Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Progress bar


csone

Recommended Posts

Hejsan

Har problem med ett script i IE 6

Scriptet skall skapa en "progress bar" i asp men funkar inte till 100%

 

Raden som kärvar är

Response.Write "statuspic.width = Math.ceil(" & nPctComplete & " * progBarWidth);" & vbCrlf

 

 

Någon som vet?

//cast

 

<%

Response.Buffer = False

server.scriptTimeout =25000

%>

<div id="ProgBar" style="font-family:Verdana; font-size=9pt;">Progress:<BR>

<TABLE style="color:red;" HEIGHT="16" Border=1><TR><TD BGCOLOR=RED ID=statuspic></TD></TR></TABLE><BR&g

t;

</div>

<script language="Javascript">var progBarWidth=250;</script>

<%

iProcessedSoFar = 0

iTotalRecords = 200

strHTML=" <Table width=""80%""><TR><TD Width=""100%"" BGCOLOR=""gray"" align=""CENTER"">Results:<td></tr>"

for i = 0 to iTotalRecords

' next few lines are just a surrogate for whatever your processing function to be timed

strHTML = strHTML & "<tr width=""100%""><td width=""100%"" BGCOLOR=""#FFCC66""> Your results</td></tr>"

iProcessedSoFar = iProcessedSoFar + 1

pctComplete = (iProcessedSoFar / iTotalRecords)

if i mod 8 = 0 then

ShowProgress pctComplete

end if

next

FinishProgress

strHTML=strHTML & "</TABLE>"

Response.write strHTML

Sub ShowProgress(nPctComplete)

Response.Write "<SCR" & "IPT LANGUAGE=""JavaScript"">" & vbCrlf

Response.Write "statuspic.width = Math.ceil(" & nPctComplete & " * progBarWidth);" & vbCrlf

Response.Write "</SCR" & "IPT>"

End Sub

Sub FinishProgress

Response.Write "<SCR" & "IPT LANGUAGE=""JavaScript"">" & vbCrlf

Response.Write "ProgBar.style.visibility ='hidden';" & vbCrLf

Response.Write "</SCR" & "IPT>"

end sub

%>

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det är js koden

Säger ogiltigt argument på varje rad där följande

kod generreas

statuspic.width = Math.ceil(0,0045 * progBarWidth);

 

Link to comment
Share on other sites

Anjuna Moon

Du får använda . för decimaltecken. Antingen ställer du om detta på webbservern så att ASP använder sig av punkter istället för kommatecken, eller så fixar du det i koden:

 

sPctComplete=[color="#0000ff"]Replace[/color]([color="#0000ff"]CStr[/color](nPctComplete),[GRÅ]","[/GRÅ],[GRÅ]"."[/GRÅ])
[b]Response[/b].Write [GRÅ]"statuspic.width = Math.ceil("[/GRÅ] & sPctComplete & [GRÅ]" * progBarWidth);"[/GRÅ] & vbCrlf

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...