Just nu i M3-nätverket
Jump to content

PHP&mysql


vovven balloo

Recommended Posts

vovven balloo

Jag behöver lite hjälp med ett lite script som jag inte får att fungera.

Nedan finns scriptet.

 

<?php

session_start();

$number = $_SESSION["edit"];

include("connect.inc");

if($user){

$sql = "select rights,namn from user where namn='admin' and pass='1234' and rights like '%2%'";

//print $sql;

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query LOGIN");

$a_row = mysql_fetch_array( $sql_result );

$_SESSION["edit"] = $a_row[rights];

$number = $_SESSION["edit"];

}

 

if(!$number){

?>

<html>

<head>

<title>Administration Login</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

 

<body>

<form action="admin_upp.php" method="post">

<div align="center">

<table width="200" border="0" align="center" class="tabell">

<tr>

<td class="tablerubrik">Anv&auml;ndare</td>

<td><input name="user" type="text"></td>

</tr>

<tr>

<td class="tablerubrik">L&ouml;senord</td>

<td><input name="pass" type="password"></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><input name="Submit2" type="submit" value="Logga in"></td>

</tr>

</table>

</form>

</body>

</html>

 

<?php

} else{

?>

<html>

<head>

<title>Administration av uppfödare som tillhör Dvärgschnauzerringen</title>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">

<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css">

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript">

<!--

function MM_jumpMenu(targ,selObj,restore){ //v3.0

eval(targ+".location='"+selObj.options[selObj.selectedIndex].value+"'");

if (restore) selObj.selectedIndex=0;

}

//-->

</script>

</head>

 

<body>

<?php

include("connect.inc");

if ($add){

$sql = "insert into uppfodare (EFTERNAMN, FÖRNAMN, ADRESS, POSTNUMMER, POSTADRESS, REGION, TELEFON, MOBIL, KENNELNAMN, HEMSIDA, EPOST1, EPOST2, FÄRG, AKTIV, BETDAT, BETALT, KOMMENTAR, EXTRA, VALP) values (

'$textfield',

'$textfield2',

'$textfield3',

'$textfield4',

'$textfield5',

'$REGION,

'$textfield6',

'$textfield7',

'$textfield8',

'$textfield9',

'$textfield10',

'$textfield11',

'$textfield12',

'$textfield13',

'$textfield14',

'$textfield15',

'$textfield16',

'$textfield17',

'$textfield18',

'$VALP',";

 

if ($checkbox1=="checked")

$sql = $sql."1,";

else

$sql = $sql."0,";

 

if ($checkbox2=="checked")

$sql = $sql."1)";

else

$sql = $sql."0)";

 

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 3");

print "En ny uppfödare har lagts till!";

 

}

 

if ($upd){

$sql = "update uppfodare set

EFTERNAMN = '$textfield',

FÖRNAMN = '$textfield2',

ADRESS = '$textfield3',

POSTNUMMER = '$textfield4',

POSTADRESS = '$textfield5',

REGION = $region,

TELEFON = '$textfield7',

MOBIL = '$textfield8',

KENNELNAMN = '$textfield9',

HEMSIDA = '$textfield10',

EPOST1 = '$textfield11',

EPOST2 = '$textfield12',

FÄRG = '$textfield13',

AKTIV = '$textfield14',

BETDAT = '$textfield15',

BETALT = '$textfield16',

KOMMENTAR = '$textfield17',

EXTRA = $textfield18',

VALP = '$valp',";

 

 

if ($checkbox1=="checkbox")

$sql = $sql."VALP = 1,";

else

$sql = $sql."Reg1 = 0,";

 

if ($checkbox2=="checkbox")

$sql = $sql."VALP = 1";

else

$sql = $sql."Reg2 = 0";

 

$sql = $sql."where Nr=$upd";

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 4");

print "Uppfödare har uppdaterats!";

}

 

if ($del){

$sql = "delete from uppfodare where Nr=$del";

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 5");

print "Uppfödare har tagits bort!";

}

 

?>

 

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data" name="form1">

<table width="650" border="1" class="tabell">

<tr>

<td><table width="100%%" border="0" align="left">

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><div align="center"><a href="admin_upp.php?id=0" class="link">Ny</a></div></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><div align="center"><a href="admin_upp.php?del=<?=$id?>" class="link">Ta bort</a></div></td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td><div align="center"><a href="admin_upp.php?mysql_close($link)">Logga ut</a> <br></div></td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

<tr>

<td>&nbsp;</td>

<td>&nbsp;</td>

</tr>

</table></td>

<td> <select name="menu1" size="10" onChange="MM_jumpMenu('parent',this,0)">

<?php

$sql="select Nr, KENNELNAMN, FÖRNAMN, EFTERNAMN from uppfodare order by KENNELNAMN";

