Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Min dator strular och hänger sig


Lindskogjohan

Recommended Posts

Lindskogjohan

Hej

 

Jag har en dator som hänger sig lite då och då.

Med olika symtomer och vid olika tillfälle.

Ibland så kommer det upp en blå skärmbild med div text.

 

Har gjort en logg fil som referens.

 

Tacksam om någon kan ha en aning om vad problemet är.

 

Har kört med Norton virus, webroot spyware, adaware

och ej hittat något speciellt.

 

MVH

 

Johan

 

[log]

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:27:54, on 2005-05-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE

C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe

C:\Program\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\TELENO~1\TELENO~1\app\pppoeservice.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\DOCUME~1\LISA&J~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.seb.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Echo Control] C:\Program\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C62 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C62 Series" /O5 "LPT1:" /M "Stylus C62"

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\Program\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6F7864F9-DB33-11D3-8166-0060B0F885E6} (VSPTA Class) - https://eleg.trust.telia.com/vspta3.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B1D9AB77-7DA0-4D16-A658-1978A2240152}: NameServer = 195.67.199.21 195.67.199.22

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PPPoE Service (PPPoEService) - Unknown owner - C:\Program\TELENO~1\TELENO~1\app\pppoeservice.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Högst upp på den blå skärmen brukar det stå något med stora bokstäver, t ex IRQ_LESS_EQUAL och längst ner brukar det stå STOP och diverse olika siffror. Detta är info som man kan använda för att söka vidare på internet efter åtgärd, så nästa gång du får blå skärm så skriv ner det där. Antingen om du söker vidare själv eller skriver här vad du har fått för något så kan du antagligen få hjälp.

 

Vanliga problem som yttrar sig som blå-skärmar är för gamla drivrutiner, fel på datorns minne eller problem med hårddisken.

 

Link to comment
Share on other sites

Lindskogjohan

Jag har kollat upp nu vad det står när den böåa skärmen kommer upp.

 

STOP: 0X0000008E (0XC0000005, 0XBF858F66, 0XF2926628, 0X00000000)

 

WIN32K.SYS- ADRESS BF858F66 BASE AT BF800000, DATESTAMP 422511a2

 

DET ÄR DETTA SOM KOMMER UPP LÄNGST NER PÅ SIDAN. OVANFÖR SÅ STÅR DET BARA EN MASSA SAKER SOM INTE BESKRIVER VAD SOM HÄNDER.

 

TACKSAM FÖR HJÄLP.

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder
Lindskogjohan skrev:

Jag har kollat upp nu vad det står när den böåa skärmen kommer upp.

 

STOP: 0X0000008E (0XC0000005, 0XBF858F66, 0XF2926628, 0X00000000)

 

Kan vara det här:

http://www.smartcomputing.com/techsupport/detail.aspx?guid=&ErrorID=21389

 

...eller det här och forum med lösning:

http://www.pcreview.co.uk/forums/thread-676192.php

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder>|

 

"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda."

 

- Albert Einstein

 

-->Passerade 10.000 inlägg den 1 maj 2005 kl: 16.48<--

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...