Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sökmaskin som söker i flera databaser?


Mattias Jonsson

Recommended Posts

Mattias Jonsson

Hej, jag undrar om någon har en lösning så att man kan konstruera en sökmaskin som söker ur flera databaser?

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väl bara att koppla till varje databas och ta sökorden och köra mot respektive databas. Om du ska söka i flera tabeller i en databas är det på samma sätt, men du slipper en connect till varje tabell.

 

Sen är ju frågan hur du vill leta efter informationen.

 

Exnkelt sökexempel som söker i två databaser och presenterar max tre träffar från varje:

 

[log]<%

 

sokt = Request.Form("search")

 

Set db1Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

db1Conn.Open "Databas 1"

 

Set db2Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")

db2Conn.Open "Databas 2"

 

Set resultat1=db1Conn.Execute("SELECT * FROM tabell WHERE kolumn = '%%"&sokt&"%%' LIMIT 3")

 

Do Until resultat1.EOF

 

Response.Write resultat1("kolumn")

 

resultat1.MoveNext

Loop

resultat1.Close

 

Set resultat2=db2Conn.Execute("SELECT * FROM tabell WHERE kolumn = '%%"&sokt&"%%' LIMIT 3")

 

Do Until resultat2.EOF

 

Response.Write resultat2("kolumn")

 

resultat2.MoveNext

Loop

resultat2.Close

 

db1Conn.Close

Set db1Conn = Nothing

db2Conn.Close

Set db2Conn = Nothing

 

%>[/log]

 

Jag vet inte riktigt om det är var du efterfrågar, men det är vad jag tolkar det som.

 

/edgren

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...