Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Benägenheter hos valutor


Uno

Recommended Posts

Ett naturlig benägenhet (naturlag) kan väl inte betecknas som något fel!

Det är helt klart fel att använda en naturlag som bevis för något som inte påverkas av den.

 

Matt. 25:29 "Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

Du sjunker lägre och lägre, om du läser versen i sitt sammanhang så ser du (det vet du säkert, men det passar säkert inte dina syften) att det handlar om något helt annat än ett löst citat.

 

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 85
  • Created
  • Last Reply
Huruvida det är en paretokurva eller inte beror framförallt på vilken geografi man pratar om men varför skulle en normalfördelning vara bättre...

 

Det som de båda franska forskarna har undersökt är ju rent matematiska samband och påvisar ju med all tydlighet att det nuvarande penningsystemet har en benägenghet till en omotiverad snedfördelning som mer eller mindre tvingar fram ett allas deltagande på spekulationsmarknaden, eller mycket höga skatteuttag (som i Sverige och övriga välfärdssamhällen), eller stora exportöverskott, eller stora statliga budgetunderskott.

 

Med två parallella och kvalitetssäkrade valutor, bör gissningsvis skatten kunna sänkas med åtminstone 30 %. Naturligtvis ger en normalfördelning mycket större valfrihet. Att du är ute och cyklar i geografin hör väl ändå inte till diskussionen.

 

Link to comment
Share on other sites

lillen_009

jag vill egentligen inte ta upp det igen...men måste bara

 

Med två parallella och kvalitetssäkrade valutor

 

som sagt... det finns två valutor. Vilken underliggande säkerhet som fungerar som garant för de respektive valutorna? det kan ju inte vara samma och det måste finnas någon, för annars är ju pengarna inte värda mer än pappret. Och hur kan man växla mellan valutorna? Ändras förhållandena för en av valutorna så kommer fler vilja köpa den som får en starkare säkerhet och därmed kommer du aldrik kunna ha parallella valutor om du vill förhindra spekulation!!!

 

Är det en kommunistisk tanke du vill föra fram? En valuta som ska göra alla galda?

 

Link to comment
Share on other sites

Ett naturlig benägenhet (naturlag) kan väl inte betecknas som något fel!

 

Det är helt klart fel att använda en naturlag som bevis för något som inte påverkas av den.

 

Ursäkta, jag förstår nu att jag uttrycker mig lite oklart. Det var ett svar till lillen när han frågar om jag anser om gravitationen och flockbeteende är fel. Och det gör jag naturligtvis inte då jag anser att gravitationen kan kallas för naturlag.

 

Men dessutom hade jag inte märkt att både han och Cecilia hade troligen har missförstått när jag skriver aggregera när det bättre kan uttryckas som en asymetrisk fördelning, dvs. att det finns en benägenhet till hopsamling åt det ena hållet.

 

Matt. 25:29 "Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har."

 

Du sjunker lägre och lägre, om du läser versen i sitt sammanhang så ser du (det vet du säkert, men det passar säkert inte dina syften) att det handlar om något helt annat än ett löst citat.

 

Som jag har uppfattat bibeltexten så verkar den handla om att förtroendet bara ökar och ökar för den person som redan visat sig värdig andras människors förtroende, och tvärtom för den som gång på gång sviker andras förtroende.

 

Men varför tror du att jag har någon sorts dolt syfte? Vad jag vet om mig själv så vill jag bara väcka debatt, för att förhoppningsvis bättre förstå verkligheten, och kanske förmå andra att reagera på mina synpunkter. Men tyvärr är det svårt att yttrycka sig så att man inte blir missförstådd.

 

Förklara gärna vad du menar med att jag sjunker lägre och lägre!

 

Link to comment
Share on other sites

penningsystemets (eg. kapitalets) inbyggda benägenhet att aggregera,

 

 

allt har en förmåga att samlas (aggregeras). exempelvis samlas mest vatten där det är djupast och människor samlar ihop sig i städer. Är det också fel?

 

Av inlägget från fhe så förstår jag nu att det blivit ett missförstånd om vad jag menar med att aggregera. Efter att ha läst vad som skrivs på:

 

http://home.swipnet.se/~w-69487/kapitalismen.html

 

så menar jag egentligen penningsystemets inbyggda benägenhet till en ojämn fördelning, men visste inte hur jag skulle uttrycka detta på ett enkelt sätt. Och detta klargörs ju i den artikel som jag hänvisar till.

