Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Grundlagar


Creson

Recommended Posts

 

 

Ni som tycks veta mycket om EU:s grundlagsförslag kanske kan informera oss övriga om vilka grundlagar det gäller. Som jämförelse kunde ni ju redogöra för de svenska grundlagarna. Det skulle nog bli lärorikt för oss mindre vetande.

Grundlagar har ett värde endast om makthavarna i landet respekterar dem. Exempel:

Sovjetunionens grundlagar tillförsäkrade medborgaren mer rätt och frihet än andra länders grundlagar. I verkligheten saknades frihet och rätt

Sverige har legat illa till med grundlagar och ändå har vi mer rätt och frihet än andra länder.

Tryckfrihet har vi haft i århundraden, men först 1949 bekräftades den med Tryckfrihetsförordningen, en av våra få grundlagar. V har också 1974 års regeringsform och 1810 års Successionsförordning. Riksdagsordningen av 1974 är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

Creson

 

[inlägget ändrat 2005-05-16 10:10:51 av Creson]

Link to comment
Share on other sites

EU:s grundlag blir vad EU ämnar göra den till. Eftersom EU är ett ständigt pågående bygge så kan det bli lite vad som. Det beror på hur stor makt medlemsstaterna är beredda att ge till EU.

 

Men i grund och botten är EU:s grundlag ett sätt att ersätta alla ganska snåriga lappverk med olika bestämmelser ur olika fördrag med en sammanhållen författning. Rättsligt blir det alltså vad jag förstår ingen direkt skillnad mellan EU-konstitutionen och t ex Romfördraget eller Maastrichtavtalet; de gäller över nationell lag om det uppstår konflikt osv osv.

 

Så till lite faktafel:

 

Sverige har legat illa till med grundlagar

 

Fel. Du glömmer att Sverige faktiskt har en författning, nämligen Regeringsformen (grundlag!) som anger ramarna för rikets styrelse, inklusive demokratin som statsskick som alltså finns inskrivet i författningen. "All offentlig makt i Sverige utgår från folket." RF 1:1

 

Innan dess hade vi regeringsformen från 1809, där det fastslogs i svensk författning att kungen skulle dela makten, med riksdagen och domstolarna, och som en gång för alla gjorde slut på enväldet (vilket vi ännu idag f ö firar genom att vi har nationaldag den dagen som 1809 års regeringsform trädde ikraft, den 6 juni nämligen.) 200 år av grundlagsfäst maktdelning alltså, inte illa!

 

och ändå har vi mer rätt och frihet än andra länder.

 

Pyttsan. Läs USA:s konstitution t ex. Sverige har inte "mer rätt och frihet än andra länder". Samtidigt har ett fritt, demokratiskt rättssamhälle som Storbritannien ingen skriven författning, så kopplingen är fel på båda sätt.

 

Tryckfrihet har vi haft i århundraden, men först 1949 bekräftades den med Tryckfrihetsförordningen

 

Fel, befästes i lag första gången 1766.

 

Dessutom finns sedan 1991 även Yttrandefrihetsgrundlagen, om vi nu ska nämna grundlagar.

 

Link to comment
Share on other sites

Tryckfrihetsförordningen tillkom 1949 så som jag påstått. För övrigt tackar jag för ditt förtydligande. Jag hoppas att du ytterligare tydliggör förslag till EU:s och Sveriges grundlagar. Det finns ett stort intresse. När det gäller USA så borde ju det mesta vara bra, men om grundlagen inte skyddas av makthavarna, så finns ju bristerna kvar. Det verkar ju finnas många brister i USA:s system' liksom i Sverige. De årtal jag angett för våra grundlagar är korrekta, men det är ju oförargligt om du påminner om fornstora dar, det som vi läste om i skolan för länge sedan. Bra att du bekräftar att en demokratisk nation klarar sej utan grundlagar. Bra att du bekräftar att min text var korrekt. Det är de senaste grundlagarna som gäller vad än du försöker påskina. Jag lever i nuet, du sitter tydligen fast i det förgångnas dy.

 

Creson

 

[inlägget ändrat 2005-05-17 11:29:43 av Creson]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...