style4"">Signatur: "&Signatur&"</td>"&vbCrLf&_
 "   </tr>"&vbCrLf&_
 "  <tr>"&vbCrLf&_
 "   <td width=""50%"" height=""50"" class=""style4"">Ritningsnr: "&Ritningsnummer&"</td>"&vbCrLf&_
 "   <td width=""50%"" height=""50"" class=""style4"">Ordernr: "&Ordernummer&"</td>"&vbCrLf&_
 "  </tr>"&vbCrLf&_
 "  <tr>"&vbCrLf&_
 "   <td height=""50"" colspan=""2"" class=""style4"">Avser: "&Avser&"</td>"&vbCrLf&_
 "  </tr>"&vbCrLf&_
 "  <tr valign=""top"">"&vbCrLf&_
 "   <td colspan=""2"">"&vbCrLf&_
 "   "&imgSrc&""&vbCrLf&_
 "   <TABLE align=""left"" cellpadding=""0"">"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"">"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" height=""25"">&nbsp;</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">A</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">B</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">C</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">D</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">E</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">F</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">G</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">H</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"" >"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" height=""25"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">1</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("A1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("B1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("C1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("D1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("E1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("F1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("G1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("H1")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"">"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" height=""25"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">2</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("A2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("B2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("C2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("D2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("E2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("F2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("G2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("H2")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"">"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" height=""25"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">3</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("A3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("B3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("C3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("D3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("E3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("F3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("G3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("H3")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"">"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" height=""25"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">4</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("A4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("B4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("C4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("D4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("E4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("F4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("G4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("H4")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "     <TR align=""center"" valign=""middle"" height=""25"">"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"" height=""25"" bordercolor=""#C0C0C0"" bgcolor=""#C0C0C0"" class=""style4"">5</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("A5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("B5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("C5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("D5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("E5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("F5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("G5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "      <TD width=""50"">"&Request("H5")&"</TD>"&vbCrLf&_
 "     </TR>"&vbCrLf&_
 "   </TABLE>"&vbCrLf&_
 "   </td>"&vbCrLf&_
 "  </tr>"&vbCrLf&_
 "  <tr>"&vbCrLf&_
 "    <td colspan=""2"" valign=""top"">"&vbCrLf&_
 "   <span class=""style4"">Noteringar: </span><br>"&Noteringar&""&vbCrLf&_
 "   <br>"&vbCrLf&_
 "   <br>"&vbCrLf&_
 "   </td>"&vbCrLf&_
 "  </tr>"&vbCrLf&_
 "</table>"&vbCrLf&_
 "</body>"&vbCrLf&_
 "</html>"

 ' SÄTTER INSTÄLLNINGAR FÖR MAILET OCH SKICKAR DET
 cdoAnonymous = 0
 cdoBasic = 1
 cdoSendUsingPickup = 1
 cdoSendUsingPort = 2
 SET mailer = server.CreateObject("CDO.message")
 SET conf = server.CreateObject("CDO.configuration")
 mailer.TextBody = mailBody
 mailer.HTMLBody = myHTMLbody
 mailer.From = mailSender
 mailer.Sender = mailSender
 mailer.Subject = mailSubject
 mailer.To = mailRecipient
 conf.Fields.item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = cdoSendUsingPort
 conf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = myMailserver
 conf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25
 conf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = cdoBasic
 conf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = myUsername
 conf.Fields.Item("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = myPassword
 mailer.Configuration = conf
 mailer.Configuration.fields.update
 mailer.Send
 SET mailer=nothing
 SET conf=nothing

 Response.Redirect("?mail=sent")
END IF
%>

[/log]

 

formMailerUpload.asp I denna kod behöver inga anpassningar göras.[log]

<%
Server.ScriptTimeout = 5400

Const ForWriting = 2
Const TristateTrue = -1
CrLf = Chr(13) & Chr(10)

Function GetFieldName(infoStr)
sPos = InStr(infoStr, "name=")
EndPos = InStr(sPos + 6, infoStr, Chr(34) & ";")
If EndPos = 0 Then
	EndPos = inStr(sPos + 6, infoStr, Chr(34))
End If
GetFieldName = Mid(infoStr, sPos + 6, endPos - _
	(sPos + 6))
End Function

Function GetFileName(infoStr)
sPos = InStr(infoStr, "filename=")
EndPos = InStr(infoStr, Chr(34) & CrLf)
GetFileName = Mid(infoStr, sPos + 10, EndPos - _
	(sPos + 10))
End Function

Function GetFileType(infoStr)
sPos = InStr(infoStr, "Content-Type: ")
GetFileType = Mid(infoStr, sPos + 14)
End Function

