Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Instafinder?


Diva

Recommended Posts

Har fått ett irriterande återkommande problem...När jag besöker vissa t.ex gästböcker omdirigeras jag till en sida som heter Instafinder...:

 

http://www.instafinder.com/error2.asp?err=404&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eantara%2Ecom%2Eau%2Fguestbook%2Ehtml

 

Det händer även när jag går "bakåt" på andra siter t.om min egen...

Har Ad-aware och Webroot Spysweeper men inget av dem hittar t.ex ngt spyware...

 

Någon som vet vad detta kan vara?

Tacksam för all hjälp...:)

 

Link to comment
Share on other sites

Gå in på sidan http://housecall.trendmicro.com/ och gör en gratis virusavsökning där. Den bör ta bort InstaFinder det är ett en sorts adware.

 

This adware is a Browser Helper Object (BHO) that redirects any invalid URL that users enter to a specific site.

 

(Note: BHOs are components that IE loads whenever IE starts. Some exploits of BHO technology include searching all pages viewed in IE and replacing banner advertisements with other ads. It sends gathered information to a remote Web site for advertising purposes. It may also download other adware.)

 

This adware is a .DLL file that is part of another adware package. Once installed by the package, it registers itself as a BHO by adding the following CLSID:

 

{4E7BD74F-2B8D-469E-DCF7-F96DA086B434}

 

It is also a search hijacker. When an invalid URL is typed, it redirects the connection to the following site:

 

www.instafinder.com

 

Så se till att ta bort det.

 

En ska till bara. Använd helst en annan webbläsare som Opera eller Mozilla och kör bara Ie när du verkligen behöver det. Den är den mest utsatta av outgrundliga skäl och ingen kan göra något åt det.

[inlägget ändrat 2005-04-10 00:05:00 av Hundbert]

[inlägget ändrat 2005-04-10 00:07:07 av Hundbert]

Link to comment
Share on other sites

Tack men nu har jag scannat datorn via denna site-men det är samma sak...Intstafinder är fortfarande kvar...Fler tips?

 

Link to comment
Share on other sites

Du kan först prova med CWShredder:

http://www.intermute.com/spysubtract/cwshredder_download.html

Välj Download stand-alone version of CWShredder i högerkolumnen.

 

Om det inte heller hjälper så är det HijackThis som gäller:

http://www.spywareinfo.com/~merijn/downloads.html

Kör, skanna och spara loggen (inget annat).

 

I ditt svar här skriver du hur det har gått och bifogar loggen på detta sätt:

Tryck på LOG-knappen i Besvara-fönstret

Klistra in loggen

Tryck igen på LOG-knappen

 

Link to comment
Share on other sites

Ok-det första fick inte fram något. Men här är loggen på HijackThis scan:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:38:22, on 2005-04-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\system32\PV92Tray.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MUSICM~1\MUSICM~1\MMDiag.exe

C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mim.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibguard.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibserver.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\I7OF6NU7\HijackThis1991[1].exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dogue.nu/swe.html'>http://www.dogue.nu/swe.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dogue.nu

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\Program\INSTAFINK\instafink.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PV92TRAY] PV92Tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliType] "C:\Program\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [xglmzmj] C:\WINDOWS\xglmzmj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [zoyexbyqah] C:\WINDOWS\System32\prxwln.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TeliaTGCMD] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program\MUSICM~1\MUSICM~1\mimboot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2} (PopupMenu Object) - http://activex.microsoft.com/controls/iexplorer/x86/iemenu.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Inprise Corporation - C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibguard.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Inprise Corporation - C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibserver.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

Link to comment
Share on other sites

Stefan Eklinder

 

 

Tråden flyttad till Spionprogram (Spyware)

 

 

---

C:\Eforum\Stefan Eklinder> moderator Internet - övrigt|

 

"Det finns två företeelser som är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Jag är dock inte säker på den förstnämnda."

 

- Albert Einstein

 

Link to comment
Share on other sites

Du borde ha en brandvägg. Finns gratis t ex Sygate och Kerio.

 

Ha internetanslutningen urdragen så mycket som möjligt tills datorn är ren.

 

Du har P2P Networking igång. Du kan läsa om det här:

http://www.kephyr.com/spywarescanner/library/p2pnetworking/index.phtml

Jag tycker att det är något du borde ta bort enligt anvisningarna där.

 

Var säker på att du förstår allt nedan innan du fortsätter, fråga annars.

 

För att du inte ska råka återställa datorn till ett läge med dessa och tidigare otrevligheter i så bör du ta bort alla systemåterställningspunkter genom att avaktivera systemåterställningsfunktionen.

Den här datorn - högerklick - Egenskaper - Systemåterställning

Funktionen ska sedan sättas på när datorn är ren.

