Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Overflow error i SQL INSERT


clark

Recommended Posts

Jag får ett felmeddelande om "Overflow" när jag försöker skicka data från ett formulär till en Access-databas. Min SQL INSERT INTO-sträng innehåller ca 25 fältnamn, flera av dem är ganska långa. Finns det en gräns för hur lång en sådan sträng kan vara? Allt funkar bra om jag tar bort ca 10 st av fält/variabelnamnen. Jag har försökt att dela upp SQL-kommandot i två med en Object.Execute imellan, men detta funkar inte. Borde inte detta funka? Skall man i så fall tömma sin SQL-sträng efter att ha exekverat den?

Link to comment
Share on other sites

Har ingen koll på om det finns några begränsningar för strängen, men skulle inte tro det.

Posta din sqlsträng så kanske det går att luska ut var felet ligger.

Link to comment
Share on other sites

så här ser den ut. Som sagt, om jag kortar den till ca 15 variabler funkar den...

 

Set CommandObject = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

CommandObject.Open "FILEDSN=Kurs.dsn"

 

SQLStmt = "INSERT INTO Form1 (" & _

"CourseName,CourseWeek,CourseLanguage,ParticipantName,TotalJudgement," & _

"UseMark,UseComment,TeacherMark,TeacherComment,CourseDuration," & _

"CourseDurationComment,Expectations,Expectations_fulfilled," & _

"Expectations_fulfilled_Comments, PC/Windowsknowledge, PLCknowledge," & _

"Disposition_lectures/exercises,Disposition_comment," & _

"SpeedMark,SpeedMarkComment,Not_treated," & _

"Treated_too_much,Treated_too_little,Points_of_view)) VALUES ('" & _

CourseName & "', '" & CourseWeek & "', '" & CourseLanguage & "', '" & _

ParticipantName & "', '" & TotalJudgement & "', '" & UseMark & "', '" & _

UseComment & "', '" & TeacherMark & "', '" & TeacherComment & "', '" & _

CourseDuration & "', '" & CourseDurationComment & "', '" & Expectations & "', '" & _

Expectations_fulfilled & "', '" & Expectations_fulfilled_Comments & "', '" & _

PC/Windowsknowledge & "', '" & PLCknowledge & "', '" &_

Disposition_lectures/exercises & "', '" & Disposition_comment & "', '" & SpeedMark & "', '" & _

SpeedMarkComment & "', '" & Not_treated & "', '" & Treated_too_much & "','" & _

Treated_too_little & "', '" & Points_of_view & "')"

 

CommandObject.Execute(SQLStmt)

CommandObject.Close

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Tror du använder en äldre variant av MDAC. Den senaste bör klara minst 255 inparametrerar.

 

Annars bör du byta till att använda parameter objectet.

 

Set oParam = oCmd.CreateParameter("@id", adInteger, adParamInput, 0, 0)

oCmd.Parameters.Append oParam

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...