Just nu i M3-nätverket
Jump to content

diagram på web


ralf_t

Recommended Posts

Hejsan

 

Jag har den här kodsnutten

[MÄRK]<%[/MÄRK]
	 SQLsats = [GRÅ]"Select Distinct(JA) From SVAR"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS = Con.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLsats)

[color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
[b]Response[/b].Write RS([GRÅ]"JA"[/GRÅ])
RS.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]

 

Då får jag ut värder på min sida, men jag vill ha det som ett stapeldiagram, man ska kunna anropa en bild på en pixel osv.. men jag vet inte hur..

 

/ralf

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Till det behöver du installera en grafikkomponent på webbservern, ex.AspJPeg, http://www.aspjpeg.com/

 

Om du ligger på ett webbhotell får du kontrollera om och isåfall vilken komponent för detta de erbjuder

 

Link to comment
Share on other sites

Hmm inte riktigt det scaret jag ville ha, nu är det en egen webserver så det är inga problem där, men finns det inget sätt att lösa det utan att köpa en tredjeparts produkt?

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
men finns det inget sätt att lösa det utan att köpa en tredjeparts produkt?

Nä, ska du skapa grafik via vanlig ASP så krävs det tredjeparts, eller egenutvecklad komponent för detta.

 

Däremot kan du ju via lite tricksande skapa just stapeldiagram genom att variera höjd-parametern för en gif/jpg. Men vill du hålla på med lite mer komplicerad grafik än så tycker jag det är värt de få hundralappar en komponent kostar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ja du har rätt, men just nu har jag inte det behovet, Kan du visa med exempelkod hur jag skulle lösa det i mitt exempel?

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Ok, här är ett enkelt exempel för en stapel.

 

nMaxHeight=200 [color="#006400"]' Höjden för stapel som är 100%[/color]
nOrigoY=300 [color="#006400"]' Basposition i y-led[/color]
nValue=23.5 [color="#006400"]' Procentvärde för stapel[/color]
nHeight=nMaxHeight*nValue/100 [color="#006400"]' Stapelhöjd[/color]
y=nOrigoY-nHeight [color="#006400"]' x,y=Övre vänstra hörnet för stapeln[/color]
x=100 
[b]Response[/b].write [GRÅ]"<img src='1x1.gif' style='position:absolut;left:"[/GRÅ] & x & [GRÅ]"px;top:"[/GRÅ] & y & [GRÅ]"px;width:30px;height:"[/GRÅ] & nHeight & [GRÅ]"px;'>"[/GRÅ]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack

 

Nu ligger värdet fast på 23.5, hur får jag in värdet från min databas i

nValue=23.5 [color="#006400"]' Procentvärde för stapel[/color]

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon
hur får jag in värdet från min databas i

Det beror på hur du representerar värdena i databasen, men nValue=RS("Fältnamn") är det enkla svaret.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack fungerar perfekt

 

Nu bara en liten annan sak, jag har stapel liggande i en IFrame, men jag får den bara justerad efter överkanten, inte botten som jag vill ha hur får man till det?

<div id=[GRÅ]"Layer2"[/GRÅ] style=[GRÅ]"position:absolute; width:40px; height:84px; z-index:2; left: 84px; top: 113px;"[/GRÅ]>
  <p align=[GRÅ]"left"[/GRÅ] [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"toppmeny"[/GRÅ]>
    [MÄRK]<%[/MÄRK]
	 SQLsats = [GRÅ]"Select Distinct(kundplock) From SVAR"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS = Con.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLsats)

[color="#0000ff"]Do[/color] Until RS.EOF
nMaxHeight=500 [color="#006400"]' Höjden för stapel som är 100%[/color]
nOrigoY=300 [color="#006400"]' Basposition i y-led[/color]
nValue=RS([GRÅ]"kundplock"[/GRÅ]) [color="#006400"]' Procentvärde för stapel[/color]
nHeight=nMaxHeight*nValue/5000 [color="#006400"]' Stapelhöjd[/color]
y=nOrigoY-nHeight [color="#006400"]' x,y=Övre vänstra hörnet för stapeln[/color]
x=100
[b]Response[/b].write [GRÅ]"<img src='bilder/bild.gif' style='position:absolut;bottom:"[/GRÅ] & x & [GRÅ]"px;top:"[/GRÅ] & y & [GRÅ]"px;width:30px;height:"[/GRÅ] & nHeight & [GRÅ]"px;'>"[/GRÅ]
RS.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK]
    <br>
    <span [color="#0000ff"]Class[/color]=[GRÅ]"mini"[/GRÅ]>Kplock 
    [MÄRK]<%[/MÄRK]
	 SQLsats1 = [GRÅ]"Select Distinct(DATUM) From SVAR where (DATUM) = '20050411'"[/GRÅ]
[color="#0000ff"]Set[/color] RS1 = Con.[color="#0000ff"]Execute[/color](SQLsats1)

[color="#0000ff"]Do[/color] Until RS1.EOF
[b]Response[/b].write RS1([GRÅ]"DATUM"[/GRÅ])
RS1.MoveNext
[color="#0000ff"]Loop[/color]
[MÄRK]%>[/MÄRK] 
  </span></div>

 

Tack för all hjälp

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Sorry, jag glömde ett "e" i "absolute" i följande rad:

 

<img src='bilder/bild.gif' style='position:absolute;

 

Link to comment
Share on other sites

Heh, och vi vet alla var den felstavningen kommer ifrån ;)

 

"Power Corrupts, and Absolute Power corrupts Absolutely, so too does Absolut Vodka corrupt Absolutly."

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...