 

I Kontrollpanelen - Lägg till och ta bort program ser du efter om något av dessa finns:

My Search Bar

MyWay Speed Bar

My Web Search Bar

Fun Web Products Easy Installer

liknande namn

okända program

i så fall ta bort dem.

 

För att HijackThis ska kunna spara säkerhetskopior på det den tar bort måste den körbara filen HijackThis.exe ligga i sin egen mapp. Filen måste laddas ner. Om du laddar ner hijackthis.zip så måste den packas upp så att den körbara filen HijackThis.exe kan användas. Skapa en ny mapp t ex E:\HjT och lägg den körbara filen HijackThis.exe där (sedan kan du slänga den nedladdade filen hijackthis.zip).

 

[log]Kör HijackThis och skanna. Bocka för dessa rader (om de fortfarande finns kvar):

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program\MyWebSearch\SrchAstt\1.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: myBar BHO - {0494D0D1-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: InstaFinderK - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\Program\INSTAFINK\instafink.dll

O3 - Toolbar: My &Search Bar - {0494D0D9-F8E0-41ad-92A3-14154ECE70AC} - C:\Program\MyWay\myBar\1.bin\MYBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [xglmzmj] C:\WINDOWS\xglmzmj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zoyexbyqah] C:\WINDOWS\System32\prxwln.exe

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\Program\MYWEBS~1\bar\1.bin\mwsoemon.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program\MyWebSearch\bar\1.bin\MWSOEMON.EXE

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-2/SmileyCe

ntralFWBInitialSetup1.0.0.8-2.cab

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

 

Avsluta alla program och fönster förutom HijackThis.

 

Tryck på Fix checked.

 

Starta om i felsäkert läge (F8 upprepade gånger under uppstarten).

 

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Bocka för Visa innehållet i systemmappar

 

Ta bort filerna:

C:\WINDOWS\xglmzmj.exe

C:\WINDOWS\System32\prxwln.exe

 

Ta bort mapparna:

C:\Program\MyWebSearch

C:\Program\MyWay

C:\Program\INSTAFINK

C:\WINDOWS\system32\P2P Networking

 

Starta om datorn i normalt läge och ta ut en ny HijackThis-logg.[/log]

 

[inlägget ändrat 2005-04-11 08:51:00 av Cecilia]

Link to comment
Share on other sites

Sådärja-nu verkar det vara borta. Tack tusen! HIttade ett program under Ta Bort program som heter InstaFinderK-ska jag ta bort det?

Jag har den branvägg som ligger i XP windowsbrandväggen. Är den inte bra? Borde jag byta?

 

Loggen ser ut så här nu:

[log]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:02:26, on 2005-04-11

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

C:\WINDOWS\system32\PV92Tray.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

C:\Program\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\MUSICM~1\MUSICM~1\MMDiag.exe

C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mim.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibguard.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibserver.exe

C:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\HijackThis1991.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dogue.nu/swe.html'>http://www.dogue.nu/swe.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.dogue.nu

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://windowsupdate.microsoft.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PCTVOICE] pctspk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PV92TRAY] PV92Tray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliType] "C:\Program\Microsoft Hardware\Keyboard\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TeliaTGCMD] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\Program\MUSICM~1\MUSICM~1\mimboot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] "C:\Program\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mm_tray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {7823A620-9DD9-11CF-A662-00AA00C066D2} (PopupMenu Object) - http://activex.microsoft.com/controls/iexplorer/x86/iemenu.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: InterBase Guardian (InterBaseGuardian) - Inprise Corporation - C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibguard.exe

O23 - Service: InterBase Server (InterBaseServer) - Inprise Corporation - C:\Program\Borland\INTRBASE\bin\ibserver.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

[/log]

 

Verkar det ok?

 

[inlägget ändrat 2005-04-11 14:13:08 av Diva]

Link to comment
Share on other sites

Jag har den branvägg som ligger i XP windowsbrandväggen. Är den inte bra? Borde jag byta?

 

XP-brandväggen skyddar mot inkommande trafik lika bra som någon annan. Vill du ha en brandvägg som varnar för, och kan stoppa utgående trafik så installera t.ex Kerio/ZoneAlarm/Sygate (gratis)

 

SJälv vill jag veta vilka program som försöker accessa nätet, så jag kan bedöma om de ska få det eller ej, och då duger som sagt var inte XP's inbyggda.

 

--

[Esc]

 

Link to comment
Share on other sites

Lite finputs bara, fixa den här raden också om du vill i HijackThis.

O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)

Det verkar vara någon rest av PCTools Spyware Doctor.

 

Annars så ser jag inget otrevligt i din logg nu.