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query");

while ( $a_row = mysql_fetch_array( $sql_result ) ){

print "<option value='admin_upp.php?id=$a_row[Nr]'>".$a_row[FÖRNAMN]."&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$a_row[EFTERNAMN]."&nbsp;&nbsp;&nbsp;".$a_row[KENNELNAMN]."</option>";

}

?>

</select></td>

</tr>

<?php

if ($id){

$sql="select * from uppfodare where Nr=$id";

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query");

$a_row = mysql_fetch_array( $sql_result );

}

?>

<tr>

<td width="110">Efternamn</td>

<td width="524"> <input type="text" name="textfield" value="<?=$a_row[EFTERNAMN]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Förnamn</td>

<td><input type="text" name="textfield2" value="<?=$a_row[FÖRNAMN]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Adress</td>

<td><input type="text" name="textfield3" value="<?=$a_row[ADRESS]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Postnummer</td>

<td><input type="text" name="textfield4" value="<?=$a_row[postNUMMER]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Postadress</td>

<td><input type="text" name="textfield5" value="<?=$a_row[postADRESS]?>"></td>

</tr>

?>

<tr>

<td>Telefon</td>

<td><input type="text" name="textfield7" value="<?=$a_row[TELEFON]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Mobil</td>

<td><input type="text" name="textfield8" value="<?=$a_row[MOBIL]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Kennelnamn</td>

<td><input type="text" name="textfield9" value="<?=$a_row[KENNELNAMN]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Hemsida</td>

<td><input type="text" name="textfield10" value="<?=$a_row[HEMSIDA]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>E-post 1</td>

<td><input type="text" name="textfield11" value="<?=$a_row[EPOST1]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>E-post 2</td>

<td><input type="text" name="textfield12" value="<?=$a_row[EPOST2]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Färg</td>

<td><input type="text" name="textfield13" value="<?=$a_row[FÄRG]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Aktiv</td>

<td><input type="text" name="textfield14" value="<?=$a_row[AKTIV]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Betalt Datum</td>

<td><input type="text" name="textfield15" value="<?=$a_row[bETDAT]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Betalt kr</td>

<td><input type="text" name="textfield16" value="<?=$a_row[bETALT]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Kommentar</td>

<td><input type="text" name="textfield17" value="<?=$a_row[KOMMENTAR]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Extra</td>

<td><input type="text" name="textfield18" value="<?=$a_row[EXTRA]?>"></td>

</tr>

<tr>

<td>Region</td>

<td><select name="REGION">

<?

$sel="";

if ($a_row[REGION]==1)

$sel = "selected";

print "<option value='1' $sel>Norra Norrland</option>";

 

$sel="";

if ($a_row[REGION]==2)

$sel = "selected";

print "<option value='2' $sel>S&ouml;dra Norrland</option>";

 

$sel="";

if ($a_row[REGION]==3)

$sel = "selected";

print "<option value='3' $sel>Svealand</option>";

 

$sel="";

if ($a_row[REGION]==4)

$sel = "selected";

print "<option value='4' $sel>G&ouml;taland</option>";

 

$sel="";

if ($a_row[REGION]==5)

$sel = "selected";

print "<option value='5' $sel>Gottland</option>";

?>

</select></td>

</tr>

<tr valign='top'>

<td>Valph&auml;nvisning</td>

<?php

if ($a_row[VALP]){

print "<td valign='top'><input name='checkbox1' type='checkbox' value='checkbox' checked='CHECKED'>&nbsp;&nbsp;<textarea name='VALP' cols='10' rows='5'>$a_row[VALP]</textarea></td>";

}else{

print "<td valign='top'><input name='checkbox1' type='checkbox'>&nbsp;&nbsp;<textarea name='VALP' cols='25' rows='10'>$a_row[VALP]</textarea></td>";

}

?>

</tr>

<!--tr>

<td>Kennlar</td>

<?php

if ($a_row[Reg2]){

print "<td><input name='checkbox2' type='checkbox' value='checkbox' checked='CHECKED'></td>";

}else{

print "<td><input name='checkbox2' type='checkbox'></td>";

}

?>

</tr-->

<tr>

<td>

<?

if (!$id)

print "<input type='hidden' name='add' value='1'></td>";

else

print "<input type='hidden' name='upd' value='$id'></td>";

?>

<td><input type="submit" name="Submit" value="Submit"></td>

</tr>

</table>

</form>

<?

}

?>

</body>

</html>

 

 

När jag kör scriptet så stannar det på följade rad:

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 4");

Det är rad 137.

 

Kan någon hjälpa mig. Jag hittar inte felet.

 

/vovven balloo

 

 

Link to comment
Share on other sites

När jag kör scriptet så stannar det på följade rad:

$sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 4");

Det är rad 137.

