Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Uno

Regional valuta och effektivitet.

Rekommendera Poster

Uno

Jag skrev ett tidigare inlägg om valutor, där jag föreslår komplement med regionala valutor. Samtidigt bör man diskutera teknisk effektivtet.

 

Inför man en regional valuta genom samarbete mellan organiserade konsumenter och företag i regionen, så ligger det nära tillhands att även diskutera hur företag längs hela leveranskedjorna kan öka sin produktivitet. Konsumenterna och offentligsektorn inom regionen kan teknikupphandla och avropsavtala osv.

 

Människorna söker först och främst upplevelser som ger stimulans och välbefinnande. Det sker rimligen bäst genom konsumtion av strukturer och koncentrationer i lagom portioner. Arbetet är för många fortfarande ett nödvändigt måste.

 

Första hälften av förra seklet medförde att arbetarnas intressen hamnade mer och mer på den politiska dagordningen. Under detta sekel så bör konsumenterna, brukarna och skattebetalarna på motsvarande sätt göra så att deras intressen hamnar högst upp på den politiska och massmediala agendan. Det finns helt uppenbart en outnyttjad teknisk effektivitet som bör ha potential att samtidigt åstadkomma mycket bättre miljö och mycket lägre priser. Det manuella arbetet bör utan tvekan i mycket större omfattning och steg för steg ersättas med datoriserade maskinella enheter.

 

Hela det nuvarande elitetablissemanget saboterar och fördröjer en utomordentligt nödvändig strukturomvandling genom att envist sticka huvudet i sanden. Konservativt och nostalgiskt agerar och planerar de enligt det förra seklets numera onödigt arbetskrävande och därmed prishöjande förutsättningar. De vill inte veta av någon drastisk produktivitetsökning som medför omfattande personalminskningar inom den traditionellt manliga sysselsättningssfären (verkstad, byggnads, transport, service, handel osv.).

 

Citat: ”När de stora verkstadsföretagen flyttar så avstannar generellt automatiseringen av produktionen och samtidigt upphör införandet av ny teknik som rationaliserar tillverkningen”.

Västländernas produktivitetsutveckling och strukturrationalisering läggs alltså mer och mer i malpåse!

Underleverantörernas kommentarer är:

”Fick vi bara tid på oss så skulle vi kunna se över produktionsstruktur och konstruktion” och ”Det finns bara ett sätt för att möta flytten österut; förbättra produktiviteten och öka mekaniseringen”.

 

De enda som idag någorlunda frekvent kommer till tals via massmedier är politiker, industriledare, ekonomijournalister, börsanalytiker, fackliga företrädare m.fl. representanter för stat, marknadsutbud och arbete. Via massmedia gör de en ensidig och massiv ”reklam” för det arbete och de löner som ensidigt anses utgöra den enda möjliga förutsättningen för konsumtionen. Men vi kan ju inte ha någon produktion utan konsumtionen. Konsumtion producerar produktion! Minskar konsumtionen en procent så påstås det medföra 25 000 arbetslösa.

 

Men konsumenterna, brukarna och skattebetalarna – som är de enda som motiverar produktionen – vill helt enkelt bara att önskade saker finns på önskade platser vid önskade tider. Detta uppnås genom att producenter och distributörer ser till att det elektromagnetiskt, kemiskt, termiskt och/eller mekaniskt ”flyttas på saker” (eller genom att konsumenterna själva förflyttar sig till platser för vård, omsorg, utbildning, gemenskap, tävlan, rollspel, upplevelser, åskådarupplevelse, rekreation, meditation, vila osv.).

 

”Sakförflyttningen” görs idag så pass ineffektivt, komplicerat, bakvänt och härs och tvärs över kontinenter, så att hela etablissemanget har fullt upp med att förneka och förklara att man visst inte ”går över ån efter vatten” och att kejsaren visst inte saknar kläder.

Sakförflyttningen bör förstås egentligen innebära recirkulation i kretslopp. Obalansen på marknadsarenan beror rimligen på att konsumenterna, brukarna och skattebetalarna inte har några egna och suveräna organisationer med oberoende representanter, som förhandlar och bedriver lobbying (”Om katterna saknas så dansar råttorna på bordet”).

 

När det gäller vatten och avlopp inom städer och tätorter, så behövs de mänskliga arbetsinsatserna enbart för service, underhåll och övervakning av processflödena via milslånga nätverk av rörledningar. Via kökskranen och de andra tappställena beställer och styr varje konsument helt själv, och därmed blir alla flödena helt gravitations- och processreglerade. Normalt fungerar detta dygnet runt utan något ytterligare behov av mänsklig arbetsdelning och arbetskostnader. Kranvatten kostar mindre än 1 öre/l och hämtvatten på returflaska kostar ca 1000 ggr mera (beställarstyrd autoprocess vs arbetsdelning = 1000 ggr lägre pris!!)!