 

Link to comment
Share on other sites

Men varför tror du att jag har någon sorts dolt syfte?

Jag tror inte att du har något dolt syfte, jag tycker mig bara märka samma argumentationsteknik som hos alla andra som försöker marknadsföra idéer som inte fungerar i praktiken (oavsett om det handlar om virvlat vatten, privata valutor, pyramidspelsliknande organisationer för att bli rik snabbt).

 

Istället för att argumentera för sin tes lyfter man fram slutsatsen och kallar den för obestridbar självklarhet genom ett "alla vet", "de flesta skulle", "som alla förstår".

När någon ber om någon form av härledning av slutsatsen, dvs argument som styrker det "självklara" påståendet så samlar man (i det här fallet du) ihop lösrykta citat från kända tyckare (bibelvers var nog rekord hitills), någon professor som antingen är helt ensam i hela världenom att se sanningen eller också är lyckligt ovetande om att han används för ändamålet. Ett annat populärt alternativ är att göra någon slats skenmanöver för att förflytta sig bort från själva ämnet, allra helst när man inte riktigt behärskar det utan mest har köpt ett färdigt idéprogram eller marknadsföringsmaterial.

 

Från att i huvudsak ha undvikit att förklara vilket problem som ska lösas med den osäkrade "valutan" (eller vad man nu ska kalla den) så kom det förvisso någon slags problemdefinition som gick ut på att pengar var magnetiska och samlades där det fanns många. Istället för att förklara vad du grundade den upptäckten på så har du nu kommit fram till att det är samma sak som intresserat forskare när det gäller föreningars övergång mellan fast-, flytande- och gas-form och nu sist berättat att t.om Jesus visste det varpå du sliter ett helt lösryckt citat från en liknelse (vilket du förvisso ska ha lite credit för, det var ju iaf rätt uppfinningsrikt).

Enligt samma teknik hade man kunnat citera Matt 25:30 ("Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret där ute. Där skall man gråta och skära tänder.") och hävda att Jesus förespråkade att folk ska leva på gatan (vilket naturligtvis också är fel).

 

Jag tycker det vore intressant att få raka svar på frågor som Lillen_009:s "Vilken underliggande säkerhet fungerar som garant för de respektive valutorna?"

 

Link to comment
Share on other sites

jag vill egentligen inte ta upp det igen...men måste bara

 

 

Med två parallella och kvalitetssäkrade valutor

 

 

som sagt... det finns två valutor. Vilken underliggande säkerhet som fungerar som garant för de respektive valutorna? det kan ju inte vara samma och det måste finnas någon, för annars är ju pengarna inte värda mer än pappret. Och hur kan man växla mellan valutorna? Ändras förhållandena för en av valutorna så kommer fler vilja köpa den som får en starkare säkerhet och därmed kommer du aldrik kunna ha parallella valutor om du vill förhindra spekulation!!!

 

Är det en kommunistisk tanke du vill föra fram? En valuta som ska göra alla galda?

 

Det är naturligtvis otrevligt att bli beskylld för att ha kommunistiska och logiskt ohållbara idéer. Mina idéer anser jag istället vara frihetslibera, då jag anser att de har en chans att på lång sikt (kanske 20 - 100 år) öka valfriheten för de som inte vill tvingas att delta i spekulationerna på kapitalmarknaden.

 

Ett embryo till säkerhetslösning finns beskriven på:

 

http://www.nordspar.se/ -> översikt -> synpunkter -> "Sluta jaga de arbetslösa"

 

Citat: "... 3. Införa en lokal eller regional valuta som gör att en större del av pengarna kommer att stanna inom kommunen eller regionen och inte flyta iväg till finansiella centra som ränte- och vinstbetalningar och därefter återkomma som lån och investeringar som i sin tur medför ännu större framtida utflöde. Denna lokala eller regionala valuta kan tillskapas genom samarbete mellan människor och företag inom området, helst även i samarbete med kommunen eller regionen. Samarbetet kan ske genom en ömsesidig finansieringsorganisation som tar emot pengar i form av långfristiga medel, mer än ett års uppsägning, och riskkapital. Dessa pengar används till största delen till utlåning bland de samarbetande men också till en kassareserv för inlösen av de värdekuponger som organisationen ger ut (= den lokala valutan). Värdekupongerna används parallellt med vanliga sedlar och berättigar lämpligen till en viss rabatt för att öka intresset att använda dem. Säkerhet för värdekupongerna är den säkerhet som ställs för de lån som organisationen betalar ut. Verksamheten sker till självkostnadspris där man bara betalar för administration och verkliga förluster, inga räntor till insättarna. Det medför att varor och tjänster, vars produktion finansieras på detta sätt, blir billigare och då mer konkurrenskraftiga gentemot motsvarigheter som importeras från andra länder, regioner och kommuner.