 

Kan någon hjälpa mig. Jag hittar inte felet.

 

Hej!

 

Det verkar som att följande verkar skumt med din kod:

[color="#0000ff"]if[/color] ($checkbox2=="checkbox")
$sql = $sql."VALP = 1";
[color="#0000ff"]else[/color]
$sql = $sql."Reg2 = 0";

$sql = $sql."where Nr=$upd";
$sql_result = [color="#ff0000"]mysql_query[/color]($sql, $[color="#ff0000"]link[/color]) [color="#0000ff"]or[/color] [color="#0000ff"]die[/color]("Couldn't execute SQL query 4");

Sista raden innan du kör SQL-satsen gör att du missar ett mellanslag mellan den sista siffran och 'where'. Lägg till ett mellanslag innan 'where' så borde det gå bättre.

 

Rekommenderar dig också att läsa: http://se2.php.net/register_globals

 

 

.dune.

----------------------------------------------

- "I find this a nice feature but it is not according to the documentation.

Or is it a BUG?"

- "Let´s call it an accidental feature. :-)"

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej dune.

 

Tack för hjälpen men jag fattar inte riktigt vad du menar med

Sista raden innan du kör SQL-satsen gör att du missar ett mellanslag mellan den sista siffran och 'where'. Lägg till ett mellanslag innan 'where' så borde det gå bättre.

Var skall jag lägga mellanslaget?

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Var skall jag lägga mellanslaget?

 

 

Så att satsen blir:

 

$sql = $sql . " where Nr=$upd";

 

 

.dune.

----------------------------------------------

- "I find this a nice feature but it is not according to the documentation.

Or is it a BUG?"

- "Let´s call it an accidental feature. :-)"

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hallå igen.

 

Jag har provat med din variant men det är samma fel. Det måste nog vara nått annat som stökar. Jag fattar inte detta. Vad jag kan se så är det ok. Men det är ju lätt att se sig blind ibland.

 

//vovven balloo

 

Link to comment
Share on other sites

Hallå igen.

 

Jag har provat med din variant men det är samma fel. Det måste nog vara nått annat som stökar. Jag fattar inte detta. Vad jag kan se så är det ok. Men det är ju lätt att se sig blind ibland.

 

Testa att skriva ut $sql med felmeddelandet?

 

 

.dune.

----------------------------------------------

- "I find this a nice feature but it is not according to the documentation.

Or is it a BUG?"

- "Let´s call it an accidental feature. :-)"

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej dune.

 

Nu har jag testat och testat samt läst så mycket som jag kunde hitta sedan ditt senaste tips. Jag får inte ihop mysql_error.

 

Jag får fortsätta imorrn.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

Jag får inte ihop mysql_error.

 

$sql_result = [color="#ff0000"]mysql_query[/color]($sql, $[color="#ff0000"]link[/color]) [color="#0000ff"]or[/color] [color="#0000ff"]die[/color]("Couldn't execute SQL query 4 " . [color="#ff0000"]mysql_error[/color]() . " was encounterd running this sql: $sql");

 

Kan dock vara bra att ta bort det sedan om du skall köra din kod publikt sedan. :)

 

 

.dune.

----------------------------------------------

- "I find this a nice feature but it is not according to the documentation.

Or is it a BUG?"

- "Let´s call it an accidental feature. :-)"

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hallå.

 

Jag har prvoat mend din kodsnutt istället för migmla rad men nu får jag detta istället.

Parse error: parse error in /var/www/html/admin_upp.php on line 137
. Som du förstår så kår jag på en egen server i utvecklingssyfte. Apache, PHP och Mysql.

Kan det vara något där som inte stämmer. Det finns jen hel uppsjö med inställningsfiler i en Linuxinstallation. MANDRAKE

Eftersom det inte har funnits något i stil med detta på den innan så vet jag inte status på den installatinen.

 

 

 

 

 

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

Det betyder helt enkelt att du har ett syntaxfel på rad 137 (eller nånstans i närheten...) i filen admin_upp.php. Fixa det felet så kommer du åtminstone ett steg längre.

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Jag vet att jag har ett syntaxfel. Problemet är att jag inte hitta felet.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

Koden finns i mitt första inlägg i tråden.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

Fast du har ju redan fått hjälp med modifieringar av det scriptet (det hade ju ett annat fel). Ett par inlägg upp skriver du att du nu får parse error. Ska du få hjälp med det är det ju naturligtvis den koden som måste ses.

 

Klistrar du in den på paste.se (istället för här) så blir det inga konstiga radbrytningar och då går det att se vad som inte fungerar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

"parse error" fick jag efter tips i tråden. Modifieringen hjälp uppenbarligen inte.

Hur fungerar http://paste.se då??