 

Datormusen bör naturligtvis numera ges möjlighet att motsvara kökskranen vid beställning, adressering och deponering av betalningen, som därmed automatiskt startar upp de totala receptstyrningsförloppen av alla andra sorts materiella artefaktflöden längs de kanske milslånga ”löpande banden”. Där all beredning, bearbetning, sortering och paketering sker i depåer längs den helt förarlösa transportleden. Processerna görs naturligtvis tillgängliga dygnet runt inom varje region som har den optimala omfattningen av konsumentunderlag, försörjningsomland osv.

 

Marknadens ledande utbudskedjor har knappast ett aktivt och pådrivande intresse av att bygga upp framtida logistiksystem, som i väsentlig grad helt initieras och receptstyrs dygnet runt av konsumenterna själva. Företagen inom varje bransch förhandlar väl oftast enbart med de leverantörer som finns närmast ”uppströms” i den vertikala flödeskedjan.

 

Logistikflödenas helhetsoptimering har väl varken företagen eller branschernas horisontella korporativ något större intresse av eller nämnvärt inflytande över. Det är därför ganska fantastiskt att material- och varuflödena fungerar rationellt, trots att det fortfarande inte finns några organiserade vertikala korporativ, som deklarerar genuint intresse för att optimera de totala logistikflödena från ursprung och till ibruktagande av produkterna.

 

Miljontals konsumenter världen över bör alltså organisera sig för att anlita logistikexperter m.fl. som successivt steg för steg förhandlar med varje samarbetsvilligt företag längs flödeskedjorna. Gemensamt bör man kunna hitta metoder för att försöka ersätta alla mänskliga arbetskraftsbehov med datoriserad och receptstyrd mekanik. Kan kostnaderna för vattenflödeskretslopp reduceras till tusendelen så bör väl övriga materiella artefaktflöden så småningom kunna reduceras till kanske någonstans mellan tiondelen och hundradelen.

 

Rimligtvis bör alla bli intresserade om det konkret och detaljerat kan visas på ett tillitsfullt sätt att boende- och försörjningskostnaderna bör kunna reduceras till tiondelen eller kanske så småningom till femtiondelen eller mera. Det som krävs är finansieringar av olika tävlingsförslag som om och om igen med allt bättre och bättre förslag kan visas upp för den miljard människor som regelbundet tittar på tv.

 

Likväl som det går att anordna arkitekttävlan för bygge av exempelvis världskulturmuseet i Gbg med över 200 olika förslag, så bör det rimligen gå att få intresserade ”strukturarkitekter” att lämna videoinspelningar med förslag på exempelvis en typregion med kanske 1 – 2 miljoner medborgare.

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia
Det sker rimligen bäst genom konsumtion av strukturer och koncentrationer i lagom portioner.

Totalt obegripligt.

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lillen_009
Människorna söker först och främst upplevelser som ger stimulans och välbefinnande.

 

Nope... jfr Maslows behovstrappa. Mat och trygghet kommer först, stimulans ooch självförverkligande sist

 

 

 

och återigen... Om det finns regionala valutor så måste de alltid kunna växlas mot varandra och då kommer det alltid finnas möjlighet att spekulera

 

 

så bör det rimligen gå att få intresserade ”strukturarkitekter” att lämna videoinspelningar med förslag på exempelvis en typregion med kanske 1 – 2 miljoner medborgare.

Tvångsförflyttning på G?

[inlägget ändrat 2005-04-23 09:46:10 av lillen_009]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Uno
Det sker rimligen bäst genom konsumtion av strukturer och koncentrationer i lagom portioner.

 

Totalt obegripligt.

 

Jaså! På vad sätt, äter du en smörgås eller läser en bok eller vad som helst som du konsumerar så är det ju just strukturer och koncentrationer som du konsumerar; vad annars? Din kropp är ju ett självorganiserande system som befinner sig långt ifrån termodynamisk jämvikt, och det är ju också allt som du konsumerar även om det inte alltid är färskvaror utan på väg att utsättas för en viss obeveklig entropipåverkan. Det du gör när du konsymerar är ju just medbrytning av strukturer och spridning av av koncentrationer.

 

Det är ju en enkel sammanfattning av allt som du kan tänkas konsumera. Vad bör jag skriva istället då? Skall jag räkna upp alla saker som är lämpliga att konsumera i en lång rad?

 

Det som jag vill påvisa är att det primära för människan är att konsumera och inte att arbeta.

 

Borde jag helt enkelt skrivit : Det sker rimligen bäst genom konsumtion?

