Just nu i M3-nätverket
Jump to content

hjälp med att loopa datum


ptrlks

Recommended Posts

hej,

har följande kod:

[MÄRK]<%[/MÄRK]
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<CENTER><FONT SIZE ="[/GRÅ][GRÅ]"4"[/GRÅ][GRÅ]"><B>"[/GRÅ] & FirstVersal([color="#0000ff"]MonthName[/color](manad)) & [GRÅ]", "[/GRÅ] & ar & [GRÅ]"</B></FONT></CENTER>"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<CENTER><TABLE CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"table"[/GRÅ][GRÅ]" CELLSPACING="[/GRÅ][GRÅ]"0"[/GRÅ][GRÅ]" CELLPADDING="[/GRÅ][GRÅ]"1"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]For[/color] iDag = 1 [color="#0000ff"]To[/color] [color="#0000ff"]DatePart[/color]([GRÅ]"d"[/GRÅ], [color="#0000ff"]DateSerial[/color](ar, manad+1, 0)) 
aDagar(iDag) = [color="#0000ff"]WeekdayName[/color]([color="#0000ff"]DatePart[/color]([GRÅ]"w"[/GRÅ],ar & [GRÅ]"-"[/GRÅ] & manad & [GRÅ]"-"[/GRÅ] & iDag))
iWeekDay = [color="#0000ff"]DatePart[/color]([GRÅ]"w"[/GRÅ],ar & [GRÅ]"-"[/GRÅ] & manad & [GRÅ]"-"[/GRÅ] & iDag)


[color="#0000ff"]Dim[/color] strSQL
[color="#0000ff"]Dim[/color] dStartDate, dEndDate 

[b]Response[/b].Write [GRÅ]"<TR><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdleft"[/GRÅ][GRÅ]" ALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"CENTER"[/GRÅ][GRÅ]" VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]"><CENTER><B><FONT SIZE="[/GRÅ][GRÅ]"5"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ]
[b]Response[/b].Write iDag
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></CENTER></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdnamn"[/GRÅ][GRÅ]" VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] &  FirstVersal(aDagar(iDag)) & [GRÅ]"</TD>"[/GRÅ]
[b]minCon.Open [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"\ovaasp\db\upptaget.mdb"[/GRÅ])[/b]
  dStartDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"startDatum"[/GRÅ]))
  dEndDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"endDatum"[/GRÅ]))

strSQL = [GRÅ]"SELECT * FROM upptaget WHERE month(startDatum) = "[/GRÅ] & manad & [GRÅ]" AND day(startDatum) = "[/GRÅ] & iDag & [GRÅ]""[/GRÅ]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" WHERE startDatum between #"[/GRÅ] & dStartDate & [GRÅ]"# AND #"[/GRÅ] &  dEndDate & [GRÅ]"#"[/GRÅ]
strSQL = strSQL & [GRÅ]" ORDER by ID startDatum ASC"[/GRÅ]
rsBokad.Open strSQL, minCon, 3, 3
         [color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rsBokad.EOF
[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Trä"[/GRÅ]  [color="#0000ff"]Then[/color]
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]", kl "[/GRÅ] & [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"startTid"[/GRÅ]), 4) & [GRÅ]" - "[/GRÅ]
	[b]Response[/b].Write [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"endTid"[/GRÅ]), 4) & [GRÅ]" , "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 2) = [GRÅ]"Ma"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]" mot  "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"Mot"[/GRÅ])
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]" i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ]) & [GRÅ]", kl "[/GRÅ] 
	[b]Response[/b].Write  [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"startTid"[/GRÅ]), 4) 
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [color="#0000ff"]Right[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Cup"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
	[color="#0000ff"]For[/color] dDag = dstartDate [color="#0000ff"]To[/color] [color="#0000ff"]DateAdd[/color]([GRÅ]"D"[/GRÅ], dStartDate, +[color="#0000ff"]DateDiff[/color]([GRÅ]"D"[/GRÅ], dStartDate, dEndDate))
		[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Cint[/color](manad) = [color="#0000ff"]Month[/color](dDag) [color="#0000ff"]And[/color] iDag = [color="#0000ff"]Day[/color](dDag) [color="#0000ff"]Then[/color]
			[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
			[b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
		[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
	[color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]ElseIf[/color] [color="#0000ff"]Right[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Cam"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
	[color="#0000ff"]For[/color] dDag = dstartDate [color="#0000ff"]To[/color] [color="#0000ff"]DateAdd[/color]([GRÅ]"D"[/GRÅ], dStartDate, +[color="#0000ff"]DateDiff[/color]([GRÅ]"D"[/GRÅ], dStartDate, dEndDate))
		[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Cint[/color](manad) = [color="#0000ff"]Month[/color](dDag) [color="#0000ff"]And[/color] iDag = [color="#0000ff"]Day[/color](dDag) [color="#0000ff"]Then[/color]
			[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
			[b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
		[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
	[color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]Else[/color]
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	[b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])

[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
rsBokad.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]

rsBokad.Close

detta är tänkt att loopa ut de dagar som eken cup finns i databasen = 5 dagar

Får felutskrift

 

Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'

Object required: ''

 

/ovaasp/skrivbordskalender1115.asp, line 284

 

 

rad 284:
minCon.Open [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"\ovaasp\db\upptaget.mdb"[/GRÅ])

Tack i förväg för all hjälp

 

/Peter

[inlägget ändrat 2005-05-24 16:26:31 av ptrlks]

Link to comment
Share on other sites

Magnus Ahlkvist

Jag tror att det är så enkelt att du inte har initierat minCon, exempelvis med

[color="#0000ff"]Set[/color] MinCon=[b]Server[/b].[color="#0000ff"]CreateObject[/color]([GRÅ]"ADODB.Connection"[/GRÅ])

--

Snäll ibland. Rättvis nästan jämt. Elak för det mesta.

 

Link to comment
Share on other sites

tack Magnus,men du ha rtyvärr fel...

Har alltid använt

minCon.Open [GRÅ]"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="[/GRÅ] & [b]Server[/b].MapPath([GRÅ]"\ovaasp\db\upptaget.mdb"[/GRÅ])

och hittills funkat ua

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...