Just nu i M3-nätverket
Jump to content

återkommande händelser


ptrlks

Recommended Posts

med

strSQL = [GRÅ]"SELECT * FROM upptaget WHERE month(startDatum) = "[/GRÅ] & manad & [GRÅ]" AND day(startDatum) = "[/GRÅ] & iDag & [GRÅ]" ORDER by ID ASC"[/GRÅ]
rsBokad.Open strSQL, minCon, 3, 3
[color="#0000ff"]Do[/color] [color="#0000ff"]While[/color] [color="#0000ff"]Not[/color] rsBokad.EOF

[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Trä"[/GRÅ]  [color="#0000ff"]Then[/color]
        [b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
 	    [b]Response[/b].Write [GRÅ]", kl "[/GRÅ] & [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"startTid"[/GRÅ]), 4) & [GRÅ]" - "[/GRÅ]
 	    [b]Response[/b].Write [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"endTid"[/GRÅ]), 4) & [GRÅ]" , "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
    [color="#0000ff"]ElseIf[/color] [color="#0000ff"]Left[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 2) = [GRÅ]"Ma"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
	            [b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	            [b]Response[/b].Write [GRÅ]" mot  "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"Mot"[/GRÅ])
	            [b]Response[/b].Write [GRÅ]" i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ]) & [GRÅ]", kl "[/GRÅ] 
	            [b]Response[/b].Write  [color="#0000ff"]FormatDateTime[/color](rsBokad([GRÅ]"startTid"[/GRÅ]), 4) 

[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
[color="#0000ff"]If[/color] [color="#0000ff"]Right[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Cup"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
              dStartDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"startDatum"[/GRÅ]))
              dEndDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"endDatum"[/GRÅ]))
	                [color="#0000ff"]For[/color] dTempDate = dStartDate [color="#0000ff"]To[/color] dEndDate
	                 [b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	                 [b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
					 [color="#0000ff"]Next[/color]
	   		   [color="#0000ff"]ElseIf[/color] [color="#0000ff"]Right[/color](rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ]), 3) = [GRÅ]"Cam"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Then[/color]
                     dStartDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"startDatum"[/GRÅ]))
                     dEndDate = [color="#0000ff"]CDate[/color](rsBokad([GRÅ]"endDatum"[/GRÅ]))
	          [color="#0000ff"]For[/color] dTempDate = dStartDate [color="#0000ff"]To[/color] dEndDate
	                [b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	                [b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
                       [color="#0000ff"]Next[/color]
[color="#0000ff"]Else[/color]
      [b]Response[/b].Write [GRÅ]"</FONT></B></TD><TD CLASS="[/GRÅ][GRÅ]"tdcal"[/GRÅ][GRÅ]"  VALIGN="[/GRÅ][GRÅ]"BOTTOM"[/GRÅ][GRÅ]">"[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"aktivitet"[/GRÅ])
	  [b]Response[/b].Write [GRÅ]", i "[/GRÅ] & rsBokad([GRÅ]"lokal"[/GRÅ])
[color="#0000ff"]End[/color] [color="#0000ff"]If[/color]
rsBokad.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
    rsBokad.Close

listas endast Eken Cups första dag = 3/6 och Eken cup håller på i 4 dagar dvs mellan 3/6 och 7/6

 

Link to comment
Share on other sites

Om du struntar i all mellanhantering och helt enkelt bara kollar hur många rader du får ut från din databas - stämmer det då?? Får du ut en rad eller 4 rader??

 

Är startdatumet för alla 4 dagarna samma som "idag" eller kan de ligga med andra datum i databasen?

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...