PostData = ""
Dim biData
biData = Request.BinaryRead(Request.TotalBytes)
For nIndex = 1 to LenB(biData)
PostData = PostData & Chr(AscB(MidB(biData,nIndex,1)))
Next

ContentType = Request.ServerVariables( _
"HTTP_CONTENT_TYPE")
ctArray = Split(ContentType, ";")

If Trim(ctArray(0)) = "multipart/form-data" Then
ErrMsg = ""
bArray = Split(Trim(ctArray(1)), "=")
Boundary = Trim(bArray(1))
FormData = Split(PostData, Boundary)
Dim myRequest, myRequestFiles(9, 3) 
Set myRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
FileCount = 0
For x = 0 to UBound(FormData)
	InfoEnd = InStr(FormData(x), CrLf & CrLf)
	If InfoEnd > 0 Then
		varInfo = Mid(FormData(x), 3, InfoEnd - 3)
		varValue = Mid(FormData(x), InfoEnd + 4, _
			Len(FormData(x)) - InfoEnd - 7)
		If (InStr(varInfo, "filename=") > 0) Then
			myRequestFiles(FileCount, 0) = GetFieldName( _
				varInfo)
			myRequestFiles(FileCount, 1) = varValue
			myRequestFiles(FileCount, 2) = GetFileName( _
				varInfo)
			myRequestFiles(FileCount, 3) = GetFileType( _
				varInfo)
			FileCount = FileCount + 1
		Else
			myRequest.add GetFieldName(varInfo), varValue
		End If
	End If
Next
Else
ErrMsg = "Wrong encoding type!"
End If 

IF myRequest("userSpecifiedFolder")<>"" THEN
userSpecifiedFolder=myRequest("userSpecifiedFolder")&"/"
ELSE
userSpecifiedFolder=""
END IF

Set lf = server.createObject("Scripting.FileSystemObject")
If myRequest("filename") = "original" Then
BrowserType = UCase(Request.ServerVariables( _
	"HTTP_USER_AGENT"))
If (InStr(BrowserType, "WIN") > 0) Then
	sPos = InStrRev(myRequestFiles(0, 2), "\")
	fName = Mid(myRequestFiles(0, 2), sPos + 1)
End If
If (InStr(BrowserType, "MAC") > 0) Then
	fName = myRequestFiles(0, 2)
End If
FilePath = "./" &userSpecifiedFolder& fName
imgSrc=fName
Else
FilePath = "./" &userSpecifiedFolder& myRequest("userSpecifiedName")
imgSrc=myRequest("userSpecifiedName")
End If
SavePath = Server.MapPath(FilePath)
Set SaveFile = lf.CreateTextFile(SavePath, True)
SaveFile.Write(myRequestFiles(0, 1))
SaveFile.Close


Set myImg = LoadPicture(Server.MapPath(FilePath))
imgHeight = Round(myImg.height / 26.4583)
imgWidth = Round(myImg.width / 26.4583)
Set myImg = Nothing

Response.Redirect("formMailer.asp?imgSrc="&imgSrc&"&imgHeight="&imgHeight&"&imgWidth="&imgWidth&"&userSpecifiedFolder="&userSpecifiedFolder)
%>

[/log]

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

OK, jag testar. Stort tack. Funkar et får du syrrans telnr.... :-)
Hmmm... Vet inte riktigt vad jag skall hoppas på ;)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Jag avvaktar med att ge bort syrrans nummer.... Antagligen har jag gjort nåt fel för det funkar inte. Följde dina instruktioner och ändrade dessa

 

<!-- [sTART] - ÄNDRA DESSA VÄRDEN ATT PASSA DIG -->
<input type="hidden" name="domainURL" value="http://www.mindoman_eller-server.nu">
<input type="hidden" name="mailSender" value="sandare@mindoman.nu">
<input type="hidden" name="mailRecipient" value="mottagare@annandoman.nu">
<input type="hidden" name="mailSubject" value="Ditt ärende">
<input type="hidden" name="myMailserver" value="mail.mindoman.nu">
<input type="hidden" name="myUsername" value="anvandarnamn">
<input type="hidden" name="myPassword" value="losenord">
<!-- [sLUT] - ÄNDRA DESSA VÄRDEN ATT PASSA DIG -->

 

Men sen funkar det inte iaf. I nuläget ligger min index.htm i en undermapp på företsagets domän, ska jag skriva in hela vägen där? Alltså http://www.mindoman_eller-server.nu/testsida/formMailer.asp ?

 

Eftersom jag är ingenjör och inte kan detta och har taskig fantasi gör jag exakt som jag blir tillsagd. Förtydliga gärna steg för steg som om jag vore 4 år...

