Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp!!


WiZeR_sThLm

Recommended Posts

WiZeR_sThLm

jag skulle behöva ha hjälp med att få bort Aurora popup, för den e mycke störande.. sen har jag ett annat problem.. vet inte vart jag ska skriva tråden bara.. testar här iaf:

popup fönster tillåts inte, får ett fel meddelande på visa sidor, eller så öppnas fönstret men e helt vitt och inget står i adressfönstret.. har inaktiverat popupstopparen så jag vet inte vad det kan va, ber om hjälp!!

 

Link to comment
Share on other sites

WiZeR_sThLm

kan inte ens svara på tråden hemma, eftersom att det e ett popup fönster.. så det blir bara vitt där me. sitter hos en polare nu, skickar loggen..

sen får jag inte bort en häst som heter W32/Agent.csz nån som vet hur man ska göra??

 

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:14:04, on 2005-05-08

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

c:\windows\system32\ljkioew.exe

C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

C:\Program\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\WiZeR_sThLm\Skrivbord\Gamla genvägar\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bredband.net/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Nail.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\Xbox\FlashFXP\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [viapotr] c:\windows\system32\ljkioew.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://us.creative.com/support/downloads/su/ocx/12119/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040506/qtinstall.info.apple.com/saba/se/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O16 - DPF: {6F4DAA4F-64E6-4C43-A41F-B3B1E5BE44DE} (OnlinePCAnalyzer.ReportControl) - http://www.proffs.nu/OnlinePCAnalyzer.CAB

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {A8482EAF-A1F3-4934-AE3F-56EB195A50BF} (DeskUpdate - Activex Control) - http://support.fujitsu-siemens.de/DeskUpdate/isapi/activex.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://us.creative.com/support/downloads/su/ocx/12119/CTPID.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - Unknown owner - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: System Startup Service (SvcProc) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svcproc.exe[/log]

 

 

[inlägget ändrat 2005-05-09 12:58:00 av WiZeR_sThLm]

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner denna uninstaller

 

http://www.mypctuneup.com/evaluate.php

 

(If you are downloading it with a browser other than IE, you may need to strip the '.php' from the end).

 

Följ noga anvisningar på sidan hur man använder den.

När du har startat om datorn så skicka en ny Hijack logg.

 

 

Link to comment
Share on other sites

WiZeR_sThLm

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:32:24, on 2005-05-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\WiZeR_sThLm\Skrivbord\Gamla genvägar\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bredband.net/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\Xbox\FlashFXP\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: ICQ Pro - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ - {6224f700-cba3-4071-b251-47cb894244cd} - C:\Program\ICQ\ICQ.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://us.creative.com/support/downloads/su/ocx/12119/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {62475759-9E84-458E-A1AB-5D2C442ADFDE} - http://a1540.g.akamai.net/7/1540/52/20040506/qtinstall.info.apple.com/saba/se/win/QuickTimeFullInstaller.exe

O16 - DPF: {6F4DAA4F-64E6-4C43-A41F-B3B1E5BE44DE} (OnlinePCAnalyzer.ReportControl) - http://www.proffs.nu/OnlinePCAnalyzer.CAB

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {A8482EAF-A1F3-4934-AE3F-56EB195A50BF} (DeskUpdate - Activex Control) - http://support.fujitsu-siemens.de/DeskUpdate/isapi/activex.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://us.creative.com/support/downloads/su/ocx/12119/CTPID.cab

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: EPSON Printer Status Agent2 (EPSONStatusAgent2) - SEIKO EPSON CORPORATION - C:\Program\Delade filer\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - Unknown owner - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\NORMAN\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\bin\ZANDA.EXE

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\NORMAN\nvc\BIN\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\NORMAN\nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Nu är loggen ok.

Är Aurora pop-ups borta.

 

[inlägget ändrat 2005-05-09 14:40:56 av Zipp.]

[inlägget ändrat 2005-05-09 14:41:39 av Zipp.]

Link to comment
Share on other sites

WiZeR_sThLm

vet inte, har inte kollat hemma.,. men ska hem snart och kolla.. vet du hur jag fixar mina popops som blir vita då?? inte enbart reklampopups som blir vita utan även dom som e här inne, t ex om jag ska besvara här inne så går det inte..

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...