Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Bygga dokument efter frågeresultat


Micke_skane

Recommended Posts

Micke_skane

Hej,

 

Tänkte göra så att man kan välja ur Två Select-menyer för att visa ett resultat. En Select-meny har jag lärt mig tidigare här :thumbsup: men nu har jag försökt med två. Kan dock inte se resultat för sidan godkänner inte mitt sätt att skriva ut på sidan.

Jag vill lära mig Hur man formger sidan beroende på vad som valts i menyerna.

Jag kan ju inte skriva ut nått som Inte ingått i Sql-satsen...

 

Här är aktuell kod:

[log]

 

Kollar menyerna!

 

'#====Kolla månad och område #1====#

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

ConnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db2/tavlingen.mdb")

Conn.Open ConnString

Dim visa_manad, visa_omrade

visa_manad = Trim(Request("visa_manad"))

If visa_manad = "" Then

visa_manad = "Alla"

End If

visa_omrade = Trim(Request("visa_omrade"))

If visa_omrade = "" Then

visa_omrade = "Alla"

End If

 

If visa_omrade <> "Alla" And visa_manad <> "Alla" Then

Sql = "Select '"& visa_omrade &"' From tavling_statistik Where manad = '"& visa_manad &"'"

Else If visa_omrade = "Alla" And visa_manad = "Alla" Then

Sql = "Select manad, fornamn, efternamn, alder, kon, postnummer, stad, epost From tavling_statistik"

Else If visa_omrade <> "Alla" And visa_manad = "Alla" Then

Sql = "Select '"& visa_omrade &"' From tavling_statistik"

Else If visa_omrade = "Alla" And visa_manad <> "Alla" Then

Sql = "Select manad, fornamn, efternamn, alder, kon, postnummer, stad, epost From tavling_statistik Where manad = '"& via_manad &"'"

End If

End If

End If

End If

Set rs = Conn.Execute(Sql)

 

Sen skriver jag ut om omrade = Alla

 

<%

If visa_omrade = "Alla" Then

Do Until rs.EOF

Response.Write("<tr>/n"); HÄR PEKAR FELET PÅ!

Response.Write("<td>Tävlande</td>/n");

Response.Write("<td>Månad</td>/n");

Response.Write("</tr>/n");

Response.Write("<tr>/n");

Response.Write("<td><%=rs("fornamn")%></td>/n");

Response.Write("<td><%=rs("efternamn")%></td>/n");

Response.Write("</tr>/n");

Response.Write("<tr>/n");

Response.Write("<td> </td>/n");

Response.Write("</tr>/n");

rs.MoveNext

Loop

End If

'# Felmeddelnadet:Expected End of statement PÅ ÖVERSTA RESPONSE.WRITE Pekar efter den raden!???#

%>

[/log]

 

 

Är där något jag skulle kunna göra på annat bättre sätt så säg gärna det!

Man kanske formger sidan på annat sätt! Har aldrig gjort det innan men det är väl dags att lära sig det :)

Kollar man TVÅ select-menyer på annat sätt än mot EN?

 

Micke

 

Link to comment
Share on other sites

m a r c u s

Du har klistrat in kod som inte är VBScript. Semikolon används inte och '\n' i strängar fungerar inte heller. Raden ska vara

 

[b]Response[/b].Write([GRÅ]"<tr>"[/GRÅ] & vbNewLine)

 

om du vill ha radbrytning.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...