Jag har försökt att lägga upp koden men det funkar inte.

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

"parse error" fick jag efter tips i tråden. Modifieringen hjälp uppenbarligen inte.

Vi vet att du fick det när du gjorde modifieringen, förmodligen för att du gjorde fel det är därför jag vill se vad du har gjort för fel.

 

Hur fungerar http://paste.se då??

Man klistrar in koden, trycker på knappen och använder länken den spottar ur sig för att berätta för andra hur de kan se koden. Fast just för stunden verkar den tyvärr rätt död för mig.

Du kan inte lägga koden på en webbservern någonstans? eller slänga den som en bilaga i ett mail till RRGBBMDIULSO@spammotel.com

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

Kolla din mail, "fhe"

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

Kolla din mail

Gör jag alltid... Tyvärr går spammotell-forwarden till home.se så det är ingen garanti. Jag har fortfarande inte fått något. Du har ingenstans du kan lägga upp filen?

 

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

Nu har jag tvättat uteplatsen.

 

Till "fhe"

 

Jag har lagt upp en zipfil på följand adress : http://www.motowns.se/files/web_utv.zip

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

[inlägget ändrat 2005-03-31 18:05:51 av vovven balloo]

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag tvättat uteplatsen.

I den tvättade versioner får iaf inte jag något fel, men det beror förmodligen på att flödet blir helt annorlunda då jag inte har dina databaser (vill inte ha). Dessutom vet jag ju inte vilket radnummer som det skiter sig på i din tvättade versionen

 

Men du har massor med fel i koden... En sån här grej kommer förmodligen att ge dig ett liknande fel:

$a_row[FÖRNAMN]

Det heter:

$a_row['FÖRNAMN']

(samma sak gäller övriga)

 

Testa att rätta till det och se vad som händer (det är förresten oftast en rätt dum idé att ha fält i databasen som heter saker med åäö i namnet).

 

Det kommer förvisso inte att ge dig några syntax-fel men var tilldelar du förresten $textfield mfl sina världen? Det är inte så att du får dem från ett formulär (då kommer du åt dem med $_POST['textfield'] om du vill att det ska fungera överallt). Tänk också på att du gör det möjligt för andra att tömma din databas och trasa sönder din sajt om du tar formulärdata och sprutar det rakt in i databasen utan att använda t.ex mysql_escape_string().

 

Vad är förresten det här:

<td><div align="center"><a href="admin_upp.[color="#0000ff"]php[/color]?[color="#ff0000"]mysql_close[/color]($[color="#ff0000"]link[/color])">Logga ut</a> <br></div></td> 

så kan du väl knapapst blanda html och php.

 

Rent generellt (och jag förstår att du är nybörjare och allt sånt där) så är mitt bästa tips att försöka hålla lite ordning på koden, strukturera upp den, använd inte php för att göra 4 html-sidor i en utan att använda include() eller någon annan funktionalitet för att få struktur. Du kommer att vinna massor på det när du felsöker.

 

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

Tack för tipsen.:thumbsup:

 

Jag tar mig an ändringarna senare. Nu är det familjen som gäller ett par tre timmar.:)

 

Du undrade var det skiter sig och jag tror att det är rad 137. Denna kodraden finns där: $sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 4");

 

Jag har tänkt att denna funktionen bara skall vara för att administrera databasen så jag tror inte att det blir några problem med risken som du skriver .

 

<td><div align="center"><a href="admin_upp.php?mysql_close($link)">Logga ut</a> <br></div></td>

Detta skall bort. Jag hade missat det.

 

Nybörjare. Ja visst är jag det men man måste börja någon gång och jag uppskattar din hjälp. :thumbsup::thumbsup::thumbsup:

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hällsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

[inlägget ändrat 2005-03-31 18:35:53 av vovven balloo]

Link to comment
Share on other sites

Denna kodraden finns där: $sql_result = mysql_query($sql, $link) or die("Couldn't execute SQL query 4");

Det vanliga är man får ett sånt där fel när kompilatorn/parsern tycker "Va? så här kan det inte stå här, när det stod så här innan" då man t.ex har skrivit kolon istället för semikolon, komma istället för punkt eller glömt något. Det är nästan omöjligt att se med tanke på hur ostrukturerad koden är och det kan som sagt mycket väl vara följdfel av att du har saker som "$a_row[FÖRNAMN]" i koden.

Jag får inget som helst syntaxfel i den kod du la upp i zip-filen.

Tycker förresten du ska sluta stoppa in radbrytningar i sånt som ska skickas till databasen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

vovven balloo

Hej svejs.

 

Tack alla för all hjälp. Nu börjar det hända saker.:thumbsup:

 

 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Hälsningar nybörjaren Vovven Balloo

 

```````````````````````````````

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...