 

4. På lite längre sikt, när medborgarna ser att det verkligen går att göra något åt situationen, så kan tiden vara mogen att införa en basinkomst åt alla, samtidigt som hela det nuvarande skattesystemet skrotas tillsammans med största delen av Skatteverket, diverse pensionsstiftelser, AMS, CSN, Försäkringskassan och A-kassorna. Beskattningen sker då i stället direkt på själva innehavet av pengar, genom en automatisk proportionell debitering av varje konto, utom på särskilda valuta- och basinkomstkonton, en gång per dygn. Samma funktion kan läggas in på sedlar och mynt. Det blir inte längre någon redovisning av vare sig inkomstskatt, moms eller arbetsgivaravgift, allt svartarbete blir vitt, inga marginalskatteeffekter. Basinkomsten blir tillräckligt stor för att leva på, vill man ha en standard utöver det nödvändigaste, men fortfarande inom de gränser naturen sätter, får man förvärvsarbeta i den utsträckning man själv finner lämpligt eller nödvändigt..."

 

Per Almgren

 

Edit: Jag håller kanske med om alla detaljutformningar som han föreslår, utan det är kanske en hel del som kan diskuteras och modifieras. Det viktiga är att hålla sig till helt frivilliga och frihetsliberala prinviper enligt min mening.

 

Den ena valutan är naturligtvis den nuvarande, och den har jag inga synpunkter på när det gäller säkerhet.

 

[inlägget ändrat 2005-05-25 23:04:56 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-05-25 23:08:37 av Uno Hansson]

Link to comment
Share on other sites

lillen_009

tack för citaten!

 

men du svarade inte på frågorna

 

-Vilken säkerhet ska fungera som garant för regionala valutor? Jag skulle kunna ha en egen valuta, men ingen skulle vilja använda den för att den inte är värd något.

 

-Ska man kunna växla mellan valutorna? Om ja så kommer inte dina tankar att fungera (sorry) eftersom folk kommer att vilja ha den stabilare valutan och därmed föresprkar du indirekt spekulation.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

tack för citaten!

 

men du svarade inte på frågorna

 

-Vilken säkerhet ska fungera som garant för regionala valutor? Jag skulle kunna ha en egen valuta, men ingen skulle vilja använda den för att den inte är värd något.

 

-Ska man kunna växla mellan valutorna? Om ja så kommer inte dina tankar att fungera (sorry) eftersom folk kommer att vilja ha den stabilare valutan och därmed föresprkar du indirekt spekulation.

 

Du är tydligen inte nöjd med den säkerhet som Per Almgren beskriver. Vad är det i så fall för fel på hans förslag?

 

Om jag fattat det hela rätt så skall man kunna växla mellan valutorna, och det har visst både Åsa och Per beskrivit någonstans. Men det gäller visst enbart om det som redan finns något inväxlat av andra valutor. Gillar du inte detta så behöver ju inte just du använda dig av den alternativa valutan. Skall man kunna uppnå normalfördelning så kan ju ju inte valutan vara användbar för spekulation. Detta framgår ju helt klart på:

 

http://home.swipnet.se/~w-69487/kapitalismen.html

 

Edit: Det som du skriver om att folk inte kommer att vilja ha någon alternativ valuta enligt de givna förutsättningarna, har du ju inga bevis för. Det finns ju bevisligen dem som använder sig av LETS och andra alternativa valutor.

 

 

[inlägget ändrat 2005-05-25 23:29:43 av Uno Hansson]

Link to comment
Share on other sites

lillen_009
Säkerhet för värdekupongerna är den säkerhet som ställs för de lån som organisationen betalar ut.

 

det var säkerheten som ska garantera valutan jag undrade om, inte den som ska garantera värdekupongerna

 

 

 

 

 

Om jag fattat det hela rätt så skall man kunna växla mellan valutorna, och det har visst både Åsa och Per beskrivit någonstans. Men det gäller visst enbart om det som redan finns något inväxlat av andra valutor.