 

Jag har alltid önskat mig en spökskrivare eller ett bollplank. Jag hade näst sämsta betyg i svenska i den 7-åriga folkskola där jag utbildades. Jag avskyr egentligen att skriva, men blir sprickfärdig om man inte har någonstans att skriva av sig. Folk är inte särskilt intresserade av att diskutera, så vad skall man göra. Jag försöker skriva så kortfattat som möjligt, annars är det väl ingen som orkar läsa.

 

Tack för påpekandet, förresten; det hade kanske varit bättre med "Det sker nog bäst genom konsumtion."

[inlägget ändrat 2005-04-23 10:47:37 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-04-23 10:53:05 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-04-23 10:55:44 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-04-23 11:13:29 av Uno Hansson]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Uno
Människorna söker först och främst upplevelser som ger stimulans och välbefinnande.

 

 

Nope... jfr Maslows behovstrappa. Mat och trygghet kommer först, stimulans ooch självförverkligande sist

 

Jaså, jaha... så kan man naturligtvis också se det, men man kan ju se se saker och ting från olika synvinklar; från olika när, var och hur som man använder som utgångsposition. Att äta kan väl vara och är väl ofta en upplevelse som ger stimulans och välbefinnande. Maslow gör väl som de flesta filosofer, han utgår från någon sorts ursprungssituation. Men den tekniska effektiviteten har väl utvecklats sedan dess.

Teknisk effektivitet innebär att man får något för ingenting, och är metoder hållbara ur resurssynpunkt mm., så gäller det ju för all framtid, det kan ju bara bli bärre inte sämre.

 

Aha, jag borde skrivt, Människorna söker upplevelser som ger stimulans och välbefinnande, ingen behöver övertygas om detta genom att jag försöker förstärka ytterligare med först och främst, Tack...

 

och återigen... Om det finns regionala valutor så måste de alltid kunna växlas mot varandra och då kommer det alltid finnas möjlighet att spekulera

 

Du kan inte växla om det inte redan finns någon annan som tidigare växlat in den valuta som du vill växla mot, annars får du vänta. Det är ett frivilligt val och en frivillig risk som du tar. Diskutera gärna med Per Almgren. Förslaget är ju bara ett tankeembryo än så länge vad jag vet, och hur man löser olika frågor kan ju diskuteras. Har du läst allt vad han eller Åsa har skrivit om växling mot andra valutor? Jag minns inte så noga.

 

[inlägget ändrat 2005-04-23 10:36:35 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-04-23 11:19:17 av Uno Hansson]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Uno
så bör det rimligen gå att få intresserade ”strukturarkitekter” att lämna videoinspelningar med förslag på exempelvis en typregion med kanske 1 – 2 miljoner medborgare.

 

Tvångsförflyttning på G?

 

Jaså?!? vad menar du? Om någon regissör gör en film om stjärnornas krig eller vad det nu heter, är vi då alla tvingade att bygga upp det samhälle med de interiörer, exteriörer och den rekvisita som han använder???

 

Om en en arkitekt ritar ett hus, eller någon designar en bil, är då beställaren av ett bland 200 förslag tvingad att bygga ett visst hus, eller utveckla en viss bilmodell???

 

Otrooooligt... Är det så lätt att missförstå? Jag förstår inte varför... gör alla allt för att missförstå eller...

 

[inlägget ändrat 2005-04-23 11:05:16 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-04-23 11:07:21 av Uno Hansson]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
lillen_009
Du kan inte växla om det inte redan finns någon annan som tidigare växlat in den valuta som du vill växla mot, annars får du vänta.

 

Från att ha varit skeptisk är jag nu helt anti (sorry, men då är det). Det du säger är att betalningsbalansen alltid ska vara +-0. Hur skulle då tex Thailand överleva? Genom att begränsa användandet/växlingen av valuta så begränsar du rörelsefriheten (för både varor, tjänster och människor) och därmed kommer det absolut inte att fungera.

 

[nu drar jag mig ur...]

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Uno
Du kan inte växla om det inte redan finns någon annan som tidigare växlat in den valuta som du vill växla mot, annars får du vänta.

 

 

Från att ha varit skeptisk är jag nu helt anti (sorry, men då är det). Det du säger är att betalningsbalansen alltid ska vara +-0. Hur skulle då tex Thailand överleva? Genom att begränsa användandet/växlingen av valuta så begränsar du rörelsefriheten (för både varor, tjänster och människor) och därmed kommer det absolut inte att fungera.

 

Du får faktiskt fråga Per eller Åsa. Den nationella valutan finns ju kvar att använda om man vill. Detta är inget som jag har funderat på.

 

Vad är det exempelvis som gäller för den lokala valutan på Isle of Man?

 

[inlägget ändrat 2005-04-23 18:39:11 av Uno Hansson]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...