Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Smitfraud virus


Matfa

Recommended Posts

Min dator har drabbats av viruset Trojan-Spy.HTML.Smitfraud.c. Jag skulle bli väldigt glad om någon kunde hjälpa mig att bli av med detta.

 

Här är min Hijack logg:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:13:02, on 2005-06-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\ImApp.exe

C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Admin\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Client - 7836882) - Unknown owner - C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

//eforum.idg.se/viewmsg.asp?EntriesId=721250

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda."

 

- Albert Einstein

 

-->Passerade 10.000 inlägg den 1 maj 2005 kl: 16.48<--

 

Link to comment
Share on other sites

Jag har läst igenom den tråden som du länkade till, men jag undrar om jag ska göra precis likadant. Har det inte betydelse hur Hijack loggen ser ut? Ska jag t ex köra FIX på samma rader efter att ha scannat med Hijack?

 

Mvh, matfa

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

Jag skulle titta på det här t ex:

 

Zipp. skrev:

Ladda ner KillBox

 

http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillBox.zip

 

Unzippa den på skrivbordet

 

Ladda ner och spara smitfraud.reg på skrivbordet

 

http://www.bleepingcomputer.com/files/reg/smitfraud.reg

 

...sen skulle jag flukta igenom loggen han postat också. Trojan som trojan, så det borde vara samma filer och annat som ska tas bort. Såvida du inte har lite annat skräp i systemet.

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda."

 

- Albert Einstein

 

-->Passerade 10.000 inlägg den 1 maj 2005 kl: 16.48<--

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner KillBox

 

http://www.bleepingcomputer.com/files/spyware/KillBox.zip

 

Unzippa den på skrivbordet

 

Ladda ner och spara smitfraud.reg på skrivbordet

 

http://www.bleepingcomputer.com/files/reg/smitfraud.reg

 

 

Avinstallera via Kontrollpanelen om det finns

 

 

[log]Security IGuard

Virtual Maid

Search Maid

 

Dubbelklicka på smitfraud.reg du har på skrivbordet och svara Ja

 

 

Skapa en ny mapp på C:\ och placera HijackThis.exe dit så C:\HjT\HijackThis.exe

 

Öppna KillBoxen och bocka i Delete on Reboot

 

Sen kopiera rader nedan alla på en gång

 

 

C:\wp.exe

C:\wp.bmp

C:\bsw.exe

C:\Windows\sites.ini

C:\Windows\popuper.exe

C:\Windows\System32\hhk.dll

C:\Windows\System32\wldr.dll

C:\Windows\System32\helper.exe

C:\Windows\System32\intmon.exe

C:\Windows\System32\shnlog.exe

C:\Windows\system32\perfcii.ini

C:\Windows\System32\intmonp.exe

C:\Windows\System32\msmsgs.exe

C:\Windows\system32\msole32.exe

C:\Windows\System32\ole32vbs.exe

 

 

Sen i KillBox klicka File > Paste from Clipboard

Då ska du se att filer är i KillBoxen.

Sen klicka på Delete (röd med vit X)

Svara ja på bägge frågor och om inte datorn startas om automatiskt så starta om den.

 

Gå sen direkt i FELSÄKERT läge.

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader om dom är kvar och klicka FIX checked

 

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe, msmsgs.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RegSvr32] C:\WINDOWS\System32\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

 

 

Sen ta bort dessa mappar om dom finns

 

C:\Program Files\Search Maid

C:\Program Files\Virtual Maid

C:\Windows\System32\Log Files

C:\Program Files\Security IGuard

 

Starta sen normalt och ny Hijack logg.

 

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp och tack för att du vill hjälpa mig.

 

Jag har följt dina instruktioner och bifogar en ny Hijack logg.

 

När jag startade om datorn upptäckte mitt virusprogram viruset "Virus.Win32Nsag.a" som inte gick att bekämpa. Det finns i filen "C:\Windows\System32\WININET.DLL".

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:25:25, on 2005-06-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\Program\fspex.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\ImApp.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Admin\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program\PSGuard\PSGuard.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Client - 7836882) - Unknown owner - C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE[/log]

 

 

Link to comment
Share on other sites

Din HijackThis.exe ligger här

 

C:\Documents and Settings\Admin\Skrivbord\HijackThis.exe

 

flytta den hit i en egen mapp

 

C:\HjT\HijackThis.exe

 

Avinstallera via Kontrollpanelen om det finns

 

PSGuard

 

Sen öppna KillBoxen och samma prosedur som tidigare med denna rad

 

C:\Program\PSGuard\PSGuard.exe

 

Gå sen direkt i FELSÄKERT läge bocka i och Fix:sa om det finns

 

O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program\PSGuard\PSGuard.exe

 

Sen ta bort mappen om det finns

 

C:\Program\PSGuard\ <

 

Starta normalt och ny logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Det fanns ingen PsGuard att avinstallera och ingen C:\Program\PSGuard\PSGuard.exe att köra i killboxen. Men jag hittade O4 - HKLM\..\Run: [PSGuard] C:\Program\PSGuard\PSGuard.exe när jag startat om i felsäkert läge och jag "fixade" den.

 

Virusprogrammet varnar upprepade gånger för viruset "Virus.Win32.Nsag.a" utan att kunna bekämpa det.

 

Här är Hijack loggen:

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:36:59, on 2005-06-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\ImApp.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = wmplayer.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_7_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O23 - Service: Telias säkerhetstjänster (BackWeb Client - 7836882) - Unknown owner - C:\Program\TELIAA~1\7836882\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\Telia Anti-Virus\7836882\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

> Virusprogrammet varnar upprepade gånger för viruset "Virus.Win32.Nsag.a" utan att kunna bekämpa det. <

 

Ligger den fortfarande här

 

C:\Windows\System32\WININET.DLL

 

Om det gör det så titta om du har WININET.DLL filen i denna mapp

 

C:\Windows\system32\\dllcache

 

[inlägget ändrat 2005-06-20 21:49:36 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

Den angripna filen är fortfarande C:\Windows\System32\WININET.DLL.

 

Det finns även en C:\Windows\system32\dllcache\wininet.dll och den verkar inte vara angripen.

 

Link to comment
Share on other sites

Ok..starta datorn i felsäkert läge.

Sen kopiera WININET.DLL härifrån

 

C:\Windows\system32\dllcache\wininet.dll

 

sen gå i C:\Windows\system32\ mappen och byt namn på den WININET.DLL till WININET.old

 

Sen klistra in WININET.DLL du kopiera.

Starta sen normalt och gör en online scan här

 

http://www.bitdefender.com/scan8/

 

skicka hit scanresultat.

 

Link to comment
Share on other sites

Du ska ha ett stort tack för hjälpen. Jag kör scannen imorgon, hoppas det går bra. Jag antar att jag ska välja "report only" när det gäller vilka åtgärder som ska vidtagas om programmet stöter på ett virus, eller?

 

Sen jag bytte namn på och kopierade dll-filen har virusprogrammet inte upptäckt något virus.

 

Tack än en gång!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...