Är du övertygad? "om jag fattat det rätt" resp "men det gäller visst"

 

 

Gillar du inte detta så behöver ju inte just du använda dig av den alternativa valutan

Men om jag ska gå och handla på ICA och de bara använder den andra valutan. Hur gör jag? Om jag vill köpa en bil ute i Europa... får jag inte göra det? I dagens kapitalrörliga samhälle så kommer man inte kunna begränsa flödet

 

 

 

Edit: Det som du skriver om att folk inte kommer att vilja ha någon alternativ valuta enligt de givna förutsättningarna, har du ju inga bevis för. Det finns ju bevisligen dem som använder sig av LETS och andra alternativa valutor.

du måste ju relatera till kursen på den ordinarie valutan. Försämras den för den alternativa valutan kommer ingen vilja ha den (såvida de har alla hemma)

 

Link to comment
Share on other sites

-Vilken säkerhet ska fungera som garant för regionala valutor? Jag skulle kunna ha en egen valuta, men ingen skulle vilja använda den för att den inte är värd något.

 

Den regionala valutan är ju värd något för alla dem som accepterar att enbart använda den som mellanled vid byten av tjänster mot tjänster, varor mot varor och varor mot tjänster. Den kombineras ju då med en medlemsorganisation av konsumenter och brukare som teknikupphandlar och avropsavtalar med regionala leverantörer. Förutsättningen är att offentligsektorn inom regionen är medlemmar (eller att de privata företag som har avtal om att leverera specificerad och kvalitetssäkrad offentlig konsumtion är medlemmar).

 

På så sätt behöver inga transaktioner med den regionala valutan beskattas på traditionellt sätt. Istället reduceras ju alla medlemmarnas konto med en demokratiskt beslutad procentsats (t.ex. 0,5 %) varje natt kl. 4. Denna totalsumma delas sedan upp och sätts automatiskt in på de organisationers och företags konton som levererar den kommunala och regionala offentliga konsumtionen (vård, skola, omsorg osv).

 

Det tar troligen ganska lång tid innan medlemmarna använder den regionala i någon större omfattning. Till att börja med så blir det väl enbart som delbetalning, avbetalningar, hyra och leasing. De som levererar den offentliga konsumtionen använder direkt allt som varje natt kommer in på deras konto till ”skattefria” bonuslöner och som delbetalning hos de företag som har ett medlemskonto.

 

-Ska man kunna växla mellan valutorna? Om ja så kommer inte dina tankar att fungera (sorry) eftersom folk kommer att vilja ha den stabilare valutan och därmed föresprkar du indirekt spekulation.

 

Om det finns någon som växlat in någon annan valuta, så är det väl inget som hindrar detta. Men egentligen finns det väl knappast något rent praktiskt behov mer än när det gäller turister och tillfälligt besökande, eftersom alla använder sig av både den regionala och den nationella valutan. Under genska lång tid kommer den regionala valutan troligen att vara en relativt liten del av alla de pengar som cirkulerar inom regionen.

 

Edit: Citat, Per Almgren:

Detaljer om växling

Det är naturligtvis möjligt att växla till eller från utländska sedlar och mynt genom att använda transaktionsmedel, då bestäms växlingskursen direkt av de inblandade. Detta kommer troligen bara att ske i begränsad omfattning eftersom säljaren av utländsk valuta bör ha ett behov av att göra en snabb affär i landets beskattade pengar eller om köparen är beredd att betala en hög köpkurs.

Man kan också använda sig av sitt basinkomstkonto för att köpa utländsk valuta och få påfyllning till basinkomstkontot genom inväxling av utländsk valuta. Företag och turister från utlandet kan ha valutakonton. Ett valutakonto kan bara fyllas på genom inväxling av utländsk valuta eller, när det gäller företag, genom direkt överföring från ett basinkomstkonto för att betala importvaror. Medel från valutakontot kan bara användas för att växla till sig utländska pengar eller för att överföra pengar till transaktionskonton. Aktuella valutakurser bestäms dagligen av tillgång och efterfrågan.

Denna konstruktion innebär att det inte kan föras ut mer pengar från landet än vad som under motsvarande period kommer in. Ett företag kan bara använda sina egna mottagna betalningar från utlandet för att göra betalningar till utlandet såvida man inte vill utnyttja minskande transaktionsmedel. Det innebär att utländskt ägande och finansiering blir ganska ointressant eftersom det blir svårt att föra ut vinstmedel eller räntor om inte företaget har stora exportinkomster.

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-06-03 00:02:58 av Uno Hansson][inlägget ändrat 2005-06-03 00:02:58 av Uno Hansson]

[inlägget ändrat 2005-06-03 00:03:18 av Uno Hansson]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...