 

Sätt på systemåterställningsfunktionen nu.

 

Du kan ju se om det går att ta bort InstaFinder från Kontrollpanelen, men om du verkligen fick bort mappen C:\Program\INSTAFINK så är det möjligt att det inte går.

 

När det gäller brandvägg så håller jag med [Esc], det är bra att ha koll på utgående trafik, det är ett bra varningssignal om att man har råkat få in ett spionprogram.

 

För att skydda din dator i framtiden så kommer här några rekommendationer.

 

Uppdatera från Windows Update (på onsdag ska nya uppdateringar komma) och kör antispionprogrammen Ad-aware och Spybot S&D regelbundet.

http://www.lavasoft.com

http://www.safer-networking.org/en/download/index.html

 

Om man använder Internet Explorer så kan det vara lämpligt att ha programmen SpywareBlaster och SpywareGuard, vilka hindrar en hel del otrevliga program från att laddas ner resp. köras:

http://www.javacoolsoftware.com

 

Se över säkerhetsinställningarna i Internet Explorer, det finns en hel del tips här:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/btw/ie/ie-opts.htm

 

Samt kör IE-SpyAd som lägger en hel massa otrevliga webbplatser i zonen Ej tillförlitliga i Internet Explorer så att de inte kan göra något med datorn:

https://netfiles.uiuc.edu/ehowes/www/resource.htm

 

Om man byter webbläsare så är det bara SpywareGuard som behövs. Andra webbläsare är t ex Mozilla Firefox och Opera:

http://www.mozilla.se

http://www.opera.com

 

Allt gratis för hemanvändare/personligt bruk.

 

Link to comment
Share on other sites

Hello guys,

 

we in austria have the same problem with the scardclnt service in winxp and 2000. Hijackthis 1.99 didnt found anything. :-(

We only have disabled the services, but they are restarting each other...

can you please translate shortly the solution what you give in your language to us :-)

please be so kind :)

 

thanks alot!

 

greetings

Mark

 

Link to comment
Share on other sites

Har installerat Zonealarm igen-fattar inte varför jag missat att installera det...Jag vill ju ha koll på trafiken...

Ad-aware kör jag varje dag, men ska hämta hem spybot med nu.

Hämtar hem SpywareBlaster och SpywareGuard också så borde jag vara säker. Antar att jag behöver alla dess 4?

 

Är mer osäker på annan webbläsare-har alltid haft explorer och är orolig att göra något fel? Vad med mina siter-kommer jag kunna se dem som de ska se ut om jag inte har explorer? Stödjer Mozilla/opera css osv?

Och i så fall vilken är bäst av dessa 2?

 

Än en gång tack för din hjälp-kul med en tjej som kan så mycket!

 

Link to comment
Share on other sites

Well, if nothing in visible in HijackThis, it cannot be the same problem.

 

Maybe you should visit one of the english speaking well-known website for internet security and spyware removal. I can recommend, for example:

http://www.bleepingcomputer.com/forums/

http://castlecops.com/forums.html

http://forums.spywareinfo.com/

http://forums.subratam.org/index.php?

http://forums.tomcoyote.org/

http://www.wilderssecurity.com/

 

 

Link to comment
Share on other sites

Japp, alla programmen behövs, de kompletterar varandra.

 

Det brukar inte vara något större problem att gå över till en annan webbläsare. Opera har jag ingen personlig erfarenhet av, men jag använder i stort sett bara bara Mozilla Firefox. När man installerar så får man frågor om man vill kopiera över sina favoriter t ex (kallas bokmärken sedan i Firefox). Det finns en särskild sida för dem som vill byta här:

http://www.mozilla.se/switch.shtml

där de går igenom en del skillnader.

 

Opera är väl känt för att vara den webbläsare som följer alla standards allra bäst och Internet Explorer allra minst. Men visst finns det en del webbplatser som bara funkar med Internet Explorer, men vilka det är lär man sig snart och så använder man Internet Explorer till just dem (för min del är det väl 4 stycken). Firefox har ju blivit ganska populärt sista halvåret så man kan nog räkna med att allt fler företag kommer att se till att deras webb fungerar för fler webbläsare.

 

Det är bara att prova! :thumbsup:

Trivs du inte med den nya webbläsaren så är det ju bara att sluta använda den.

 

Link to comment
Share on other sites

Funkar ju bra Mozilla-tack för tipset :thumbsup:

 

Fick gå upp i registret och ta bort FunWebProducts för Spybot ville inte ta bort det. Men nu verkar allt ok och det går snabbt igen-antar att slöheten berott på alla spyware jag hade...

 

Ett sista tack tusen för all din hjälp!:thumbsup::thumbsup:

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...