Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Web components


Slug

Recommended Posts

Hej!

 

Behöver hjälp av nån som är haj på "microsoft web components"

Jag vill lägga upp ett antal diagram på en hemsida. Det funkar alldeles utmärkt att lägga upp ett diagram men när jag försölker lägga till ett nytt så verkar det som det första skrivs över..

 

Här är en förenklad kod som jag testat med. Nån som vet vad jag gör för fel..?

 

Här är det första diagrammet:

<object id="ChartSpace1" classid=CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046 style="width:30%;height:350"></object>

<BR><BR>

<BR>

<object id="ChartSpace2" classid=CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046 style="width:30%;height:350"></object>

<script language=vbs>

Sub Window_OnLoad()

Dim categories(0)

Dim values(0)

Dim chConstants

categories(0) = "Test"

ChartSpace1.Clear

ChartSpace1.Charts.Add

Set chConstants = ChartSpace1.Constants

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection.Add

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimCategories, chConstants.chDataLiteral, categories

values(0) = 0.2

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimCategories, chConstants.chDataLiteral, categories

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimValues, chConstants.chDataLiteral, values

ChartSpace1.Charts(0).HasLegend = True

ChartSpace1.Charts(0).Axes(chConstants.chAxisPositionLeft).NumberFormat = "0%"

ChartSpace1.Charts(0).Axes(chConstants.chAxisPositionLeft).MajorUnit = 0.1

End Sub

</script>

 

Här kommer nästa diagram:

 

<script language=vbs>

Sub Window_OnLoad()

Dim categories(0)

Dim values(0)

Dim ch2Constants

categories(0) = "Test"

ChartSpace2.Clear

ChartSpace2.Charts.Add

Set ch2Constants = ChartSpace2.Constants

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection.Add

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimCategories, ch2Constants.chDataLiteral, categories

values(0) = 0.2

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimCategories, ch2Constants.chDataLiteral, categories

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimValues, ch2Constants.chDataLiteral, values

ChartSpace2.Charts(0).HasLegend = True

ChartSpace2.Charts(0).Axes(ch2Constants.chAxisPositionLeft).NumberFormat = "0%"

ChartSpace2.Charts(0).Axes(ch2Constants.chAxisPositionLeft).MajorUnit = 0.1

End Sub

</script>

 

 

[inlägget ändrat 2005-05-23 18:22:37 av Slug]

Link to comment
Share on other sites

m a r c u s

Funktionen Window_OnLoad kan bara definieras en gång. Den körs när fönstret laddats som namnet antyder. Följande fungerar:

 

[log]<object id="ChartSpace1" classid=CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046 style="width:30%;height:350"></object>

<br><br>

<object id="ChartSpace2" classid=CLSID:0002E556-0000-0000-C000-000000000046 style="width:30%;height:350"></object>

 

<script language=vbs>

 

Sub Window_OnLoad()

 

Dim categories(0)

Dim values(0)

 

Dim chConstants

categories(0) = "Test 1"

ChartSpace1.Clear

ChartSpace1.Charts.Add

Set chConstants = ChartSpace1.Constants

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection.Add

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimCategories, chConstants.chDataLiteral, categories

values(0) = 0.2

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimCategories, chConstants.chDataLiteral, categories

ChartSpace1.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData chConstants.chDimValues, chConstants.chDataLiteral, values

ChartSpace1.Charts(0).HasLegend = True

ChartSpace1.Charts(0).Axes(chConstants.chAxisPositionLeft).NumberFormat = "0%"

ChartSpace1.Charts(0).Axes(chConstants.chAxisPositionLeft).MajorUnit = 0.1

 

Dim ch2Constants

categories(0) = "Test 2"

ChartSpace2.Clear

ChartSpace2.Charts.Add

Set ch2Constants = ChartSpace2.Constants

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection.Add

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimCategories, ch2Constants.chDataLiteral, categories

values(0) = 0.1

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).Caption = "1998"

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimCategories, ch2Constants.chDataLiteral, categories

ChartSpace2.Charts(0).SeriesCollection(0).SetData ch2Constants.chDimValues, ch2Constants.chDataLiteral, values

ChartSpace2.Charts(0).HasLegend = True

ChartSpace2.Charts(0).Axes(ch2Constants.chAxisPositionLeft).NumberFormat = "0%"

ChartSpace2.Charts(0).Axes(ch2Constants.chAxisPositionLeft).MajorUnit = 0.1

 

End Sub

 

</script>[/log]

 

[inlägget ändrat 2005-05-28 17:58:10 av m a r c u s]

Link to comment
Share on other sites

Ok,

 

shysst.

 

Finns det någon gräns för hur många "ChartSpaces" som man kan definiera samtidigt..?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...