 

Syrran heter Caroline och är snygg...;)

 

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

Vad får du för felmeddelande? Och när uppstår det?

 

domainURL är bara "grund-sökvägen" till din server det skall alltså vara typ: http://www.mindoman.nu/testsida

 

myMailserver är adressen till "din" smtp-server (typ smtprelay1.telia.com)

 

myUsername och myPassword är inloggningsuppgifterna på mailservern (ovan).

 

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

[inlägget ändrat 2005-06-29 15:50:35 av Cluster]

Link to comment
Share on other sites

Felmeddelandet får jag när jag laddat upp sidan och skall titta på den:

 

"Sidan kan inte visas

Ett problem uppstod med sidan du försöker nå och den kan inte visas.

...

HTTP 500 - Internt serverfel

Internet Explorer"

 

Jag hade rätt uppgifter annars på domainURL , myMailservern. Hhmmm....

Vad kan jag ha gjort då.....?

 

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

Felmeddelandet får jag när jag laddat upp sidan och skall titta på den:

 

"Sidan kan inte visas

Ett problem uppstod med sidan du försöker nå och den kan inte visas.

...

HTTP 500 - Internt serverfel

Internet Explorer"

Lite längre ner står mer detaljerat vad felet beror på. om det inte gör det måste du ställa in IE att inte visa egn felmeddelanden.

(Verktyg>Internet-alternativ>Långt ned på fliken Avancerat)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Det står:

"Microsoft VBScript compilation error '800a0409'

 

Unterminated string constant

 

/Tomastest/formMailer.asp, line 244

 

" <img src="""&Request("domainURL")&"/"&Request("userSpecifiedFolder")&"Logga.gif"" width=""204"" height=""53"" border=""0"" align=""absmiddle"" style=""margin-right:10px;"">

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^

"

 

Det var några radbrytningsfel också men de är fixade.

 

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

Antagligen har koden förvanskats något vid allt klipp-å-klistande här på eforum.

Ladda istället ner filerna härifrån: http://eforum.kicks-ass.net/formMailer.zip'>http://eforum.kicks-ass.net/formMailer.zip

(glöm inte ändra i formMailer.asp)

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

Nu gick det bättre. Lite iaf... Nu ser man "första sidan" (formMailer.asp) men när man trycker Fortsätt kommer felmeddelande

"Microsoft VBScript runtime error '800a0046'

 

Permission denied

 

/Tomastest/formMailerUpload.asp, line 97" upp.

Rad 97 ser ut såhär:

Set SaveFile = lf.CreateTextFile(SavePath, True)

 

Nån idé?

 

/NT

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
Nån idé om hur jag löser det?

Högerklicka på mappen som du vill sätta skrivrättigheter på och välj Properties, klicka sedan på Security

 

Leta i listan efter "IUSR_XXXXXXX", där XXXXXX är namnet på din burk och markera den (Om den inte finns där, klicka på Add, leta upp "IUSR_XXXXXXX", markera och klicka på Add och sedan OK)

- I kryssrutorna nedan, kryssa i Read och Write under Allow

 

[inlägget ändrat 2005-06-29 17:28:27 av Anjuna Moon]

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte var den mappen finns, vad den heter eller nånting.....

 

När det gäller såna här saker är jag mentalt 4 år och måste ha steg för steg instruktioner. Dessutom har jag nu jobbat i 11 timmar och är rätt slut i skallen, så....

 

Mvh

 

/TrötterButterSurer....

 

Link to comment
Share on other sites

Mappen är /Tomastest/images (om du inte valt en annan mapp än images i formuläret) och ligger på samma plats som du sparade ner formMailer.asp

 

/Cluster

------------------------------------------------------

"Den som försummar att dricka ur erfarenhetens källa

kommer troligen att dö av törst i okunnighetens öken."

------> http://eforum.kicks-ass.net <------

 

Link to comment
Share on other sites

När jag, genom utforskaren, går in och hö klickar på den mappen på webbservern får jag bara fram en flik som heter Allmänt. Däremot fanns den på c:\, men det var väl inte där jag skulle vara...?

Nu ger jag upp för idag och går hem. Förhoppningsvis fortsätter jag imorrron. Till er som hjälpt mig så här långt vill jag säga Stort Tack! Vet inte om det är för att jag är trött men jag är nästan lite förälskad. Åtminstone beundrar jag era gedigna kunskaper! Tack!

 

Mvh

 

/NT

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
får jag bara fram en flik som heter Allmänt.

Kör du XP? Isåfall har du nog förenklad fildelning påslaget. Gå in i Kontrollpanelen>Mappalternativ och klicka ur Använd förenklad fildelning

 

Därefter borde du få upp fler flikar

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
 • Create New...