Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med fritextssökning


SandraS

Recommended Posts

Hej!

 

Jag håller på med en applikation där man ska kunna göra en fritextsökning genom att fylla i en textruta och sedan trycka på knappen sök.... men jag får ett felmeddelande som ser ut såhär:

--------------------------------------------------------------------------------

Tolkningsfelmeddelande: Portalen.searchResult är inte en giltig basklass eftersom den inte utökar klassen System.Web.UI.UserControl.

 

Källfel:

Rad 1: <%@ Control Language="vb" AutoEventWireup="false" Codebehind="searchResult.ascx.vb" Inherits="Portalen.searchResult" TargetSchema="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" %>

Rad 2: <asp:repeater id="SearchResult" runat="server">

Rad 3: <HeaderTemplate>

 

Källfil: c:\inetpub\wwwroot\Portalen\Controls\searchResult.ascx Rad: 1

--------------------------------------------------------------------------------

Min kod för knappen ser ut såhär:

 

Private Sub searchButton_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles searchButton.Click

Session("SearchStr") = SearchStr

Session("SearchZone") = SearchZone

 

If Request.Path <> "searchResult.aspx" Then

Response.Redirect("searchResult.aspx")

End If

End Sub

_______________________________________________________

 

Och koden för searchResult-controllen ser ut såhär:

 

Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

SearchStr = Session("SearchStr")

SearchZone = Session("SearchZone")

 

Dim myStation As New Stations

 

SearchResult.DataSource = myStations.getStation(SearchStr, SearchZone)

searchResult.DataBind()

myStation = Nothing

End Sub

_______________________________________________________

 

Är det någon som vet hur och var jag ska ändra i koden för att det ska funka? Tacksam för hjälp =)

Mvh

Sandra

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...